• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh: Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.

 

VATICAN. Lúc 12g00, ngày 8-4-2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Đà Lạt.

Giáo phận Đà Lạt hiện nay có 377.500 tín hữu Công Giáo trên tổng số gần 1 triệu 250 ngàn dân cư, với 96 Giáo xứ, 290 linh mục (166 triều và 124 dòng), 275 sư huynh và 932 nữ tu. Ngoài ra, Giáo phận có 76 đại chủng sinh.

Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh phụ giúp Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, năm nay 72 tuổi, và đương nhiên kế nhiệm ngài khi Giáo phận trống tòa (SD 8-4-2017).

***

***

Tiểu sử Đức Tân Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

- Sinh ngày 12 tháng 08 năm 1955 tại Cần Thơ (62 tuổi), được Cha GRANNEC, M.E.P. ban Bí tích Thánh Tẩy ngày 13 tháng 08 năm 1955 tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó thuộc Giáo phận Nam Vang), nay là Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Cần Thơ (được thành lập ngày 20/09/1955).

- Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái của Ông Bà cố Phêrô Nguyễn Minh (qua đời năm 2000) và Anna Phạm Thị Yên (qua đời năm 2005). Nguyên quán Ông cố thuộc Giáo xứ Phúc Nhạc; và nguyên quán Bà cố thuộc Giáo xứ Dục Đức, Giáo phận Phát Diệm; hai người chị là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Gia đình hiện nay thuộc Giáo xứ Thánh Linh, Giáo hạt Thủ Thiêm, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

- 1966-1973 : Tiểu Chủng viện Simon Hòa, Đà Lạt.

- 1973-1980 : Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đà Lạt.

- 1980-1994 : Làm việc mục vụ tại Giáo xứ Tân Thanh, Giáo phận Đà Lạt.

- 29/05/1994 : Được Đức Cha Barth. Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

- 1994-2003 : Phó xứ Giáo xứ Tân Hóa, Hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.

- 2003-2009 : Du học tại Rôma về Giáo Luật. Tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo Luật tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana thuộc Bộ Truyền Giáo.

- Từ 2009 : Đại diện Tư pháp của Giáo phận Đà Lạt.

- 18/11/2016 : Được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến cùng các Giám mục tham dự khóa học ba ngày tại Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma.

 

 

 

 

 

 

Catechesis.Net