RƯỢU MỚI – BẦU DA MỚI

0
1034


 

DẪN NHẬP

Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014, Bộ Các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ đã tổ chức Phiên họp khoáng đại với chủ đề: “Rượu mới trong bầu da mới, đờisống thánh hiến 50 năm sau Hiến chế Ánh sáng muôn dân và Sắc lệnh Đức ái trọn hảo”. Chủ đề này đã khiến Hội nghị xem xét về hành trình đời thánh hiến trong giai đoạn hậu Công đồng, để tìm kiếm và tổng hợp những thách đố vẫn đang mở ra.

Bản định hướng này là thành quả của Hội nghị nói trên và những suy tư sau đó, được biên soạn do những người nam nữ sống đời thánh hiến khắp nơi trên thế giới qua nhiều lần gặp gỡ ở Rôma, trong năm Đời sống thánh hiến, bên Tông tòa thánh Phêrô.

Từ sau Công đồng Vaticanô II, Huấn quyền giáo hội không ngừng đồng hành trong đời sống những người thánh hiến. Đặc biệt, Bộ đã cung cấp các văn bản tham khảo và có giá trị như các huấn thị: Hướng dẫn về việc đào tạo tu sĩ (1990), Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn (1994), Xuất phát lại từ Đức Kitô (2002), Quyền bính và vâng phục (2008), Căn tính và sứ mệnh của tu huynh trong Giáo hội (2015).

Bản định hướng này nằm trong đường hướng của việc thực hành phân định theo Tin mừng, trong đó phải tìm cách nhận ra – dưới ánh sáng của Thần Khí – “lời kêu mời” mà Thiên Chúa làm vang lên trong chính bối cảnh lịch sử: “Trong bối cảnh này và qua bối cảnh này, Thiên Chúa kêu gọi”[1] những người nam nữ thánh hiến trong thời đại chúng ta, bởi vì “tất cả chúng ta được mời đón nhận lời kêu gọi ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình và can đảm đến với mọi vùng “ngoại biên” đang cần ánh sáng tin mừng”.[2]

Đây là việc thực hành phân định mang tính giáo hội, qua đó những người nam nữ sống đời thánh hiến được mời gọi thực hiện các đường hướng mới để các lý tưởng và giáo huấn thấm nhuần vào đời sống từ hệ thống, cơ cấu, phục vụ, phong cách, tương quan đến ngôn ngữ. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thẩm định: “Thực tại trổi hơn ý tưởng… Hết sức đơn giản, thực tại là thực tại, còn ý tưởng thì được phác thảo dần. Cần phải có đối thoại liên tục giữa thực tại và ý tưởng để tránh cho ý tưởng không xa rời thực tại. Thật nguy hiểm khi chỉ dừng lại ở những lời nói suông, những hình ảnh và những bài diễn văn hoa mỹ.”[3]

Ngay trong tiến trình phong phú và dồi dào của việc thích nghiđổi mới hậu Công đồng, đời thánh hiến vẫn phải đối diện với những thách đố vẫn đang mở ra, và như vậy cần phải đương đầu “bằng quyết tâm và cái nhìn tiên liệu”.[4]

Trong viễn ảnh thực hành phân định, Bản định hướng này muốn xem xét lại các cách thực hành không phù hợp, chỉ cho thấy các quá trình bị bế tắc, đặt ra những vấn nạn cụ thể, xem xét các cơ cấu trong tương quan, trong quản trị và đào tạo, hướng đến việc hỗ trợ thiết thực cho những người thánh hiến sống theo các giá trị tin mừng.

Bản định hướng này nhằm mạnh dạn tìm kiếm những bầu da mới thích hợp, để giữ được rượu mới của Thánh Thần đang tiếp tục ban cho Giáo hội, bằng cách khích lệ những sáng kiến thay đổi từ các hành động cụ thể ngắn và dài hạn.

************************************

MỤC LỤC

 

DẪN NHẬP 4

CHƯƠNG I. RƯỢU MỚI – BẦU DA MỚI       8

Logion của Chúa Giêsu   8

Canh tân sau Công đồng            16

Lời chất vấn từ những con đường mới        24

CHƯƠNG II. THÁCH ĐỐ VẪN CÒN MỞ RA     36

Ơn gọi và căn tính            37

Lựa chọn việc đào tạo     41

Mối liên hệ nhân bản      47

Tính tương quan giữa nam – nữ         47

Phục vụ quyền bính        53

Những khuôn mẫu tương quan         59

CHƯƠNG III. CHUẨN BỊ BẦU DA MỚI         72

Trung thành trong Thánh Thần         73

Mô hình đào tạo và đào tạo các nhà đào tạo          77

Hướng tới một mẫu của các tương quan tin mừng         83

Tính hỗ tương và tiến trình đa văn hóa      83

Phục vụ quyền bính: Các mô hình tương quan    88

Phục vụ quyền bính: Tu nghị và Ban Cố vấn        96

KẾT LUẬN   107

 


[1] Đức Phanxicô, Tông huấn Niềm vui của Tin mừng (Evangelii gaudium), số 154.

[2] Ibid., số 20.

[3] Ibid., số 231.

[4] Ibid., số 58.