Tín Lý

Thần Học Về Mặc Khải

Tấn Hứa   A. NHỮNG ĐUỜNG LỐI TRÌNH BÀY THẦN HỌC MẶC KHẢI (THMK) Một trong những đề tài quan trọng nhất...

Mạc Khải Và Việc Nhập Thể

Bình Hòa, OP.   Thần học hiện đại có khuynh hướng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa mạc...

Mạc Khải Và Đức Tin

Nguyên tác: Revelation and Believe Tác giả: Werner Bulst Chuyển ngữ: Thanh Phương, OP.   Ý niệm mạc khải tự bản chất là...

Mạc Khải Và Dấu Lạ (Révélation et Miracle)

Nguyên tác: Révélation et Miracle Chuyển ngữ: Huynh Công     Có một số Kitô hữu cho rằng dấu lạ là chuyện lỗi...

Kinh Nghiệm Tôn Giáo Và Mặc Khải Kitô Giáo

Phêrô Thân Văn Chính   Con người sinh ra là sống trên trái đất, là thành phần của trái đất, được...

Tam Vị Trong Summa Theologiae

Gioan Phêny Ngân Giang, OP.   Dẫn nhập Nỗ lực của thánh Thomas trong việc tìm hiểu “Mầu nhiệm Thiên Chúa”...

Các Ưu Phẩm Của Thiên Chúa Theo Thánh Tôma Aquinô

Phêrô Trịnh Minh Phú, OP. biên soạn     Dẫn nhập Tự bản chất, con người là một hữu thể tôn giáo....

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

Bình Hòa, OP.   Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức...

Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Việc Đào Tạo Ơn Gọi Linh...

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương, OP.   “Đồng hành với một tín hữu, huấn luyện một tín hữu là một hành...

Mặc Khải Của Thiên Chúa Trong Hiến Chế Dei Verbum

Gioan Đinh Văn Huy Dẫn nhập Hiến Chế Tín Lý về Mặc Khải là một trong những văn...