Thông tin

Thánh Phêrô Canisiô

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 390-399.   Đây là một tu sĩ dòng Tên, một thần học...

Chúa Nhật II, Thường Niên, năm C

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP. Bài đọc: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-12 1/ Bài đọc I: 1 Vì lòng mến Xion, tôi sẽ không...

PHỤNG VỤ CỦA GIÁO HỘI – P. 3

Nguyên tác: La Liturgie de L’Église của Dom Robert le Gall, Đan viện Trưởng đan viện Sainte Anne, Kergonan Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. -------------------   III....

Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị-xã...

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, Đại học Đà Nẵng Tạp chí Triết học số 01 tháng 01 -2010 03:35' CH - Chủ nhật, 28/03/2010 Bài viết của tôi “Về một số...

10 CÂU TRUYỆN GIÁNG SINH THẾ GIỚI

Truyện Đứa Mục Đồng Mù Chuyến Đi Bêlem Phép Lạ Đầu Tiên (Azorin, văn hào Tây Ban Nha) ...