Mc 6, 1-6: Đức Giêsu Về Thăm Nadarét

Ngay từ đầu Tin Mừng, tác giả Máccô cho thấy Đức Giêsu hành động với uy quyền trước toàn dân (1,16–3,12). Nhưng sau đó, những trở ngại đã xuất hiện: thân nhân Người đi bắt Người về, vì cho rằng Người đã mất trí (3,21)

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Trong thần học kinh viện, theo định nghĩa của thánh Tôma, luật là một quy định của lý ...
Kể từ khi được công bố cho thế giới, quả thật Tông Huấn EG ([2]) - cùng với con người và ...

Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, ...
Từ "Tu hội đời" mới được lưu hành trong tiếng Việt kể từ công đồng Vaticanô II ...
Bộ giáo luật 1917 phân chia các dòng tu thanh hai loại chính: ...
Trong bộ giáo luật hiện hành, các "Tu đoàn tông đồ" được xếp sau ...
Các "giáo sĩ kỷ luật" dịch từ tiếng latinh clerici regularis, theo nguyên ngữ ...
Vài học giả muốn đặt khởi điểm đời tu trì với thánh Antôn, khi ...
Theo tiếng Latin, mendicantes, có nghĩa là «hành khất, ăn xin». Từ ...
Tại sao có sự phân biệt giữa "tu sĩ" và "giáo sĩ"? Quan niệm bình ...

Catechesis.Net

Flash images