Thông tin

THỜI SỰ THẦN HỌC – SỐ 81, THÁNG 08/2018

    LỜI GIỚI THIỆU Chủ đề số báo được chọn nhân kỷ niệm hai biến cố lịch sử trong năm nay: 100 năm kết thúc thế...

Thánh kinh

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Anthony Đinh Minh Tiên, OP   1/ Bài đọc I: Kn 2,12.17-20 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó...

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Triết học

Hoài Nghi Chủ Nghĩa – Duy Vật Chủ Nghĩa – Tất...

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ Tác giả: Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP. *** *** PHẦN II CÁC...

Tài liệu