• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ga 6,1-15: Đức Giêsu Hóa Bánh Ra Nhiều

Truyền thống Tin Mừng rõ ràng đã gán một tầm quan trọng đặc biệt cho phép lạ hóa bánh ra nhiều, bởi vì đây là phép lạ duy nhất được cả bốn Tin Mừng ghi lại.

 

Ga 20, 19-23: (Không Thấy) – THẤY – (Không Thấy)

“Bình an” (eirênê) là đề tài quan trọng trong thần học Tin Mừng Gio-an, Đức Giê-su ban bình an của Người trước khi rời bỏ các môn đệ để đi về với Cha của Người.

Các Nghĩa Của Từ “Pneuma” (Thần Khí, Tâm Linh, Gió,…) Trong Tin Mừng Gioan

Trong Kinh Thánh, danh từ Hy Lạp: “pneuma”, gốc tiếng Híp-ri: “ruah” có nghĩa khởi đầu là “hơi thở”. Danh từ này có nhiều nghĩa và xuất hiện 24 lần trong Tin Mừng thứ tư

Ga 15, 9-17: Ở Lại Trong Tình Yêu Và Sinh Hoa Kết Trái

Qua bài ẩn dụ Cây nho (Ga 15,1-8), Đức Giêsu khẳng định một cách hết sức rõ ràng với các môn đệ rằng mọi sự tùy thuộc vào sự hợp nhất của các ông với Người.

Hôn Nhân Và Gia Đình Trong Tin Mừng Gioan

Câu hỏi đặt ra từ hai phía: Hôn nhân và gia đình góp phần thế nào vào sứ vụ và mặc khải của Đức Giê-su? Đức Giê-su mang lại điều gì thiết thực cho đời sống hôn nhân và gia đình?

Ga 15,1-8: Cây Nho Thật

Các chương 15 và 16 không ăn khớp với ngữ cảnh, bởi vì làm thế nào có thể liên kết chúng với câu cuối cùng của ch. 14: “Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây!”?

Ga 1, 35 - 42: Các Môn Đệ Đầu Tiên

Trong Tin Mừng Gioan, bài tường thuật ơn gọi các môn đệ được ghép vào bên trong cái mà người ta gọi là “Tuần lễ khai mạc sứ vụ của Đức Giêsu”

Ga 10,11-18: Tôi Là Mục Tử Nhân Lành

Bài Diễn từ về Cửa chuồng chiên và người Mục tử (Ga 10,1-21) vừa chấm dứt các Diễn từ dịp Lễ Lều vừa đưa vào Diễn từ dịp Lễ Cung hiến Đền Thờ.

Ga 1,1-18: Ngôi Lời Đã Làm Người

“Lời tựa xác định quy chế thần học của truyện Đức Giêsu trần thế. Truyện này phải được hiểu như là truyện về cuộc nhập thể của Lời Thiên Chúa, như hành vi yêu thương của Thiên Chúa, cho Logos của Ngài nhập thể để cống hiến cho loài người sự sống viên mãn. Truyện Đức Giêsu trần thế phải được hiểu như là cử chỉ mạc khải tuyệt hảo”.

Ga 20,1-9: Ngôi Mộ Trống

Phục Sinh không phải là một hiện tượng thiêng liêng nào đó chỉ liên hệ tới phần hồn, nhưng sự Phục Sinh đặt dấu ấn lên trên toàn thể con người: thân xác và linh hồn, và biến đổi cách vĩnh viễn toàn thể con người.

Ga 1,6-8. 19-28: Ông Gioan - Người Làm Chứng

“Có một  người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan” (Ga 1,6). TM IV đã giới thiệu Gioan bằng một câu như thế ngay giữa Lời Tựa.

Ga 12, 20 – 33: Ánh Sáng Của Thập Giá

Câu truyện này nằm trong bối cảnh thời gian và thần học là tuần lễ cuối cùng trong sứ vụ của Đức Giêsu, tuần lễ Vượt Qua (x. Ga 12,1.12; 13,1; 18,28; 19,31)

Ga 2,13-25: Đức Giêsu Tẩy Uế Đền Thờ

Lần đầu tiên, tác giả Ga có một  bản văn song song với các TMNL (Mc 11,15-19; Mt 21,12-17; Lc 19,45-48).

Ga 3,14-21: Một Tình Yêu Vượt Quá Tầm Suy Nghĩ Của Con Người

Sách các Dấu lạ của TM IV nói về các dấu lạ lồng vào một khung thời gian nhằm giới thiệu chân tính của Đức Giêsu, là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

Ga 6,35-40: Tôi Sẽ Cho Họ Sống Lại

Nếu Đức Giêsu không để lại Mình Máu Thánh Người làm của ăn của uống cho nhân loại, thì không một  ai có thể nghĩ ra được rằng Đức Giêsu nên làm như thế!

Ga 2, 13 - 25: Đức Giêsu Thanh Tẩy Đền Thờ

Lần đầu tiên, tác giả Gioan có một bản văn song song với các Tin Mừng Nhất Lãm (Mc 11,15-19; Mt 21,12-17; Lc 19,45-48).

Catechesis.Net