• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/5)

Ðây là một vấn đề rất tế nhị và phức tạp. Ðức Giêsu đã hiểu biết những gì? Tầm hiểu biết của Ngài về thế giới và con người, về Thiên Chúa và chính bản thân mình

 

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/4)

Theo dư luận Do thái thời ấy – đặc biệt là giữa những người đạo đức – Ðức Giêsu tỏ ra hơi bài ngoại. Thí dụ khi người đàn bà Liban, ở thành Tyrô, đến gặp Ngài

Khảo Luận Về Kitô Học: Phục Sinh - Khởi Điểm Của Kitô Học (3/1)

Khoa học nào cũng đều phải chọn một khởi điểm; Kitô học cũng vậy. Việc lựa chọn đó không phải là không quan trọng hay vô bổ

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/3)

Trong Tân Ước, đọc thấy có hai đường hướng suy tư về Ðức Kitô. 1) Một là đào sâu chiều kích tiên nghiệm và nêu bật tính cách thiên sai và thần linh của Ngài

Khảo Luận Về Kitô Học: Đấng Muôn Dân Trông Đợi (2)

Tại sao bắt đầu với chủ đề này? Kitô học vốn là lời đáp trả cho một câu hỏi. Vì thế, cần phải khởi đầu với việc đi tìm cho ra “câu hỏi” ấy: câu hỏi về Ðức Kitô.

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/2)

Ngày nay, có nhiều phương tiện học hỏi hơn thời trước. Các khoa chú giải và sử học, thần học kinh thánh và các khoa nhân văn đều cùng nhau góp phần vào nỗ lực tìm kiếm sự thật về con người Giêsu Nadarét

Khảo Luận Về Kitô Học (1)

Kitô học là trọng tâm của thần học kitô. Nhưng từ sau công đồng Vaticanô II, thần học công giáo đã ngả theo khuynh hướng dồn hết chú tâm vào Giáo hội học

Khảo Luận Về Kitô Học: Đức Kitô Trong Tư Thế Là Con Người (5/1)

Hiện nay, không ai là không nhìn nhận Ðức Giêsu là con người thật; và hơn bao giờ hết, ngày nay việc nhận thức kia đóng giữ một tầm trọng yếu rất rộng lớn

Các kinh nguyện Chúa Thánh Thần trong phụng vụ

Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu các kinh nguyện Chúa Thánh Thần trong các bản văn phụng vụ, và cụ thể là: 1/ Các kinh nguyện trong Sách Lễ Roma. 2/ Thánh thi Veni Creator Spiritus trong Phụng vụ Kinh chiều. 3/ Ca tiếp liên lễ Chúa Hiện xuống: Veni Sancte Spiritus.

 

 

Khảo Luận Về Kitô Học: Những Dạng Loại Kitô Học Trong Tân Ước (4/3)

Tư tưởng của Phaolô mang tính chất “quy Kitô” (Christocentric), tức là đặt Ðức Kitô làm tâm điểm. Muốn nghiên cứu tư tưởng của Phaolô, thì trước hết, cần phải ý thức Ðức Kitô không chỉ là đối tượng học hỏi của tác giả

Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Linh Mục

Bài viết này lần lượt trả lời cho những vấn đề sau: (1) Đâu là những nét thần học về Chúa Thánh Thần? Sứ mạng của Chúa Thánh Thần là gì? Và vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống linh mục như thế nào?

 

Khảo Luận Về Kitô Học: Những Dạng Loại Kitô Học Trong Tân Ước (4/2)

Các sách thường được gọi là “Tin Mừng theo...” không phải là những văn bản xưa nhất trong Tân Ước. Bốn cuốn sách ấy cũng không phải là những tập tiểu sử viết về cuộc đời của Ðức Giêsu.

Một Lễ Ngũ Tuần Mới? Thần Học Công Giáo Và “Phép Rửa Trong Thánh Thần”

Thuật ngữ “Phép Rửa trong Thánh Thần” chủ yếu được sử dụng ở Bắc Mỹ để diễn tả một cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần, thường được kèm theo một cuộc tiếp xúc cá vị thâm sâu với Chúa Kitô, thể hiện qua một niệm ban đầu về quyền Chủ tể của Người, một cảm nghiệm cá nhân và giải thoát về tình yêu của Chúa Cha, và một nhận thức mới rằng, chúng ta không phải là những kẻ mồ côi nhưng có Thánh Thần thực sự ở bên chúng ta, sẵn sàng khích lệ, thuyết phục, hướng dẫn, giúp chúng ta hiểu rõ những điều Thiên Chúa muốn.

Khảo Luận Về Kitô Học: Những Dạng Loại Kitô Học Trong Tân Ước (4/1)

Sở dĩ có thể nói đến những hay nhiều dạng loại Kitô học như thế, là vì Tân Ước quả cho phép đọc thấy nhiều quan niệm khác nhau về Ðức Kitô.

Đặc Sủng Thánh Linh Theo Tân Ước Và Các Văn Kiện Hội Thánh

Giáo hội là một cộng đoàn đặc sủng. Đấy là chân lý được mặc khải từ Kinh Thánh. Nhiều bản văn Tân Ước nhắc đến các ân huệ thiêng liêng mà Thánh Thần không ngừng tuôn đổ trên cộng đoàn Dân Thánh. Những ân huệ ấy giúp cho người tín hữu có đủ sức mạnh và khả năng chu toàn sứ mạng được trao phó, hầu xây dựng và tô điểm Thân Thể Nhiệm Mầu của Chúa Kitô.

Khảo Luận Về Kitô Học: Phục Sinh - Khởi Điểm Của Kitô Học (3/2)

Biến cố Ðức Giêsu sống lại không phải là một trong những trường hợp tương tự cùng thuộc một “loại,” tựa như cái chết của bác Năm nằm trong “loại” định luật phải chết của hết mọi người

Catechesis.Net