Thông tin

Có Cái Nhìn Theo Luận Lý Tình Yêu Thương Xót Của...

Linh Tiến Khải     VATICAN. Thiên Chúa muốn mời gọi tất cả mọi người làm việc cho Nước Ngài và sau...

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Anthony Đinh Minh Tiên, OP   1/ Bài đọc I: Kn 2,12.17-20 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó...

Lòng Thương Xót: Những Chủ Trương Xấp Xỉ

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Giả Thuyết: Nếu Không Có Thượng Đế…?

Đaminh Phan Văn Phước LTS: Tựa đề là ""câu hỏi"" lấy nguyên văn của Cụ Nguyễn Gia Thiều diễn...

Hành Hương Và Du Lịch Có Gì Khác Nhau Không?

  Hành Hương Và Du Lịch Có Gì Khác Nhau Không?     Kính thưa quý vị đọc giả, Việc tổ chức các cuộc...