Các Ân Huệ Thánh Linh Và Con Đường Nên Thánh

Có nhiều cách trình bày bảy “ân huệ Thánh Linh”. Thánh Tôma liên kết bảy ân huệ với bảy nhân đức (xem phụ lục ở cuối). Tác giả bài này trình bày thứ tự theo sự tiến triển trên đường nên thánh từ lúc khởi đầu cho đến chóp đỉnh: kính sợ (xa tránh tội lỗi), sùng hiếu (cầu nguyện), minh luận (phân định các giá trị của loài thụ tạo), hùng mạnh (kiên trì trong nỗ lực nên ...

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Một chứng từ rõ ràng khác của Thánh Kinh đối với sự bình đẳng này tìm thấy nơi vị trí của người nam và người nữ được ...
Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại. Ở thời Trung Cổ và Phục Hưng, “giải ...
Maria sinh con đầu lòng. Bà bọc con trong tã và đặt con trong máng cỏ” (Lc 2,7). Đó là hoàn cảnh chào đời và đầu đời ...

“Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; ...
Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề ...
“Bởi vì lý trí con người, nói một cách tuyệt đối, với khả năng và ánh sáng tự nhiên, có thể tiếp ...
“Luật tự nhiên bày tỏ cảm thức luân lý nền tảng, nhờ đó con người dùng lý trí mà nhận định điều tốt ...
Luật luân lý mặc khải phát xuất từ nguồn mặc khải của Kinh Thánh, vậy luật luân lý tự nhiên phát ...
Trong các thư của Thánh Phaolô, hạn từ Toral (lề luật), nó ám chỉ toàn bộ mọi vấn đề trong bộ sách ...
Kinh Thánh mặc khải Thiên Chúa là “Đấng ra lề luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu ...
Trong Đức Kitô, Đấng là Thiên Chúa thật và là con người thật, cùng một lúc lời mời gọi trọn vẹn của ...

Catechesis.Net

Flash images