Home Thần Học Tổng Quát

Tổng Quát

Nhân luận thần học – Con Người Với Thiên Chúa –...

Dẫn nhập Mục I Mục II. Sự tạo dựng con người Khi định nghĩa con người là hình ảnh Thiên Chúa, Kinh thánh mặc nhiên móc nối...

Nhân luận thần học – Con Người Với Thiên Chúa –...

  Dẫn nhập   Mục I. Con người là hình ảnh Thiên Chúa Con người là gì? Chúng ta đã biết rằng lịch sử triết học đã đưa...

Nhân luận thần học – Con Người Với Thiên Chúa –...

Dẫn Nhập   Mục I. Con người là hình ảnh Thiên Chúa  389 I. Văn bản Kinh Thánh 390 II. Truyền thống 393 III. Thần học hiện đại 396 Mục...

Tôn giáo và Khoa học – Vài ghi nhận về lối...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC PHƯƠNG TÂY NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN ĐÔNG Á Đại Học Khoa Học Nhân Văn...

Chứng tá và Tử đạo

Từ chứng tá đến tử đạo – Từ tử đạo đến chứng tá Phan Tấn Thành I. Từ chứng tá đến tử đạo A) Sự tiến triển...

Thần Học Về Con Người

  Phan Tấn Thành  I. Kinh thánh: A. Con người được Thiên Chúa tạo dựng. B. Con người sa ngã và được cứu rỗi. C. Cấu...

Thần Học Về Diaconatus – Chương II

  CHƯƠNG II DIACONATUS TRONG TÂN ƯỚC VÀ TRONG CÁC TÁC PHẨM CÁC GIÁO PHỤ   I. Diaconatus trong Tân Ước 1. Những khó...

Thần Học Về Diaconatus – Chương III

  CHƯƠNG III SỰ BIẾN MẤT CỦA DIACONATUS CỐ ĐỊNH   I. Những thay đổi trong tác vụ của diaconus Tại Roma, từ thế...

Giáo Hội Và Nghệ Thuật: Từ Công Đồng Vatican II Đến...

Mauro Mantovani, S.D.B.     Trong Thư gửi các nghệ sĩ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: “Nghệ thuật chân chính,...

Đức Maria: Mẹ Của Lòng Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT YẾU TÍNH CỦA TIN MỪNG VÀ CHÌA KHÓA DẪN VÀO ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU Tác giả: Hồng Y...