Tự Sắc "Motu Proprio" Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Thành Lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh

 

LTS: Ngày thứ Bẩy 27 tháng Sáu năm 2015, Tòa Thánh đã công bố một Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha thành lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh.

Vị tân Tổng Trưởng Bộ Thông Tin là Đức Ông Dario Edoardo Viganò, một linh mục người Ý, nhà văn và là giáo sư Đại Học về công nghệ thông tin.

Sau khi hoàn thành các môn triết học và thần học tại Đại học Milan, ngài được Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, tổng giám mục giáo phận Milan, truyền chức linh mục vào ngày 13 tháng 6 năm 1987.

Trong luận văn tiến sĩ của mình, cha Dario Edoardo Viganò đã nghiên cứu về lịch sử của điện ảnh. Luận văn của ngài gây một tiếng vang lớn và đã được nhà xuất bản Castoro phát hành năm 1997. Ngay sau đó, ngài làm việc tại Văn phòng Truyền thông Xã hội của Giáo phận Ambrosiô và tham gia tích cực vào các hoạt động điện ảnh.

Từ giữa năm 1990, ngài bắt đầu dạy môn “Đạo đức và nghĩa vụ học của Truyền Thông” tại Đại học Công Giáo Thánh Tâm ở Milan. Năm 1998, ngài bắt đầu giảng dạy tại Khoa Nghiên cứu Truyền thông của Đại học Lumsa.

Từ năm 2000 trở đi, ngài bắt đầu giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Lateranô ở Rôma về công nghệ truyền thông.

Ngày 22 tháng 1 năm 2013, ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 cử làm giám đốc Trung Tâm Truyền Hình Vatican.

Dưới đây là toàn văn tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô.

***

 

TỰ SẮC "MOTU PROPRIO"

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ THÔNG TIN TÒA THÁNH

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

NGÀY 27 THÁNG 06 NĂM 2015

 ***

***

Bối cảnh truyền thông hiện nay, đặc trưng bởi sự hiện diện và sự phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, bởi các yếu tố của sự hội tụ và tương tác, đòi hỏi phải có một sự tái xét hệ thống thông tin của Tòa Thánh và đưa ra một sự tái tổ chức, trong đó vừa công nhận lịch sử phát triển nội bộ tài nguyên thông tin Tòa Thánh, vừa phải quyết liệt tiến hành theo hướng hội nhập và thống nhất quản lý.

Vì những lý do này, tôi mong rằng tất cả các tổ chức cho đến nay liên quan đến việc thông tin liên lạc cách này cách khác, được nhập lại với nhau trong một Thánh Bộ mới của Giáo Triều Rôma, được gọi là Bộ Thông Tin. Như thế, hệ thống truyền thông của Tòa Thánh sẽ đáp ứng hiệu quả hơn bao giờ những nhu cầu của sứ vụ Giáo Hội.

Do đó, sau khi xem xét các báo cáo và nghiên cứu, và sau khi nhận được gần đây báo cáo nghiên cứu về tính khả thi của điều này và đã nghe các ý kiến đồng thanh nhất trí của Hội đồng các Hồng Y, tôi thiết lập Bộ Thông Tin và truyền rằng:

Điều 1:

Các tổ chức dưới đây, như đã được giới thiệu bởi Ủy ban Truyền Thông Tòa Thánh vào ngày 30 Tháng 4 năm 2015, sẽ được nhập vào Bộ Thông Tin: Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Dịch vụ Internet Vatican, Radio Vatican, Trung Tâm Truyền Hình Vatican (CTV), báo Quan Sát Viên Rôma, Nhà In Vatican, Dịch vụ Chụp hình, và nhà xuất bản Vatican (Libreria Editrice Vaticana).

Điều 2:

Các tổ chức trên, từ ngày công bố Tự Sắc này, phải tiếp tục các hoạt động riêng của mình,, tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Bộ Thông Tin.

Điều 3:

Bộ mới, theo thỏa thuận với Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ đảm trách trang web của Tòa Thánh: www.vatican.va và tài khoản Twitter của Đức Thánh Cha: @pontifex.

Điều 4:

Bộ Thông Tin sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình vào ngày 29 tháng Sáu năm 2015, và đặt trụ sở tạm tại địa chỉ Palazzo Pio, Piazza Pia, 3, 00.120 Vatican.

Tất cả những điều tôi đã trình bày trong Tông Thư dưới dạng Tự Sắc này, tôi thiết định phải được chấp hành đầy đủ, bất kể những quy định ngược lại, dù là đáng lưu ý đi chăng nữa, và tôi truyền cho công bố trên tờ Quan Sát Viên Rôma và, sau đó, trong Công Báo Tòa Thánh.

 

Ban hành tại Rôma, ngày 27 tháng 6 năm 2015,

năm thứ ba triều đại giáo hoàng của tôi.

+ PHANXICÔ

Giáo hoàng

 

Tin mới

Các tin khác