Lc 13,22-30: Hành Trình Đi Tới Niềm Vui

 

Đoạn văn này bắt đầu phần thứ hai (Lc 13,22–17,10) trong hành trình lên Giêrusalem Tin Mừng Luca tường thuật (Lc 9,51–19,28), trong đó có những lời Đức Giêsu tuyên bố về ơn cứu độ và về việc được nhận hay không được nhận vào Nước Thiên Chúa.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Khi người ta từ cuộc sống bon chen ồn ào ở chốn thị thành bước chân vào khuôn viên một Đan Viện chiêm niệm, điều đầu ...
Sứ điệp thương xót của Thiên Chúa không phải là một lý thuyết xa lạ đối với hành động và thực tại của thế giới, nó cũng ...
Bí tích Rửa Tội là nền tảng đời sống Bí tích của tất cả các Kitô hữu. Đây là Bí tích quan trọng trong kế hoạch cứu độ ...
Hiểu cho gọn ghẽ, “tính đoàn lũ” là hạn từ chỉ một hiện tượng: Cá nhân chịu ảnh hưởng của người khác, có ý thức hoặc ...

Canon (Latin), kavwv (Hylạp), qâneh (Hípri): cây sậy, chiếc que -> thước đo -> quy luật -> ...
Thiên Chúa là tác giả của Sách Thánh – tác giả chính. Các giáo phụ quả quyết Thiên Chúa là tác giả ...
Thánh Kinh không khẳng định chân lý ở mọi phương diện. Những yếu tố khoa học, địa lý, lịch sử đời ...
Từ thế kỷ I, ở Trung Đông, bộ sách Tân Ước được ghi chép trên giấy làm từ cọng cây papirút, hoặc ...
Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành qua nhiều thế kỷ. Lịch sử thánh bắt đầu từ việc Chúa gọi tổ phụ ...
Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể vào ngôn ngữ của nhân loại ...
Tiếng Dothái cổ: Người Dothái dùng ngôn ngữ Xêmít, gần ...
Thánh Kinh: Theo nguyên ngữ thì Thánh Kinh nghĩa là Sách ...

Catechesis.Net

Flash images