Thời Sự Thần Học - Số 80, Tháng 05/2018

Thời Sự Thần Học - Số 80, Tháng 05/2018

Số báo này được phát hành nhân dịp Thượng hội đồng giám mục sắp nhóm họp vào tháng 10 để bàn về “Người Trẻ, Đức Tin, và Sự Biện Phân Ơn Gọi”. Dĩ nhiên chúng tôi không dám đề ra những hướng đi cho các vị chủ chăn, nhưng chỉ muốn lấy một đề tài “thời sự” để đào sâu vài khía cạnh liên quan đến “thần học”.

 

 

 

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Catechesis.Net