• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2005

Ngày Thế Giới truyền giáo năm nay qui hướng về Bí tích Thánh Thể, vì thế giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa “hy tế Thánh Thể” của cuộc đời chúng ta, khi sống lại bầu khí của Phòng Tiệc Ly trong buổi chiều trước cuộc khổ nạn, lúc Đức Giêsu hiến ban chính mình ngài cho thế giới

 

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2005

“Hãy ra khơi, Duc in Altum!”. Khởi đầu Tông thư “Bước vào ngàn năm mới”, tôi đã nhắc đến những lời Chúa Giêsu dùng để khuyến khích các môn đệ đầu tiên hãy thả lưới, để bắt một mẻ cá hết sức kỳ diệu.

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2001

Như toàn thể Giáo Hội kiếm tìm lắng nghe lời gọi của Chúa Thánh Linh, nhà truyền thông Kitô giáo có “một trách nhiệm ngôn sứ, một ơn gọi: lên tiếng chống lại các tà thần và ngẫu tượng giả của ngày nay – thuyết duy vật, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi”.

Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2005

Và giờ đây chúng ta đang trên đường hướng đến Cologne, nơi sẽ cử hành ngày Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XX vào tháng 8 năm 2005.

Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Năm 2001

Khởi đầu ngàn năm mới, càng có hy vọng thấy những tương quan giữa con người luôn được linh hứng hơn nữa do lý tưởng của một tình huynh đệ phổ quát thật sự. Nếu ta không chia sẻ một lý tưởng như vậy, thì hòa bình không thể bảo đảm cách bền vững được.

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2004

Vào buổi khởi đầu ngàn năm thứ ba này, nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội vẫn còn là một điều cấp bách mà tôi đã nhắc nhớ nhiều lần. Như tôi đã lưu ý trong thông điệp Redemptoris Missio (Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc), việc truyền giáo chưa hề hoàn tất và vì thế chúng ta phải dấn thân hết sức mình phục vụ công cuộc này

Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Năm 2000

Vào lúc bình minh của Thiên Niên Kỷ mới, chúng tôi muốn nêu lên một lần nữa sứ điệp hy vọng phát xuất từ máng cỏ Bethlehem: sứ điệp đó là Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người nam nữ trên trái đất này và ban cho họ niềm hy vọng

Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2004

Năm 2004 này là giai đoạn cuối cùng trước đại hội tại Cologne, nơi sẽ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XX vào năm 2005. Cha mời gọi các con hãy tăng tốc hành trình chuẩn bị thiêng liêng của các con bằng cách suy gẫm về chủ đề mà cha đã chọn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XIX này: “Chúng tôi muốn được gặp Đức Giêsu!” (Ga 12,21).

Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Năm 1998

Công lý đồng hành với hòa bình và thiết lập với hòa bình một mối tương quan liên lỉ và sinh động. Công lý và hòa bình đều nhắm đến điều lợi ích của mỗi người và của tất cả mọi người

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2004

Các phương tiện truyền thông có một tiềm năng tích cực và vĩ đại trong việc cổ võ những giá trị nhân bản và gia đình lành mạnh, và vì thế đóng góp vào việc canh tân xã hội.

Sứ Điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II - Năm 1997

Ðã đến lúc cần phải quyết định dứt khoát để cùng nhau tiến trên con đường “hành hương của hòa bình”, bắt đầu từ hoàn cảnh cụ thể trong đó chúng ta đang sống.

Sứ Điệp Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2003

Từ lúc khởi đầu, tôi đã muốn đặt nhiệm kỳ giáo hoàng của tôi dưới sự bảo trợ đặc biệt của Đức Maria. Sau đó, nhiều lần tôi đã mời gọi toàn thể cộng đoàn các tín hữu sống lại kinh nghiệm của phòng Tiệc Ly, nơi các môn đệ “chuyên cần cầu nguyện cùng với (…) Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu” (Cv 1,14).

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI – Năm 1967

Do đó, phải công nhận - theo đúng giá trị thực sự của nó - rằng báo chí, phim ảnh, phát thanh và truyền hình, cũng như những phương tiện truyền thông xã hội khác, đã góp phần làm phong phú nền văn hóa, phổ biến các hình thức nghệ thuật khác nhau, giúp giải trí, giúp hiểu biết lẫn nhau và giữa các dân tộc, cũng như hướng đến việc truyền bá sứ điệp Tin Mừng.

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2003

Trong Kinh Thánh, có một liên hệ chặt chẽ và hiển nhiên giữa phục vụ và cứu chuộc, cũng như giữa phục vụ và đau khổ, giữa Người tôi tớ và Con chiên của Thiên Chúa.

Sứ Điệp Gửi Toàn Thể Giáo Hội Việt Nam Của Đức Thánh Cha Phaolô VI - Năm 1966

Hỡi Chư Huynh đáng kính, trong Hàng Giám Mục, Chư Huynh đã hiến thân phục vụ với một tinh thần gương mẫu về lòng quảng đại và hi sinh, khiến Ta được hài lòng và cảm phục.

Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Của ĐGH Gioan Phaolô II – Năm 2002

Nhiệm vụ đầu tiên của Giáo Hội là đồng hành với các Kitô hữu trên những con đường nên thánh, để một khi đã được được soi sáng bởi sự thông hiểu nhờ đức tin, họ có thể học biết và chiêm ngưỡng khuôn mặt của Ðức Kitô, và trong Ngài họ khám phá ra căn tính và sứ vụ đích thực mà Thiên Chúa đã giao phó cho mỗi một người.

Catechesis.Net