Home Thông Tin

Thông Tin

Thư Của Bộ Giáo Lý Đức Tin: Chúa Giêsu Là Đấng...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. Sáng 1-3-2018, Bộ giáo lý đức tin đã công bố thư gửi các...

Đức Thánh Cha Kỷ Niệm 100 Năm Bộ Các Giáo Hội...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. ĐTC mời gọi các tín hữu tiếp tục tín thác vào Chúa, qua...

Gà Kêu Quác Quác Khi Giã Biệt – Chó Sủa Gâu...

  GÀ KÊU QUÁC QUÁC KHI GIÃ BIỆT CHÓ SỦA GÂU GÂU LÚC LÊN NGÔI Con Gà giã từ để nhường ngôi...

Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: 09-7-2017

Tứ Quyết, SJ.       VATICAN. Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 09-7-2017, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh Truyền...

Đức Thánh Cha Chủ Sự Thánh Lễ Làm Phép Giây Pallium

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. Sáng ngày 29-6-2017, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng...

Tự Sắc Về Việc Hiến Dâng Mạng Sống Cho Tha Nhân...

Linh Tiến Khải   VATICAN: Hôm qua (11-7) ĐTC  Phanxicô đã công bố Tự Sắc “Maiorem hac dilectionem” về việc hiến...

Thông Cáo Của Phòng Báo Chí Tòa Thánh Về Vụ ĐHY...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. Hôm 29-6-2017, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về...

Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha, 16-7-2017

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.     VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 16-7-2017, ĐTC mời gọi...

Đức Thánh Cha Kêu Gọi Mỹ La Tinh Đối Phó Với...

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.   VATICAN. ĐTC kêu gọi các nước Mỹ châu La Tinh hiệp sức với nhau...

Lễ An Táng ĐHY Joachim Meisner, Nguyên Tổng Giáo Mục Koeln

Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP.     KOELN. ĐHY Joachim Meisner, cố TGM giáo phận Koeln bên Đức, đã được an...