Home Thánh Kinh Cựu Ước

Cựu Ước

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Của Lịch Sử (2)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA CỦA LỊCH SỬ ...

Khái Lược Về Sách A-Mốt

Giuse Lê Danh Tường DẪN NHẬP Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và lịch sử là một...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA SÁNG TẠO I. ĐẤNG...

Vai Trò Của Các Vua Trong Cựu Ước

Matthew Vũ Lượng, OP.   Thiên Chúa luôn mong muốn con người lệ thuộc vào Người và bước theo đường lối...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Chọn (4)

  THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA CHỌN I. DÂN ĐƯỢC...

Khảo Lược Các Sách Lịch Sử Trong Thánh Kinh

Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP.   Khi tìm hiểu những sự việc Sách Thánh kể dưới khía cạnh lịch sử,...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Yêu (5)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA YÊU   Israel được các...

Khái Lược Sách Giosuê

  Lm. Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP.   Nhân vật chính của sách mang tên Híp-ri Giơ-hô-su-a (viết tắt: Hô-sê-a) có nghĩa...

Khái Lược Về Sách Gióp

Gioakim Nguyễn Văn Thăng   I - LỜI MỞ Trong 43 cuốn sách của Bộ Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp là...

Thiên Chúa Trong Isaia: Thiên Chúa Sáng Tạo (3)

THIÊN CHÚA TRONG ISAIA GOD IN ISAIAH Tác giả: Pamela  A. Foulkes Chuyển ngữ: Piô Phan Văn Tình ***   *** THIÊN CHÚA SÁNG TẠO I. ĐẤNG...