Tín Lý

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lịch sử và thần...

Phan Tấn Thành Nội dung Dẫn nhập Ý nghĩa từ ngữ: Immaculata conceptio I. Auditus fidei Lịch sử sự tiến triển đạo lý. Bốn chặng: A) Fides implicita: cho đến...

Những bài huấn giáo của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II...

Gioan Phaolô II Những bài huấn giáo về  Đức Maria vô nhiễm nguyên tội  ------------------------   I. ĐỨC MARIA HOÀN TOÀN THÁNH THIỆN 1.- Nơi Đức Maria, “đầy ân...

Biến Cố Quang Lâm

Phan Tấn Thành Trích « Niềm Hy vọng hồng phúc » (Đời sống tâm linh XIV) trang 198-222. Trong đầu óc của nhiều tín hữu, ý tưởng “quang...

Thần Học Về Mặc Khải

Tấn Hứa   A. NHỮNG ĐUỜNG LỐI TRÌNH BÀY THẦN HỌC MẶC KHẢI (THMK) Một trong những đề tài quan trọng nhất...

Mạc Khải Và Việc Nhập Thể

Bình Hòa, OP.   Thần học hiện đại có khuynh hướng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa mạc...

Mạc Khải Và Đức Tin

Nguyên tác: Revelation and Believe Tác giả: Werner Bulst Chuyển ngữ: Thanh Phương, OP.   Ý niệm mạc khải tự bản chất là...

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle)

Nguyên tác: Révélation et Miracle Chuyển ngữ: Huynh Công     Có một số Kitô hữu cho rằng dấu lạ là chuyện lỗi...

Kinh Nghiệm Tôn Giáo Và Mặc Khải Kitô Giáo

Phêrô Thân Văn Chính   Con người sinh ra là sống trên trái đất, là thành phần của trái đất, được...

Tam Vị Trong Summa Theologiae

Gioan Phêny Ngân Giang, OP.   Dẫn nhập Nỗ lực của thánh Thomas trong việc tìm hiểu “Mầu nhiệm Thiên Chúa”...

Các Ưu Phẩm Của Thiên Chúa Theo Thánh Tôma Aquinô

Phêrô Trịnh Minh Phú, OP. biên soạn     Dẫn nhập Tự bản chất, con người là một hữu thể tôn giáo....