• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lc 13,1-9: Mời Gọi Hoán Cải – Dụ Ngôn Cây Vả Không Trái

Đoạn Tin Mừng này nằm trong phân đoạn độc đáo nhất của Tin Mừng Luca (9,51–19,27): Cuộc hành trình lên Jerusalem.

 

Lc 9,28b-36: Đức Giêsu Hiển Dung

Đang khi Người cầu nguyện, thì “dung mạo Người đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” (câu 29): cuộc hiển dung xảy ra như là kết quả của việc cầu nguyện.

Lc 3,10-18: Hãy Sinh Những Hoa Quả Hối Cải

Gioan đến như nhà rao giảng sự thống hối và như sứ giả niềm vui. Ông ra sức giải thích cho dân chúng biết rằng sự hoán cải cần được cụ thể hóa bằng những hoa trái xứng đáng (Lc 3,7-9)

Lc 4,1-13: Con Thiên Chúa Và Đối Thủ Của Thiên Chúa

Trong thời gian hoạt động công khai, Đức Giêsu có phải đối đầu với các sức mạnh ma quỷ, là những sức mạnh vẫn hành hạ loài người để biến họ thành nô lệ.

Lc 3, 1-6: Gioan Tẩy Giả Rao Giảng

Giai đoạn đầu của công cuộc rao giảng của Đức Giêsu được khoanh vùng rõ ràng. Giai đoạn này gồm một loạt các dấu chỉ loan báo và một khối tường thuật các việc Đức Giêsu làm và các lời Người nói tại Galilê.

Lc 5,1-11: Đức Giêsu Và Vị Tông Đồ Đầu Tiên

Các tác giả còn tranh luận xem bản văn này thuộc thể văn nào: bài tường thuật ơn gọi, bài tường thuật về sự giao phó nhiệm vụ, tiên tri và lời hứa,…

Lc 21,25-28.34-36: Các Tai Họa Vũ Trụ Và Việc Con Người Ngự Đến

Lời cầu nguyện chân thật đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa và điều gì đưa tới với Thiên Chúa thì không thể tách chúng ta khỏi những người khác. Chúng ta không nhìn lên mây xanh, nhưng nhìn tới anh chị em mình.

Lc 4,21-30: Đức Giêsu Thất Bại Tại Nazareth

Người dân Nazareth đang ca ngợi và thán phục Đức Giêsu. Do đó, họ bắt đầu tính toán: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” (câu 22).

Lc 24, 35 - 48: Đức Giêsu Hiện Ra Với Các Tông Đồ

Trong TM Lc, Đức Giêsu chỉ hiện ra tại Giêrusalem, và Nhóm Mười Một không ra khỏi Thành (c. 48). Điều này trái ngược với ba Tin Mừng kia (Mt 26,32; 28,7.16-20; Mc 16,7; Ga 21).

Lc 1,1-4; 4,14-21: Đức Giêsu Tại Nazareth

Tác giả Luca đưa Đức Giêsu đi vào lịch sử dưới dấu chỉ là hoàn cảnh chính trị và tôn giáo của đế quốc Rôma và của Israel. Qua cái cổng này, ngài lấy lại các chặng của Tin Mừng Marcô.

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Đáp Ứng Đối Với Biến Cố Chúa Kitô

Có khi Thánh Luca nối kết “đức tin” với “công chính hóa” và việc đặt kế bên nhau này khá có ý nghĩa: “chính nhờ Đấng ấy mà ơn tha tội được loan báo cho anh em

Lc 3,15-16.21-22: Đức Giêsu Chịu Phép Rửa

Theo lời chứng của vị Tẩy Giả, Đức Giêsu không những là “Đấng đang đến”, mà còn là “Đấng mạnh hơn”; Người như là một nhà cải cách đầy lửa, tương tự ngôn sứ Elia.

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Thần Học (2)

Ta đã thấy Thánh Luca không viết khảo luận về nhân học hay Giáo Hội học, mà ý định của ngài rõ ràng có tính Kitô học và cứu thế học.

Lc 2,41-52: Đức Giêsu Tại Đền Thờ

Đức Giêsu ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Người ở lại Đền Thờ, nghe các cuộc đối thoại của các vị thầy, đặt câu hỏi và làm người ta kinh ngạc vì sự khôn ngoan trong các câu trả lời của Người.

Tìm Hiểu Tin Mừng Thứ Ba: Khía Cạnh Thần Học (1)

Mỗi soạn giả nhìn chủ đề tín lý của Tin Mừng Luca một khác. E.E. Ellis (1) cho rằng chủ đề đó là bản chất tư cách Kitô và sứ vụ của Chúa Giêsu

Lc 1,39-45: Đức Maria Viếng Thăm Bà Elisabeth

Trong giai thoại trước, sứ thần cho biết: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng [episkiasei] trên bà” (Lc 1,35). Tác giả đã mượn lại hình ảnh đám mây sáng che phủ Nhà Tạm

Catechesis.Net