Những Hiệu Quả Của Việc Trục Xuất Các Tu Sĩ – Vấn Đề 108

0
147


Học Viện Đaminh

 

NHỮNG THẮC MẮC VỀ GIÁO LUẬT ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

***

CÁC DÒNG TU

(Điều 607 – 709)

***

VẤN ĐỀ 108

NHỮNG HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TRỤC XUẤT CÁC TU SĨ

(đ. 701, 702, 704)

 

Do việc trục xuất được thực hiện cách hợp lệ, các lời khấn cũng như các nghĩa vụ và quyền lợi của tu sĩ sẽ chấm dứt. Tu sĩ trở thành một giáo dân, hoặc vẫn ở trong hàng ngũ giáo sĩ (cùng vi những nghĩa vụ của hàng ngũ này).

Một tu sĩ giáo sĩ bị trục xuất sẽ mất quyền thi hành các chức thánh, bao lâu chưa tìm được một Giám Mục sẵn lòng cho gia nhập Giáo phận, sau một thời gian thử nghiệm (đ.693),[1] hoặc cho phép thi hành chức thánh trong Giáo phận của ngài.

Những gì đã nói trên đây về các hậu quả kinh tế tài chánh của việc hồi tục, cũng được áp dụng cho trường hợp tu sĩ bị trục xuất.[2]

Trong bản tường trình gửi cho Tòa Thánh về tình trạng và đời sống của Hội Dòng, Bề trên Tổng Quyền phải đề cập đến các người đã rời bỏ Dòng, dưới bất cứ hình thức nào.

 

 

 


[1]Xem thêm vấn đề 100.

[2]Xem thêm vấn đề 99.