• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kinh Thánh Nhập Môn: Khái Quát Bối Cảnh Lịch Sử Thời Cựu Ước - Bài 13

Khoảng năm 1.000, vua Đavít đánh chiếm Giêrusalem và biến thành này thành thủ đô của vương quốc. Con vua Đavít là Salômôn sau này lên kế vị đã tổ chức đời sống xã hội và chính trị trong  vương quốc này.

 

Kinh Thánh Nhập Môn: Một Số Phương Pháp Khác Tiếp Cận Kinh Thánh - Bài 12

Phương pháp phân tích (phê bình) lich sử xuất hiện từ thế kỷ thứ 18 đã bá chủ nghành chú giải Thánh Kinh từ đó, và tiếp tục ảnh hưởng đến việc chú giải Thánh Kinh hiện đại.

Kinh Thánh Nhập Môn: Tiến Trình Hình Thành Kinh Thánh Cựu Ước - Bài 04

Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành qua nhiều thế kỷ. Lịch sử thánh bắt đầu từ việc Chúa gọi tổ phụ Abraham vào thế kỷ XIX trước CN.

Kinh Thánh Nhập Môn: Các Nghĩa Của Kinh Thánh - Bài 11

Nghĩa văn tự là nghĩa đen của chính những lời văn. Đó là nghĩa được tác giả nhân loại trực tiếp muốn nói đến”.

Kinh Thánh Nhập Môn: Tiến Trình Hình Thành Bộ Kinh Thánh - Bài 03

Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể vào ngôn ngữ của nhân loại nói riêng. Do vậy, Thánh Kinh là chính lời của nhân loại, đồng thời cũng là chính Lời của Thiên Chúa.

Kinh Thánh Nhập Môn: Vai Trò Đức Tin Trong Việc Giải Thích Kinh Thánh - Bài 10

Tri thức Kinh Thánh không được dừng lại ở các từ ngữ, các khái niệm và biến cố. Tri thức này phải tìm cách đi tới thực tại mà ngôn ngữ muốn nói tới, một thực tại siêu việt, thông giao với Thiên Chúa (II.A.1.d).

Kinh Thánh Nhập Môn: Ngôn Ngữ - Chất Liệu - Các Bản Dịch Kinh Thánh - Bài 02

Tiếng Dothái cổ: Người Dothái dùng ngôn ngữ Xêmít, gần giống tiếng Aram hay tiếng Arabi. Tiếng Aram: Từ thế kỷ X trước CN, tiếng Aram trở thành ngôn ngữ chung của vùng Cận Đông và đế quốc Batư.

Kinh Thánh Nhập Môn: Các Ngành Khoa Học Và Kinh Thánh - Bài 09

Các bản văn Kinh Thánh là công trình của các tác giả nhân loại. Các ngài đã dùng khả năng riêng và những phương tiện mà thời đại và bối cảnh xã hội các ngài đặt ở tầm tay các ngài mà diễn tả.

Kinh Thánh Nhập Môn: Kinh Thánh Là Gì? - Bài 01

Thánh Kinh: Theo nguyên ngữ thì Thánh Kinh nghĩa là Sách thuộc Đấng tối cao, có giá trị đặc biệt mà người ta phải tuân theo.

Kinh Thánh Nhập Môn: Qui Điển Kinh Thánh - Bài 08

Canon (Latin), kavwv (Hylạp), qâneh (Hípri): cây sậy, chiếc que -> thước đo -> quy luật -> điều khoản Giáo Luật, Lễ Quy phụng vụ -> quy luật đức tin – quy luật chân lý – quy luật đời sống Kitô hữu (Thế kỷ II scn, các giáo phụ) -> Quy điển Thánh Kinh

Thần Học Đời Tu: Đức Maria - Mẫu Gương Của Đời Sống Thánh Hiến - Bài 30

Trước hết Mẹ là gương mẫu tuyệt vời trong việc đáp lại tiếng Chúa gọi; gương mẫu trong việc bước theo Chúa Kitô (số 28)

Kinh Thánh Nhập Môn: Tác Giả Kinh Thánh - Bài 07

Thiên Chúa là tác giả của Sách Thánh – tác giả chính. Các giáo phụ quả quyết Thiên Chúa là tác giả của các Sách Thánh (Cựu Ước và Tân Ước).

Thần Học Đời Tu: Chiều Kích Cánh Chung Của Đời Sống Thánh Hiến - Bài 29

Những người hiến dâng cuộc đời cho Đức Kitô chỉ còn sống trong niềm ước mong được gặp Người, ngõ hầu được sống với Người mãi mãi.

Kinh Thánh Nhập Môn: Ơn Linh Hứng Kinh Thánh - Bài 06

Thánh Kinh không khẳng định chân lý ở mọi phương diện. Những yếu tố khoa học, địa lý, lịch sử đời thường (được chấp nhận trong thời gian hình thành Thánh Kinh) được trình bày trong Thánh Kinh không luôn luôn chính xác

Thần Học Đời Tu: Đời Sống Thánh Hiến Trong Mối Tương Quan Với Xã Hội - Bài 28

Trong lịch sử, không ít người quan niệm rằng đi tu là xa lánh trần gian; với quan niệm này, đời thánh hiến hoàn toàn cách ly và xa lạ với thế giới

Kinh Thánh Nhập Môn: Tiến Trình Hình Thành Kinh Thánh Tân Ước - Bài 05

Từ thế kỷ I, ở Trung Đông, bộ sách Tân Ước được ghi chép trên giấy làm từ cọng cây papirút, hoặc trên da súc vật. Các tông đồ viết những tập sách này, gửi cho một giáo đoàn nhất định để họ đọc chung

Catechesis.Net