• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

bài 32

vwegweg

 

 

bài 31 dsvgfswd

cvafee

 

 

Luân Lý Tổng Quát: Các Lương Tâm Hiện Thức - Bài 22

“Lương tâm ngay thẳng càng thắng thế thì những cá nhân và cộng đoàn càng tránh được độc đoán mù quáng và càng nỗ lực tuân phục những tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Tuy nhiên, lương tâm nhiều khi lầm lạc vì vô tri bất khả thắng, nhưng cũng không vì thế mà mất hết phẩm giá

bài 29 và 30

vwefwe

 

Luân Lý Tổng Quát: Tiến Trình Nhận Thức Của Lương Tâm - Bài 21

“Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12,2).

bài 28

vfwefwe

 

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Tiền Luân Lý Và Luân Lý - Bài 20

Hiện nay, hạn từ “lương tâm” được hiểu đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau. Nhưng, tất cả đều có chung một  yếu tố: ám chỉ một thực tại liên hệ mật thiết với đời sống cá nhân của con người.

bài 27

cvasdfe

 

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Trong Kinh Thánh - Bài 19

Trong tiếng Do Thái không có hạn từ “lương tâm” cũng không có tác phẩm nào nói về lương tâm. Riêng trong Cựu Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, “lương tâm” có đề cập trong Kn 17,11 và Hc 14,2.

bài 26

vswgfaswegf

 

Luân Lý Tổng Quát: Những Vấn Đề Luân Lý Của Nhân Luật - Bài 18

“Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; có hiệu lực là nhờ “luật vĩnh cữu”; khi xa lìa lẽ phải, nó không còn là luật nữa, nhưng là một sự bất công, thậm chí chỉ là một hình thức bạo lực” (Thánh Tô-ma A-qui-nô, Tổng Luận Thần Học 1-2,93,3.2).

bài 25

bvdsagfsa

 

Luân Lý Tổng Quát: Định Nghĩa Về Nhân Luật - Bài 17

Trong lãnh vực luân lý, không thể bỏ qua việc tìm hiểu đề tài nhân luật, bởi vì trong thực tế nhân luật khiến cho người Kitô hữu, xét như một công dân, cũng như cộng đồng thường phải đối diện với những vấn đề luân lý tế nhị, không thể tránh né.

Luân Lý Tổng Quát: Việc Huấn Luyện Lương Tâm - Bài 24

“Xét theo phẩm giá, mọi người, vì là những nhân vị nghĩa là có trí khôn và ý chí tự do, nên phải chịu trách nhiệm về cá nhân mình” (Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo số 2).

Luân Lý Tổng Quát: Tính Khả Tri Của Luật Tự Nhiên - Bài 16

“Bởi vì lý trí con người, nói một cách tuyệt đối, với khả năng và ánh sáng tự nhiên, có thể tiếp nhận cách hữu hiệu một tri thức đích thực nào đó về Thiên Chúa duy nhất và ngôi vị, là Đấng gìn giữ và điều khiển thế giới” (Thông điệp Human generis).

Luân Lý Tổng Quát: Lương Tâm Khuyến Thiện Và Thực Hiện Quyết Định - Bài 23

“Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo, và tiếng nói của lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác.

Catechesis.Net