• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luân Lý Tổng Quát: Các Lương Tâm Hiện Thức - Bài 22

Thần học online:

 

TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

THẦN HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 22: Các Lương Tâm Hiện Thực

Giảng viên: Lm. Phaolô Cao Chu Vũ, OP.

***

 

“Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Tuy nhiên, lương tâm nhiều khi lầm lạc vì vô tri bất khả thắng, nhưng cũng không vì thế mà mất hết phẩm giá.“ (Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay số 17)

Chúng ta cùng tìm hiểu:

– Lương tâm chân thật và sai lầm.

– Lương tâm cẩn trọng và bất cẩn.

– Lương tâm bối rối.

– Lương tân khắc khe.

– Lương tâm dễ dãi.

– Lương tâm giả dối.

 

 

 

Catechesis.Net