Thông tin

Thánh Têrêsa Avila

Trích ĐGH Bênêdictô XVI, 36 Thánh Tiến Sĩ (Tp. HCM: Nxb Phương Đông, 2017), tr. 377-389. Đây là nhà cải tổ vĩ đại dòng Cát...

Chúa Nhật 27 Thường Niên, năm B

Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP.   Bài đọc: St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16. 1/ Bài đọc I:  18 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: "Con...

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Giả Thuyết: Nếu Không Có Thượng Đế…?

Đaminh Phan Văn Phước LTS: Tựa đề là ""câu hỏi"" lấy nguyên văn của Cụ Nguyễn Gia Thiều diễn...

Tuổi trẻ dưới cái nhìn lịch sử văn hóa

Alessandro Cavalli Tóm lược mục từ “Giovani” trên Enciclopedia delle scienze sociali (1994). Tác giả là giáo sư xã hội học tại đại học Pavia...