Các Tổng Lãnh Thiên Thần Của Thiên Chúa

Chúng ta thường chỉ biết và nghe nói đến Ba Tổng Lãnh Thiên Thần là Micae, Raphael, và Gabriel. Nhưng thực ra còn nhiều Tổng Lãnh Thiên Thần khác mà chúng ta chưa “quen” chư vị đó.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Chúng ta thường chỉ biết và nghe nói đến Ba Tổng Lãnh Thiên Thần là Micae, Raphael, và Gabriel. Nhưng thực ra còn nhiều ...
Bí tích Thánh Thể “là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo”. ơi Bí tích Thánh Thể, hiến lễ của Đức ...
Spiritualis là tính từ, gốc bởi danh từ spiritus (cũng như trong tiếng Pháp, spiritual bởi esprit hoặc tiếng Anh ...
Ai cũng có ý niệm về cái đẹp, nhưng chắc sẽ gặp lúng túng khi phải giải thích: “Đẹp là gì? Cái gì đẹp? Dựa vào đâu là ...

Có 4 nguồn văn được sử dụng trong các tác phẩm Cựu ước: nguồn văn Giavít, Êlôhít, Đệ Nhị Luật và Tư ...
Khoảng năm 1.000, vua Đavít đánh chiếm Giêrusalem và biến thành này thành thủ đô của vương quốc. ...
Phương pháp phân tích (phê bình) lich sử xuất hiện từ thế kỷ thứ 18 đã bá chủ nghành chú giải Thánh ...
Nghĩa văn tự là nghĩa đen của chính những lời văn. Đó là nghĩa được tác giả nhân loại trực ...
Tri thức Kinh Thánh không được dừng lại ở các từ ngữ, các khái niệm và biến cố. Tri thức này phải ...
Các bản văn Kinh Thánh là công trình của các tác giả nhân loại. Các ngài đã dùng khả năng riêng và ...
Canon (Latin), kavwv (Hylạp), qâneh (Hípri): cây sậy, chiếc que -> thước đo -> quy luật -> ...
Thiên Chúa là tác giả của Sách Thánh – tác giả chính. Các giáo phụ quả quyết Thiên Chúa là tác giả ...

Catechesis.Net

Flash images