ĐA MINH – VỊ THÁNH THỜI DANH

0
576


 

Dẫn nhập

Ít người có điều kiện cũng như khả năng để nhận định về thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng Anh Em Giảng Thuyết, đúng như thánh nhân xứng đáng. Thế nhưng, tôi chợt nhớ đến một câu tục ngữ của người Trung Hoa: Hãy thắp lên một ngọn nến thay vì cứ ngồi than vãn bóng đêm.

Giả như chúng ta không thể thắp một ngọn nến lớn, như các ngọn nến ở Lộ Đức, ở Fatima hoặc ở đền thờ khác, để tỏ lòng tôn kính cha thánh Đa Minh, thì tôi nghĩ rằng cha thánh có lẽ sẽ vui lòng khi chúng ta thắp lên một ngọn nến bé nhỏ trong tâm hồn mình. Và ngọn nến mong manh được chúng ta thắp lên với hy vọng sẽ toả sáng cách mạnh mẽ và can trường để tôn kính cha thánh Đa Minh.

 

Lời tựa

Tác phẩm “Đa Minh, vị thánh vượt thời gian” của tu sĩ Richard T.A.Murphy, OP, đã được tái bản thật đúng lúc nhân dịp kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Anh Em Giảng Thuyết. Trong một thời đại liên tục thách thức chúng ta phải tái rao giảng Tin mừng, tác phẩm “Đa Minh, vị thánh vượt thời gian” sẽ làm gia tăng lòng nhiệt thành, giúp chúng ta dõi theo bước chân và đời sống thánh thiện của thánh Tổ phụ. Giống như thời kỳ sơ khai của Dòng, thời đại hôm nay cũng cần đến những nhà giảng thuyết đầy nhiệt huyết và giàu lòng thương xót như cha Đa Minh. Cha được nhắc đến trong kinh O Lumen như là ánh sáng, thầy dạy, hoa hồng, ngọc ngà, người ban phát và nhà giảng thuyết. Tất cả những danh xưng này được hợp lại trong lời khẩn cầu cha thánh hiệp nhất chúng ta với cộng đoàn các phúc nhân. Tình yêu nồng cháy mà thánh Đa Minh dành cho Thiên Chúa và tha nhân đã định hướng từng suy nghĩ, hành động và lời cầu nguyện của ngài vì ơn cứu rỗi các linh hồn.

Kinh O Lumen không chỉ là một thánh thi cổ điển ca ngợi thánh Đa Minh, nhưng còn là một khuôn mẫu đời sống, hình thành từ nền tảng Tin mừng, giúp chúng ta trung thành sống ơn gọi thánh hiến trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

Ước mong tập chú giải này nuôi dưỡng và làm bùng cháy ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn, giúp anh chị em chúng ta trở nên những người hăng say và nhiệt thành giảng thuyết chân lý, theo gương thánh Đa Minh.

Sr. Matthew Marie Cummings

 

 

 

***********************************************

 

Mục lục

 

Dẫn nhập       5

O Lumen – Ôi Ánh sáng        6

Tiểu sử thánh Đa Minh         7

Lời tựa            9

Lời giới thiệu của William R.Bonniwell       11

Ánh sáng Giáo hội     28

Thầy dạy Chân lý      41

Hồng thiêng nhẫn nại           54

Ngọc ngà khiết tịnh   66

Đấng ban phát dòng nước khôn ngoan      75

Nhà giảng thuyết ân sủng    88

Xin cho chúng con được hiệp đoàn với các phúc nhân    99

Mục lục           111