Thông tin

Thánh Phêrô Canisiô

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 390-399.   Đây là một tu sĩ dòng Tên, một thần học...

Chúa Nhật VII, Thường Niên, Năm C

Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1 Cr 15, 45-49; Lc 6, 27-38 1/ Bài đọc I: 2 Vua...

CỨU CÁNH ĐỜI NGƯỜI- HẠNH PHÚC

Chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc loài người, rồi đến những sinh hoạt của con người, từ nhận thức và ước muốn cho...

Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị-xã...

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, Đại học Đà Nẵng Tạp chí Triết học số 01 tháng 01 -2010 03:35' CH - Chủ nhật, 28/03/2010 Bài viết của tôi “Về một số...

Có Bao Nhiêu Mối Phúc Thật?

------------ Kính thưa quý vị độc giả, Chúng ta thường nghe nói đến 8 mối phúc. Nhưng trong bài đọc Tin mừng chúa nhật hôm nay...