Thông tin

Chấm nối Chấm – Năm C

  Lời giới thiệu Những trang Kinh Thánh không ngừng là một áng văn để trở thành Lời hằng sống mà Thiên Chúa nói, và Thần...

Chúa Nhật 32, Thường Niên, Năm B

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.   Bài đọc: 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44. 1/ Bài đọc I: 10 Ông liền đứng dậy đi Xarépta. Khi đến...

Cánh chung và Phụng vụ

Jesús Castellano Cervera OCD Nội dung: I. Cánh-chung-luận trong thần học thời nay: 1. Những chiều kích và nền tảng của cánh-chung -luận Kitô giáo....

Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị-xã...

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, Đại học Đà Nẵng Tạp chí Triết học số 01 tháng 01 -2010 03:35' CH - Chủ nhật, 28/03/2010 Bài viết của tôi “Về một số...

Có bao nhiêu thánh “Cả”?

Trong tháng 11 này, có lễ kính thánh Lêo Cả (ngày 10), rồi đến thánh Albertô Cả (ngày 15). Tại sao gọi là “Cả”....