Chúa Nhật 20, Thường Niên, Năm B

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mặc khải cho con người bí quyết để được trường sinh bất tử: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết." 

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net