Home Thần Học Tổng Quát

Tổng Quát

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Thần Học Về Con Người

  Phan Tấn Thành  I. Kinh thánh: A. Con người được Thiên Chúa tạo dựng. B. Con người sa ngã và được cứu rỗi. C. Cấu...

Thần Học Về Diaconatus – Chương II

  CHƯƠNG II DIACONATUS TRONG TÂN ƯỚC VÀ TRONG CÁC TÁC PHẨM CÁC GIÁO PHỤ   I. Diaconatus trong Tân Ước 1. Những khó...

Giáo Hội Và Nghệ Thuật: Từ Công Đồng Vatican II Đến...

Mauro Mantovani, S.D.B.     Trong Thư gửi các nghệ sĩ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: “Nghệ thuật chân chính,...

Thần Học Về Diaconatus – Chương III

  CHƯƠNG III SỰ BIẾN MẤT CỦA DIACONATUS CỐ ĐỊNH   I. Những thay đổi trong tác vụ của diaconus Tại Roma, từ thế...

Đức Maria: Mẹ Của Lòng Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...

Thần Học Về Diaconatus – Chương IV

  CHƯƠNG IV TÍNH BÍ TÍCH CỦA DIACONATUS TỪ THẾ KỶ XII CHO ĐẾN THẾ KỶ XX   Tính bí tích của chức...

Thần Học Về Diaconatus – Chương V

  CHƯƠNG V VIỆC PHỤC HỒI CHỨC DIACONATUS CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II     Trong ba văn kiện, Công đồng Vaticanô...

Thần Học Về Các Thiên Thần

  Thần Học Về Các Thiên Thần Nt. Maria Đinh Thị Sáng OP I. Thiên thần trong Thánh Kinh A.Cựu ước B.Tân ước   II. Thiên...

Việc Thanh Luyện Các Linh Hồn

  Việc Thanh Luyện Các Linh Hồn (Trích từ Phan Tấn Thành, Đời Sống Tâm Linh, Tập XIV, Hà Nội: Tôn giáo,...