Thân Phận Lữ Hành - Phần Cuối

 

Đối với các Kitô hữu, việc hành hương được xem là một cuộc cử hành đức tin, biểu lộ lòng tôn thờ, và được thực hiện một cách trung thành theo truyền thống, với cảm thức tôn giáo mạnh mẽ, và cũng được xem là việc hoàn trọn cuộc hiện hữu Vượt Qua của mỗi người.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại. Ở thời Trung Cổ và Phục Hưng, “giải ...
Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại. Ở thời Trung Cổ và Phục Hưng, “giải ...

cvasdfe   {youtube}9-TmYtM4toQ|670|450{/youtube}
vswgfaswegf   {youtube}XgD7mbtCppg|670|450{/youtube}
bvdsagfsa   {youtube}sDVxTNvuIkQ|670|450{/youtube}
“Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị nghĩa ...
“Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà ...
“Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân ...
“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em ...
Hiện nay, hạn từ “lương tâm” được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại ...

Catechesis.Net

Flash images