Mc 7,1-8.14-15.21-23: Trong Sạch Và Ô Uế: Truyền Thống Của Người Phàm Và Điều ...

Đức Giêsu đặt điều răn của Thiên Chúa ở ngay trung tâm (c. 8). Tất cả lối cư xử của chúng ta đều được quy định bởi các điều răn: tất cả những gì chống lại các điều răn hoặc ngăn cản thực thi các điều răn đều là lời nói của loài người.

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Hide Main content block
Have no items! Please recheck module config!
Kể từ khi được công bố cho thế giới, quả thật Tông Huấn EG ([2]) - cùng với con người và ...

Ngày 17 tháng giêng năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quyết ...
Riêng trong lãnh vực đời tu trì, nhiều người đánh giá công ...
Bộ Giáo Luật 1983 trải dài trong 7 quyển; trong phần III, quyển II của Bộ Giáo ...
Theo Tông huấn Vita Consecrata của đức Gioan Phaolô II, chúng ta có thể ...
Theo nguyên nghĩa, consecratio, sự thánh hiến, cung hiến hay tác thánh, ...
Từ "Tu hội đời" mới được lưu hành trong tiếng Việt kể từ công đồng Vaticanô II ...
Bộ giáo luật 1917 phân chia các dòng tu thanh hai loại chính: ...
Trong bộ giáo luật hiện hành, các "Tu đoàn tông đồ" được xếp sau ...

Catechesis.Net

Flash images