Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Bố Sơn – Giáo Phận Vinh: Cha Toma Hoàng Trọng Hiếu, OP.

0
143


Hữu Duy, OP.

 

Trong bầu khí sốt sắng sau kỳ tĩnh tâm năm của linh mục đoàn Giáo phận Vinh, qua văn thư bổ nhiệm, thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận, Đức cha Phaolô, Giám mục Vinh, sau khi đã trao đổi với bề trên Giám tỉnh đã chính thức bổ nhiệm cha Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu, OP. làm tân chánh xứ giáo xứ Bố Sơn, hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh.

Trong niềm hân hoan của sứ vụ mới, vào lúc 08h00 ngày 06/01/2014, cha Toma Aquino đã được cộng đoàn giáo xứ Bố Sơn long trọng mừng đón về nhận nhiệm sở mới.

Sau đó, lúc 16h00 cùng ngày, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP., Giám mục giáo phận Vinh đã về chủ sự thánh lễ nhậm nhiệm vụ quản xứ. Trong thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của cha Giuse Ngô Sỹ Đình, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha trong hạt Xã Đoài, quý cha dòng Đa Minh đang phục vụ tại giáo phận Vinh.

Ngay sau khi Đức cha Phaolo giới thiệu cha tân chánh xứ với cộng đoàn giáo xứ Bố Sơn, nghi thức nhậm chức của cha Tân chánh xứ bắt đầu: Cha đại diện công bố Bổ Nhiệm thư của Tòa Giám mục, sau đó cha tân chánh xứ tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính và lời hứa trung thành với nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Đồng thời, linh mục đại diện Đức Giám mục cũng hướng dẫn cha tân chánh xứ đến các nơi diễn tả vai trò và trách nhiệm mục tử trong cộng đoàn mới như: Ngồi vào ghế chủ toạ, đến giếng rửa tội, ngồi vào toà giải tội, mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa, cuối cùng là đổ chuông nhà thờ.

Kết thúc phần nghi thức, cộng đoàn tiếp tục bước vào phần phụng vụ lời Chúa. Bài chia sẻ sau Tin Mừng của cha giảng lễ nhắc lại sứ vụ của người mục tử, người dẫn dắt cộng đoàn dân Chúa, mời gọi mọi người cộng tác với linh mục để xây dựng Giáo hội, đồng thời nhắc nhở mỗi người kết hợp mật thiết trong Chúa Giêsu Thánh Thể, vì chỉ có Ngài là suối nguồn yêu thương, là nguồn mạch gắn kết tình yêu.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị chủ tịch HĐMV thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức Cha, quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế và toàn thể quý khách. Đồng thời, cũng nói lên sự vâng phục của mọi người trong xứ đạo đối với vị chủ chăn mới.

Trong lời đáp từ, cha tân chánh xứ đã gửi lời cảm ơn đến Đức cha, quý cha và quý khách, ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ ngài trong sứ vụ mới, nơi miền đất mới để ngài hoàn thành sứ vụ mục tử mà Đức cha và Tỉnh dòng giao phó, theo gương Đức Giêsu Mục Tử và theo tinh thần Dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Lúc 17g30, Thánh lễ kết thúc trong lời ca chúc tụng lòng yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Sau đó, mọi người cùng chung vui trong ngày hồng phúc.