Đào Tạo Linh Mục Trong Các Dòng Tu

Việc đào tạo linh mục tại các chủng viện nhằm đến mục vụ giáo xứ, còn các tu sĩ làm linh mục để thi hành đặc sủng và sứ vụ của Dòng mình. Vì vậy cần ý thức về sự khác biệt giữa việc đào tạo các chủng sinh và các sinh viên dòng tu.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Kể từ khi được công bố cho thế giới, quả thật Tông Huấn EG ([2]) - cùng với con người và ...

Từ "Tu hội đời" mới được lưu hành trong tiếng Việt kể từ công đồng Vaticanô II ...
Các "giáo sĩ kỷ luật" dịch từ tiếng latinh clerici regularis, theo nguyên ngữ ...
Vài học giả muốn đặt khởi điểm đời tu trì với thánh Antôn, khi ...
Theo tiếng Latin, mendicantes, có nghĩa là «hành khất, ăn xin». Từ ...
Tại sao có sự phân biệt giữa "tu sĩ" và "giáo sĩ"? Quan niệm bình ...
Đây là giai đoạn phát triển, cải tổ đời sống đan tu bên Tây phương. ...
Bên Tây phương, hình thức ẩn tu không phát triển, chỉ có ...
Đời đan tu bên Đông Phương có thể tóm tắt vào 3 hình thức ...

Catechesis.Net

Flash images