Thời Toàn Thịnh Của Văn Chương Tiền Nicea: Tertullien

Tertullien (Quintus Septimius Florens Tertullianus) là một nhân vật xuất sắc đầu tiên được biết đến trong Giáo Hội La tinh. Con trai một sĩ quan ngoại giáo trong binh đội Lamã

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Kể từ khi được công bố cho thế giới, quả thật Tông Huấn EG ([2]) - cùng với con người và ...

Trong bộ giáo luật hiện hành, các "Tu đoàn tông đồ" được xếp sau ...
Các "giáo sĩ kỷ luật" dịch từ tiếng latinh clerici regularis, theo nguyên ngữ ...
Vài học giả muốn đặt khởi điểm đời tu trì với thánh Antôn, khi ...
Theo tiếng Latin, mendicantes, có nghĩa là «hành khất, ăn xin». Từ ...
Tại sao có sự phân biệt giữa "tu sĩ" và "giáo sĩ"? Quan niệm bình ...
Đây là giai đoạn phát triển, cải tổ đời sống đan tu bên Tây phương. ...
Bên Tây phương, hình thức ẩn tu không phát triển, chỉ có ...
Đời đan tu bên Đông Phương có thể tóm tắt vào 3 hình thức ...

Catechesis.Net

Flash images