Thông tin

Chủ Nhật 29 Thường Niên, Năm B

  Anthony Đinh Minh Tiên, OP 1/ Bài đọc I: Is 53,10-11 10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân...

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Giả Thuyết: Nếu Không Có Thượng Đế…?

Đaminh Phan Văn Phước LTS: Tựa đề là ""câu hỏi"" lấy nguyên văn của Cụ Nguyễn Gia Thiều diễn...

GIỚI TRẺ TRONG KINH THÁNH

(Trích Thời sự thần học, số 80) Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P.   I – DẪN NHẬP Trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, việc xác...