Nhận Thức Bản Thân Và Ứng Dụng Trong Giáo Dục

Nhận thức về mình là sự kiện cơ bản và là điều kiện thiết yếu để con người sống đúng bản chất của mình và thể hiện một đời sống ý thức, tự do và có trách nhiệm.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể vào ngôn ngữ của nhân loại ...
Tiếng Dothái cổ: Người Dothái dùng ngôn ngữ Xêmít, gần ...
Thánh Kinh: Theo nguyên ngữ thì Thánh Kinh nghĩa là Sách ...
Trước hết Mẹ là gương mẫu tuyệt vời trong việc đáp lại tiếng Chúa gọi; gương ...
Những người hiến dâng cuộc đời cho Đức Kitô chỉ còn sống trong niềm ước mong ...
Trong lịch sử, không ít người quan niệm rằng đi tu là xa lánh trần gian; ...
Đời sống thánh hiến không thuộc vào cơ cấu phẩm trật của Hội thánh, ...
Vì thế hành trình tâm linh cũng như hành trình tu ...

Catechesis.Net

Flash images