• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Vấn Đề Lịch Sử (5)

Người ta muốn kết luận rằng sách Tin Mừng thứ tư chỉ là một bản dịch biểu tượng hoặc một bài suy niệm thần học về đời sống Đức Giê-su, không có giá trị lịch sử.

 

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Tin Mừng Thứ Tư Và Tin Mừng Nhất Lãm (4)

Sách Tin Mừng thứ tư cũng là sách Tin Mừng như ba sách Tin Mừng nhất lãm, nhưng có nhiều tài liệu mới mẻ, và, nhiều khi, khác hẳn.

Ga 15, 9-13: Dòng Chảy Tình Yêu Giữa Chúa Cha, Đức GiêSu Và Các Môn Đệ

Tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Giêsu, tình yêu giữa Đức Giêsu và các môn đệ, cũng như tình yêu giữa các môn đệ với nhau là đề tài lớn trong Tin Mừng Gioan.

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Bố Cục Tác Phẩm (3)

Các nhà nghiên cứu, công giáo và không công giáo, giả thuyết rằng thứ tự đầu tiên của sách Tin Mừng thứ tư đã bị xáo trộn vì có một số tờ, số đoạn bị sắp sai chỗ.

Ga 20, 1-9: “Ông Đã Thấy Và Đã Tin” (20,8). Ai thấy? Thấy Gì? Tin Gì?

Đoạn Tin Mừng Ga 20,1-9 nói về tiến trình “thấy” và “tin” của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến. Xin chia sẻ đôi nét về người môn đệ bí ẩn này và ý nghĩa của việc “thấy” và “tin”.

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Đường Hướng Giáo Lý (2)

Điểm nổi bật trong sách Tin Mừng của thánh Gio-an là: Đức Giê-su là Ngôi Lời đã làm người, để ban sự sống cho loài người (1,14).

“Ta Là” (Egô Eimi) Trong Tin Mừng Gioan

Kiểu nói tiếng Hy lạp “egô eimi” có nghĩa “chính tôi là” hay “chính là tôi” tuỳ theo văn mạch. “Egô eimi” có thể có nghĩa thông thường.

Dẫn Nhập Tin Mừng Theo Thánh Gioan: Thể Loại Văn Chương (1)

Tuy sách được sáng tác có muộn màng hơn các sách Tin Mừng khác, nhưng sách Tin Mừng thứ tư này cũng hội đủ những điều các người Ki-tô hữu đầu tiên đã loan báo.

“Tông Đồ Gioan” Trong Tin Mừng Nhất Lãm Và “Môn Đệ Đức Giêsu Yêu Mến” Trong Tin Mừng Thứ Tư

Nhằm làm nổi bật vai trò đặc biệt quan trọng của “người môn đệ Đức Giê-su yêu mến” trong Tin Mừng thứ tư (Tin Mừng Gio-an), bài viết này sẽ so sánh hai nhân vật

Không Thực Sự Và Thực Sự Đến Với Đức Giêsu, Thấy Người Và Tin Vào Người Trong Tin Mừng Gioan

Làm thế nào độc giả có thể phân biệt “thật” hay “không thật” trong tiến trình “đến với”, “thấy” và “tin vào” Đức Giê-su?

Dấu Lạ (Sêmeion) Trong Tin Mừng Gioan

Danh từ Hy Lạp “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ”, riêng trong Tin Mừng Gio-an có thể dịch sang tiếng Việt: “dấu lạ” (tiếng Anh: sign; Pháp: signe). Thông thường, “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ” (signe, sign)

Khủng Hoảng Niềm Tin Vào Đức Giêsu Và Giải Pháp Trong Tin Mừng Gioan

Có nhiều yếu tố trong Tin Mừng Gio-an cho thấy tình trạng khủng hoảng niềm tin nơi các môn đệ. Có thể kể đến năm nguyên nhân gây ra khủng hoảng niềm tin

Ga 6, 22-40: Bánh Hằng Ngày Và Bánh Hằng Sống

Mở đầu đoạn thứ nhất (6,25-29) cho thấy sự hiểu lầm của đám đông về đề tài “bánh”. Đức Giê-su nói với họ: “A-men, a-men, Tôi nói cho các ông

Tin (Pisteuô) Trong Tin Mừng Gioan

Trong Tin Mừng Gio-an, động từ Hy Lạp “pisteuô” (tin) xuất hiện 99 lần. Tính từ “pistos” (người tin) và tính từ “apistos” (người không tin) chỉ xuất hiện 1 lần ở Ga 20,27.

Ga 16, 4b-11: Đấng Pa-rác-lê Và Thế Gian

Đoạn văn Ga 16,4b-11 nói về sự ra đi của Đức Giê-su và việc Đấng Pa-rác-lê sẽ đến. Khi đến, Đấng Pa-rác-lê sẽ chứng minh thế gian sai lầm về tội, về sự công chính và về sự xét xử.

Ga 14,15-24: Đặc Ân Dành Cho Ai Yêu Mến Đức Giê-Su Và Giữ Các Điều Răn Của Người

Trong đoạn văn Ga 14,15-24, Đức Giê-su cho các môn đệ biết là họ sẽ được cả ba Đấng (Đấng Pa-rác-lê, Chúa Cha và Đức Giê-su) đến và ở lại nơi họ, với điều kiện là họ “yêu mến Đức Giê-su” (14,15.21.23.24)

Catechesis.Net