Home Văn Kiện

Văn Kiện

Uỷ Ban Mục Vụ Di Dân HĐGMVN: Quyết Định Bổ Nhiệm...

Ủy Ban Mục Vụ Di Dân/HĐGMVN      

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Văn Thư Kêu Gọi Cứu...

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam   *** THƯ TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN   *** THƯ ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI (CARITAS)...

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN: Thư Gửi Các Sinh...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam _____ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3,...

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN: Thư Gửi Các Sinh...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam _____ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3,...

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN: Thư Gửi Anh Chị...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam _____ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3,...

Nghi Thức Chúc Lành Cho Người Hành Hương Trong Năm Thánh...

Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN   WHĐ - Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương xót sắp khai mạc tại Roma...

Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo HĐGMVN: Thư Gửi Các Sinh...

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam _____ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3,...