Thời Sự Thần Học: Năm Đức Tin – Số 58

0
206


 

LỜI GIỚI THIỆU

Thưa quý vị,

Trong niên học 2011–2012, Trung tâm Học vấn Đa Minh đã phát hành bốn số Thời sự Thần học: Số 54 (11/2011) – Những nguồn mạch thần học; Số 55 (2/2012) – Fides quaerens dialogum; Số 56 (5/2012) – Caritas quaerens intellectum; Số 57 (8/2012) – Ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Kể từ số này, tờ báo thay đổi hình thức trình bày, nhưng vẫn giữ nguyên chủ trương, đó là góp phần đào tạo “thần học” cho các sinh viên, dựa theo những vấn đề “thời sự”. Trong niên học này, chúng tôi hy vọng sẽ đi theo bốn câu chuyện thời sự:

– Số 58 Năm đức tin.

– Số 59 Ba mươi năm ban hành Bộ Giáo luật (những vấn đề mục vụ).

– Số 60 Năm mươi năm thông điệp Pacem in terris (những vấn đề học thuyết xã hội).

– Số 61 Hai mươi năm thông điệp Veritatis splendor (những vấn đề luân lý).

Số báo này phát hành vào dịp khai mạc Năm đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticano II và 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

1. Bài mở đầu Đức tin trong thần học trình bày những khía cạnh khác nhau của đức tin, qua những bản văn Kinh Thánh, truyền thống Giáo hội, và những đề mục học hỏi trong các chuyên ngành thần học: thần học cơ bản, tín lý, luân lý, tâm linh.

2. Dưới tựa đề Tin vào ai – Tin vào điều gì và Tin trong Tin Mừng Gioan, Linh mục Lê Minh Thông đào sâu một chủ đề trọng tâm của Tin Mừng thứ tư.

3. Mối liên hệ giữa đức tin và các tín biểu đã được Sách Giáo lý Hội thánh đề cập ở các số 185-197. Lịch sử thành hình các tín biểu sẽ được phân tích trong bài viết Đức tin và tín biểu của Nữ tu Đinh Thị Sáng.

4. Năm đức tin 2012 – 1013 gợi lại năm đức tin đã được đức Phaolô VI mở ra năm 1967 để kỷ niệm 1900 năm tuẫn đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chúng ta hãy ôn lại vài nét chính của biến cố ấy, được kết thúc với Kinh Tin kính của Dân Thiên Chúa được tuyên đọc ngày 30 tháng 6 năm 1968.

5. Để kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, chúng ta hãy đọc lại bài thuyết trình của đức hồng y Joseph Ratzinger tại Hội nghị quốc tế về huấn giáo họp tại Rôma cách đây 10 năm, trong đó ngài cho thấy những đóng góp của tác phẩm cho sự tiến triển thần học, chẳng hạn về việc chú giải Kinh Thánh, quan điểm về bí tích, bản chất thần học luân lý Kitô giáo.

6. “Đức tin và lý trí” là một vấn đề đã được gợi lên từ thời các thánh giáo phụ và vẫn còn được tiếp tục đến thời đại hôm nay với thông điệp Fides et ratio của đức thánh cha Gioan Phaolô II (14/9/1998). Linh mục Nguyễn Hữu Nghị trình bày mối tương quan ấy nơi thánh Tôma Aquinô, và kéo dài ra mối tương quan giữa thần học và triết học theo quan điểm của ông Jacques Maritain, một triết gia đã có ảnh hưởng không nhỏ trên tư tưởng của hai giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II.

7. Công đồng Vaticanô II đã mở ra cho thần học về giáo dân nhiều hướng đi mới. Nhân dịp Hội nghị các giám mục Á châu (FABC) sắp nhóm họp, giáo sư Nguyễn Văn Hải ghi nhận những thành quả của thần học giáo dân qua các văn kiện của cơ quan này trong vòng 40 năm qua, cũng như vạch ra những hướng đi trong tương lai.

***

TRONG SỐ NÀY

ĐỨC TIN TRONG THẦN HỌC
Giuse Phan Tấn Thành__11

“TIN VÀO AI”, “TIN VÀO ĐIỀU GÌ” VÀ “TIN” TRONG TIN MỪNG GIO-AN
Giuse Lê Minh Thông__45

ĐỨC TIN VÀ CÁC TÍN BIỂU: SỰ TIẾN TRIỂN VÀ VAI TRÒ
CỦA CÁC TÍN BIỂU TRONG CÁC THẾ KỶ ĐẦU
Maria Đinh Thị Sáng__75

NĂM ĐỨC TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAOLÔ VI
Tsth__101

VÀI QUAN ĐIỂM THẦN HỌC NỔI BẬT
CỦA SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Hồng y Joseph Ratzinger__127

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC
THEO JACQUES MARITAIN VÀ TÔN SƯ TÔMA
Giuse Nguyễn Hữu Nghị__152

NHỮNG SUY TƯ VỀ TƯƠNG LAI THẦN HỌC
VỀ NGƯỜI GIÁO DÂN CỦA FABC
Peter N.V.Hai__182

————————–

Ghi chú:

– Các Ấn phẩm của Anh Em Đaminh được bán tại Thư Viện Trung Tâm Học Vấn Đaminh, Nhà Sách Martino (Giáo Xứ Đaminh – Ba Chuông), Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình và một số Nhà sách Công giáo khác.

– Các Chủng Viện và Học Viện đặt mua số lượng nhiều, có thể liên hệ với chúng tôi qua email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỌC VIỆN – TRUNG TÂM HỌC VẤN ĐAMINH, 90 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM