Lc 5,1-11: Đức Giêsu Và Vị Tông Đồ Đầu Tiên

Các tác giả còn tranh luận xem bản văn này thuộc thể văn nào: bài tường thuật ơn gọi, bài tường thuật về sự giao phó nhiệm vụ, tiên tri và lời hứa,…

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block

Trước hết Mẹ là gương mẫu tuyệt vời trong việc đáp lại tiếng Chúa gọi; gương ...
Những người hiến dâng cuộc đời cho Đức Kitô chỉ còn sống trong niềm ước mong ...
Trong lịch sử, không ít người quan niệm rằng đi tu là xa lánh trần gian; ...
Đời sống thánh hiến không thuộc vào cơ cấu phẩm trật của Hội thánh, ...
Vì thế hành trình tâm linh cũng như hành trình tu ...
Nguồn gốc của đời tu trì bắt nguồn từ Đông Phương (Ai cập, Syria). Bên cạnh nếp ...
Trong lịch sử Kitô giáo, "đời sống tâm linh" được đặt tên bằng nhiều thuật ...
Trong tiếng Việt, "vâng lời" (hay: nghe lời) có nghĩa là nghe theo lời của ...

Catechesis.Net

Flash images