• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

“Gioan Tẩy Giả” Phải Hay Không Phải “Êlia” Giữa Hai Ga 1, 21 Và Mt 17, 13

Gio-an Tẩy Giả trong Tin Mừng Nhất Lãm không tự cho mình là ngôn sứ Ê-li-a, còn trong Tin Mừng Gio-an, Gio-an Tẩy Giả khẳng định ông không phải là Ê-li-a.

 

Ga 4, 44: “Ngôn Sứ Không Có Thế Giá Tại Quê Hương Mình”

Đức Giê-su nói: “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình”, nhưng ở 4,45a, Đức Giê-su lại được tiếp đón tại Ga-li-lê.

“Cấu Trúc” - “Nhân Vật” - “Thời Gian” - “Không Gian” Trong Ga 13, 1-32

Đoạn văn Ga 13,1-32 nói về Giờ đã đến, đó là giờ Đức Giê-su yêu thương những kẻ thuộc về Người cho đến cùng.

“Lời Chứng” Và “Làm Chứng” Của Đức Giêsu Và Của Chúa Cha Trong Tin Mừng Gioan

Đức Giê-su giải thích nhưng Ni-cô-đê-mô vẫn chưa hiểu, ông ấy nói với Đức Giê-su: “Làm sao những điều ấy có thể xảy ra được?” (3,9)

Đấng Pa-rác-lê là ai?

Vẫn còn nhiều điều để nói về Đấng Pa-rác-lê trong Tin Mừng thứ tư, chẳng hạn tại sao lại gọi “Đấng Pa-rác-lê – Thần Khí sự thật” là “Đấng Pa-rác-lê khác” (14,16)?

Ga 19,35; 21,24: Lời Chứng Của Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến Trong Tin Mừng Gioan

“Lời chứng” và hành động “làm chứng” của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến được nói tới ở 19,35, câu này thuộc tiểu đoạn 6 (19,31-37) trên đây.

Một Số Ý Niệm Chủ Chốt Trong Tin Mừng Gioan

Cái nghĩa thế gian như thù nghịch với Chúa Kitô và tất cả những gì Người giảng dạy này là nghĩa mới mẻ được dùng trong Tân Ước. Trong văn chương Hy Lạp nói chung, không hề có nghĩa này.

“Lời Chứng” Và “Làm Chứng” Của Gioan Tẩy Giả Trong Tin Mừng Gioan

Nội dung “lời chứng” và việc “làm chứng” của Gio-an là mặc khải quan trọng về Đức Giê-su. Nhờ đó độc giả biết phần nào về Đức Giê-su: Người là ai?

Ga 21, 20-25: Vận Mệnh - Bút Tích - Lời Chứng Của Người Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến

Người môn đệ Đức Giê-su yêu mến là một nhân vật có uy thế trong cộng đoàn Gio-an và là hình ảnh về người môn đệ lý tưởng.

Ga 1, 6-8.19-28: Làm Chứng Về Ánh Sáng Và Giới Thiệu Đức Giêsu Cho Mọi Người

Nhân vật chính của đoạn Tin Mừng (Ga 1,6-8.19-28) là Gio-an Tẩy Giả, đoạn văn nói về vai trò và sứ vụ của ông trước khi Đức Giê-su xuất hiện rao giảng công khai.

Đức Giêsu - Con Người Của Niềm Tin Trong Tin Mừng Theo Thánh Gioan

Thánh Gioan đặt chứng tá của mình trong chứng tá của Thánh Thần về Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, chính Thánh Thần đã làm chứng về Đức Giêsu Kitô qua tâm tình và ngòi bút của Gioan.

Ga 1, 1-18: “Thấy” Và “Nghe” Lời Nhập Thể

Mục đích của Tin Mừng là “tin”, là lời mời gọi tin, lời mời gọi vững tin, để có sự sống. Nếu chưa tin vào nội dung của lời tựa sách Tin Mừng thì chưa đạt được mục đích.

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Ngôn Ngữ Và Lời Văn (7)

Bản văn của sách Tin Mừng thánh Gio-an thật là đông đặc và vắn gọn. Nhưng, khi truyền lại, người chép đã thêm vào những tiếng phụ

Danh Từ “Lời Chứng” Và Động Từ “Làm Chứng” Trong Tin Mừng Gioan

Những quan sát về danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) cho thấy tầm quan trọng của đề tài này.

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Vấn Đề Tác Giả (6)

Theo Truyền thống, thì thánh Gio-an đã trước tác sách Tin Mừng tại Ê-phê-sô, vào lúc tuổi già. Truyền thống này dựa trên lời chứng của thánh I-rê-nê.

Đề Tài "Tình Yêu” Và “Tình Bạn” Trong Tin Mừng Gioan

Tin mừng Gio-an dùng cả danh từ và động từ để diễn tả đề tài “tình yêu” và “tình bạn”. Bài viết này sẽ liệt kê những nơi bốn từ sau đây xuất hiện trong Tin Mừng Gio-an

Catechesis.Net