Thông tin

Thánh Gioan Thánh Giá

  Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 400-412. Đây là vị “Tiến Sĩ Thần Bí,” nhà thần học...

ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU TRONG KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THỐNG

Riccardo Battocchio Tác giả nhìn lại sự tiến triển của ý tưởng “đời sống vĩnh cửu” từ những gợi ý trong Cựu ước cho đến...

Tôn giáo và Khoa học – Vài ghi nhận về lối...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN ĐÔNG Á Đại Học Khoa Học Nhân Văn...

Bàn thêm về một số thuật ngữ triết học, chính trị-xã...

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, Đại học Đà Nẵng Tạp chí Triết học số 01 tháng 01 -2010 03:35' CH - Chủ nhật, 28/03/2010 Bài viết của tôi “Về một số...

Có bao nhiêu thánh “Cả”?

Trong tháng 11 này, có lễ kính thánh Lêo Cả (ngày 10), rồi đến thánh Albertô Cả (ngày 15). Tại sao gọi là “Cả”....