• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Điệp Pacem in Terris (Hòa Bình Trên Thế Giới) Của ĐGH Gioan XIII (Ngày 11-04-1963)

Hòa bình trên thế giới, tức nguồn ước vọng sâu xa của con người trong mọi thời đại, chỉ có thể xây đắp, kiện toàn,

 

Thông Điệp Marter et Magister (Hiền Mẫu Và Tôn Sư) Của ĐGH Gioan XXIII (Ngày 15-05-1961) - (2)

Lịch sử tiến triển không ngừng, người ta mỗi ngày một thấy rõ luật công bằng và nhân đạo, không những cần chấn hưng, giữa chủ nhân và công nhân

Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 19-03-2016) - (1)

Tông Huấn này đặc biệt hợp thời trong Năm Thánh Thương Xót đang diễn ra. Trước nhất, vì nó thay cho lời mời các gia đình Kitô hữu trân quý các hồng ân hôn nhân và gia đình, và kiên trì trong một tình yêu được tăng cường nhờ các nhân đức

Thông Điệp Marter et Magister (Hiền Mẫu Và Tôn Sư) Của ĐGH Gioan XXIII (Ngày 15-05-1961) - (1)

Đấng thành lập Giáo hội làm cột trụ và nền tảng vững chắc của chân lý cũng đã uỷ cho Giáo hội hai sứ vụ: trước là sinh sản,

Tổng Quan Và Nhận Định Về Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Của Tình Yêu)

Tông huấn Amoris Laetitia được ký vào ngày 19-03-2016, lễ thánh Giuse, giáp ba năm Đức Thánh Cha Phanxicô nhậm chức mục tử của Giáo Hội, và được phát hành qua cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 08-04-2016.

Thông Điệp Haurietis Aquas In Gaudio (Sẽ Hoan Vui Múc Nước) Của ĐGH Pi-ô XII (Ngày 15-05-1956)

Giáo Hội hằng đánh giá rất cao việc Tôn Thờ Trái Tim Chúa Giêsu, và quảng bá khắp nơi, cổ võ bằng nhiều cách,

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 24-11-2013) – (3)

Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần có nghĩa là những nhà truyền giáo mở lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi.

Thông Điệp Aquadragesio Anno (Tứ Thập Niên) Của ĐGH Pi-ô XI (Ngày 15-5-1931)

Được thiết đặt như một cột mốc lớn thứ hai về giáo huấn hiện đại của Giáo hoàng về vấn đề xã hội, thông điệp kỷ niệm bốn mươi năm thông điệp Tân Sự (ngày 15-5-1931)

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 24-11-2013) – (2)

Loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của Hội Thánh. Nhưng chủ thể của việc loan báo Tin Mừng này còn hơn là một cơ cấu có hệ thống và phẩm trật,

Thông Điệp Rerum Novarum (Tân Sự) Của ĐGH Lê-ô XIII (Ngày 15-05-1891)

Sau một thế kỷ xuất hiện kể từ ngày 15.05.1891, thông điệp Tân Sự của Ðức Lêô XIII về  hoàn cảnh của giới công nhân được coi như một giáo huấn nguyên thuỷ về xã hội của Giáo Hội.

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 24-11-2013) – (1)

Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu.  Những người để cho mình được Người cứu độ được giải thoát khỏi tội lỗi,

Giới thiệu Tông huấn Gaudete et Exsultate

Để đánh dấu năm năm ngày khai mạc sứ vụ kế vị thánh Phêrô (19/3/2013-18), Đức Thánh Cha đã ban hành tông huấn Gaudete et exsultate (GE) “bàn về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay”. Văn kiện này được giới thiệu với báo chí trong cuộc họp báo vào thứ hai 9/4/2018, đại lễ Truyền tin.

 

 

 

Tông Huấn Verbum Domini (Lời Chúa) Của ĐGH Benedicto XVI (Ngày 30-11-2010) – (2)

Đức Chúa công bố Lời của Ngài để Lời Ngài được đón nhận bởi những kẻ đã được tạo dựng “bởi” chính Ngôi Lời. “Người đã đến nhà mình” (Ga 1,11)

Tông Huấn Amoris Laetitia Với Học Thuyết Thomas

Tông huấn Amoris Laetitia, được đức giáo hoàng Phanxicô ban hành ngày 19/3/2016, là kết quả của hai Thượng hội đồng giám mục 2014 và 2015. Khi vừa được ban hành, Amoris Laetitia đã mở ra một cuộc tranh luận rộng rãi, đặc biệt trong lãnh vực liên ngành giữa thần học và đạo đức triết học.

 

 

 

Tông Huấn Verbum Domini (Lời Chúa) Của ĐGH Benedicto XVI (Ngày 30-11-2010) – (1)

“Lời Chúa đời đời bền vững. Đó chính là Lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1 Pr 1, 25; x. Is 40, 8). Với lời khẳng định trên đây của Thư thứ nhất của thánh Phêrô, lấy lại các lời của tiên tri Isaia

Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 19-03-2016) - (2)

Gia đình là khung cảnh trong đó sự sống mới không những được sinh ra mà còn được chào đón như một ơn phúc của Thiên Chúa. Mỗi sự sống mới “đều giúp chúng ta biết đánh giá chiều kích hoàn toàn nhưng không của lòng yêu thương,

Catechesis.Net