• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những Cột Mốc Quan Trọng Của Công Đồng Vatican II

Thanh Sơn chuyển ngữ

 

- 28-10-1958 : Hồng Y Angelo Giuseppe Roncalli, được Hồng Y Đoàn bầu chọn làm Giáo Hoàng, kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Piô XII. Ngài đăng quang ngày 08-11-1958 với niên hiệu Gioan XXIII.

- 25-1-1959 : Đức Gioan XXIII loan báo triệu tập công đồng.

- 17-5-1959 : Thành lập Ủy ban tiền chuẩn bị.

- 18-6-1959 : Gởi bản thăm dò ý kiến về công đồng cho các giám mục trên toàn thế giới.

- 5-6-1960 : Thành lập các Ủy ban chuẩn bị công đồng.

- 25-12-1961 : Công bố Sắc lệnh Humanae Salutis về việc triệu tập công đồng.

- 11-9-1962 : Đức Gioan XXIII ngỏ lời với toàn thế giới qua thông điệp truyền thanh Ecclesia Christi, Lumen gentium.

- 11-10-1962 : Đức Gioan XXIII khai mạc công đồng, gần 2500 giám mục, bề trên các dòng tu tham dự.

- 13-10-1962 : Đức Hồng y Liénart yêu cầu và được chấp thuận là việc bầu thành viên các ủy ban của công đồng được lùi lại vài ngày.

- 22-10-1962 : Văn phòng Hiệp nhất các Kitô hữu được trở thành một ủy ban của công đồng.

- 14-11-1962 : Lược đồ về phụng vụ được chấp nhận về nguyên tắc.

- 20-11-1962 : Bỏ phiếu thông qua lược đồ về Mạc khải, De Fontibus. Phía chống thiếu 100 phiếu để có thể đạt được tỷ lệ 2/3 cần thiết.

- 21-11-1962 : Theo quyết định của Đức Giáo hoàng, lược đồ De Fortibus được chuyển tới một ủy ban hỗn hợp, gồm Ủy ban Giáo lý/Văn phòng Hiệp nhất.

- 6-12-1962 : Thành lập Ủy ban điều phối có nhiệm vụ theo dõi công việc giữa hai khóa họp.

- 8-12-1962 : Đức Gioan XXIII kết thúc khóa họp đầu tiên.

- Tháng 2-1963 : Ủy ban điều phối giảm số lược đồ từ 70 xuống 17.

- 11-4-1963 : Đức Gioan XXIII công bố Thông điệp Pacem in Terris (Hòa bình trên Trái đất).

- 3-6-1963 : Đức Gioan XXIII từ trần.

- 21-6-1963 : Đức Giovanni-Battista Montini, Hồng y Tổng giám mục giáo phận Milan, được bầu làm Giáo hoàng. Ngài chọn danh hiệu Phaolô VI.

- 12-9-1963 : Đổi mới các cơ quan quyết định của công đồng và cử ra 4 điều phối viên.

- 29-9-1963 : Khai mạc khóa họp thứ hai của công đồng.

- 30-10-1963 : Bỏ phiếu thông qua định hướng cho lược đồ về Giáo hội, đặc biệt về tính tập thể của các giám mục

- 18, 19-11-1963 : Đức Hồng y Bea giới thiệu lược đồ về đại kết và đặc biệt các chương nói về quan hệ với người Do Thái và về tự do tôn giáo.

- 22-11-1963 : Thông qua văn kiện về phụng vụ.

- 4-12-1963 : Đức Phaolô VI kết thúc khóa họp thứ hai, Hiến chế về phụng vụ thánh (Sacrosanctum Concilium), và Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội (Inter Mirifica), được ban hành.

- 4 đến 6-1-1964 : Đức Phaolô VI đi hành hương Đất Thánh và gặp gỡ Đức Thượng phụ Athénagoras.

- 19-5-1964 : 13 gợi ý của Đức Phaolô VI được gởi đến cho Ủy ban Giáo lý đang có trách nhiệm xử lý các chỉnh sửa cho lược đồ về Giáo hội.

- 23-6-1964 : Đức Phaolô VI củng cố và mở rộng Ủy ban nghiên cứu về vấn đề điều hòa sinh sản không thuộc công đồng do Đức Gioan XXIII thành lập và rút vấn đề này khỏi chương trình thảo luận của công đồng.

- 14-9-1964 : Khai mạc khóa họp thứ ba. Trong tinh thần cải tổ phụng vụ, thánh lễ được Đức Phaolô VI đồng tế với 24 giám mục.

- 30-9-1964 : Sau gần 40 lần bỏ phiếu liên tiếp về những chỉnh sửa khác nhau đối với lược đồ về Giáo hội, lược đồ này đã được thông qua với một đa số áp đảo, kể cả chương III về tính tập thể.

- 9-10-1964 : Thất bại của nỗ lực của Đức Giám mục Felici trong việc rút về cho Văn phòng Hiệp nhất văn kiện về người Do Thái và các tôn giáo ngoài Kitô giáo và văn kiện về tự do tín ngưỡng.

- 16 đến 20-11-1964 : “Tuần lễ đen” của công đồng : theo sáng kiến của Đức Phaolô VI, một “điểm giải thích” được thêm vào văn kiện về Giáo hội, những chỉnh sửa giờ chót được đưa vào văn kiện về đại kết và, sau khiếu nại của một nhóm thiểu số trước tòa án của công đồng, việc bỏ phiếu về văn kiện về tự do tín ngưỡng bị hoãn lại.

- 21-11-1964 : Đức Phaolô VI kết thúc khóa họp thứ ba. Thánh lễ được cử hành đồng tế. Đức Giáo hoàng ban hành Hiến chế tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium), Sắc lệnh về các Giáo hội Công giáo Đông phương (Orientalium Ecclesiarum), và Sắc lệnh về Hiệp nhất (Unitatis Redintegratio). Ngài tuyên bố Đức Maria là Mẹ của Giáo hội.

- 2 đến 5-11-1964 : Đức Phaolô VI tham dự Đại hội Thánh Thể tại Ấn Độ.

- 14-9-1965 : Khai mạc khóa họp thứ tư. Đức Phaolô VI tuyên bố thành lập Thượng hội đồng các Giám mục.

- 21-9-1965 : Bỏ phiếu chấp thuận Tuyên ngôn về tự do tôn giáo.

- 4-10-1965 : Đức Phaolô VI đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc : “Đừng bao giờ chiến tranh nữa”.

- 11-10-1965 : Đức Phaolô VI rút vấn đề độc thân của linh mục khỏi chương trình thảo luận của công đồng.

- 19-10-1965 : Đức Phaolô VI đưa ra những sửa chữa phút chót trong văn kiện về Mạc khải.

- 28-10-1965 : Phiên họp công khai để công bố Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các giám mục (Christus Dominus), Sắc lệnh về đời sống tu trì (Perfectae Caritatis), Sắc lệnh về việc đào tạo các linh mục (Optatam Totius), Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo (Gravissimus Educationnis), và Tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài Kitô giáo (Nostra Aetate).

- 18-11-1965 : Phiên họp công khai để công bố Hiến chế tín lý về Mạc khải của Thiên Chúa (Dei Verbum), Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân (Apostolicam Actuositatem).

- 24-11-1965 : Đức Phaolô VI mạnh mẽ yêu cầu là chương nói về hôn nhân phải lên án việc sử dụng những biện pháp ngừa thai nào khác với biện pháp tiết chế.

- 4-12-1965 : Đức Phaolô VI chủ tọa một nghi lễ với các quan sát viên của các Kitô giáo ngoài công giáo tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.

-  7-12-1965 : Thánh lễ đồng tế của Đức Phaolô VI với các chủ tịch các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới. Phiên họp công khai để công bố Hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới hôm nay (Gaudium et Spes), Tuyên ngôn về tự do tôn giáo (Dignitatis Humanae), Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục (Presbyterorum Ordinis), Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo (Ad Gentes). Các vạ tuyệt thông năm 1054 giữa các Giáo hội phương Đông và phương Tây do sự chia rẽ giữa người công giáo và Chính thống giáo được cả hai bên ra quyết định xóa bỏ.

- 8-12-1965 : Nghi lễ trọng thể bế mạc công đồng tại Quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của 300.000 người.

 

 

 

Catechesis.Net