Tự Sắc Lavanda Dei Piedi Nella Liturgia Della Messa In Coena Domini (Về Rửa Chân Trong Thánh Lễ Tiệc Ly) Của ĐGH Phanxicô – Ngày 20-12-2014

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

TỰ SẮC LAVANDA DEI PIEDI NELLA LITURGIA DELLA MESSA IN COENA DOMINI

VỀ VIỆC RỬA CHÂN TRONG THÁNH LỄ TIỆC LY

***

***

Kính gửi Hiền Đệ

Đức Hồng Y Robert Sarah

Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Kính thưa Đức Hồng Y

Như có lần tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y, tôi đang suy nghĩ về “nghi thức rửa chân” được cử hành trong Thánh Lễ Tiệc Ly, với ý định tìm kiếm cách thức thích ứng tốt nhất, để nghi thức này diễn tả trọn vẹn cử chỉ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly, Ngài đã “yêu thương đến cùng” để cứu độ nhân loại, tình yêu của Ngài không có giới hạn.

Sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi quyết định du nhập một sự thay đổi trong qui luật của “Sách Lễ Roma”. Tôi thay đổi quy định, theo quy định đó, những người được chọn để được rửa chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Kể từ nay, các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người được tham dự vào nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên giải thích ý nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân.

Tôi chân thành biết ơn sự phục vụ của Đức Hồng Y đối với Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Tôi đoan hứa, trong lời cầu nguyện, tôi sẽ luôn nhớ tới Đức Hồng Y, Đức Cha thư ký và tất cả các thành viên trong Bộ. Tôi gửi lời cầu chúc Giáng Sinh và Phép Lành Tông Tòa tới từng người.

 

Ban hành tại Vatican, ngày 20 tháng 12 năm 2014

+ FRANCIS

Giáo Hoàng

 

 

Nguồn: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20141220_lettera-lavanda-piedi.html

 

 

Tin mới

Các tin khác