• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những Cột Mốc Quan Trọng Của Công Đồng Vatican II

11-9-1962 : Đức Gioan XXIII ngỏ lời với toàn thế giới qua thông điệp truyền thanh Ecclesia Christi, lumen gentium. 11-10-1962 : Đức Gioan XXIII khai mạc công đồng, gần 2500 giám mục, bề trên các dòng tu tham dự.

 

Kỷ Niệm 45 Công Đồng Vatican II: Kim Chỉ Nam Cho Thế Kỷ XXI

Khai mạc ngày 11-10-1962 theo quyết định của Đức Giáo hoàng Gioan XXIII, Công đồng Vatican II đã bế mạc ngày 8-12-1965 dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

Công Đồng Vatican II: Một Sứ Điệp Tiên Tri

Công Đồng Vaticanô II là một món quà của Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh của Ngài. Vì lý do này, mà Công Đồng vẫn là một biến cố cơ bản không những chỉ cho việc hiểu biết về lịch sử của Hội Thánh ở cuối thế kỷ này

Công Đồng Vaticanô II: Đại Kết, Tự Do Tôn Giáo, Liên Hệ với Các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo và Sứ Vụ Truyền Giáo

Trong các văn kiện của Công Đồng có ba văn kiện đề cập đến những vấn đề mà các Công Đồng trước đây không đề cập đến là vấn đề Tự Do Tôn Giáo, Đại Kết và liên hệ với các Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo.

Nhìn Lại Công Đồng Vatican II: Vatican II Ở Trước Mặt Chúng Ta

Vatican II đã muốn đặt việc lắng nghe người khác làm trung tâm của Giáo hội, của xã hội, và cuối cùng của toàn thể cuộc đời người ta. Việc lắng nghe này  được biến cách qua ba mệnh đề: hương vị của Người Khác, âu lo của người khác, sau hết nhận định về chính mình như người khác.

Tóm Lược Hiến Chế Mục Vụ (Gaudium et Spes)

Gaudium et spes là Hiến Chế mục vụ về Hội Thánh và dài nhất trong bốn Hiến Chế của Công Đồng Vaticanô II, gồm 93 câu. Hiến Chế này được chia thành hai phần.

Nhìn Lại Công Đồng Vatican II: Bắt Rễ Và Mở Cửa

Phía công giáo, vấn đề này đã nổi lên trong bóng dáng của Công đồng Vatican II, rõ rệt là vì lý do của phong trào mở cửa.

Tóm Lược Hiến Chế Mặc Khải (Dei Verbum)

Có thể nói rằng Dei Verbum là một văn kiện nền tảng và được bàn cãi sôi nổi nhất trong Công Đồng Vaticanô II. Văn kiện này bắt đầu được đưa ra vào tháng 12-7- 1962, và mãi đến ngày 29 - 10 -1965 mới được thông qua

Nhìn Lại Công Đồng Vatican II: Canh Tân Phụng Vụ

Cải cách phụng vụ không hệ tại ở việc thực hiện bước tiến về phía thế giới, nhưng với việc diễn dịch việc cử hành mầu nhiệm kitô giáo trong sự trung thành đích thực.

Tóm Lược Hiến Chế Phụng Vụ (Sacrosanctum Concilium)

Phụng Vụ là phương thế tuyệt vời nhờ đó các tín hữu có thể diễn tả trong cuộc sống của mình và tỏ bày cho những người khác mầu nhiệm Đức Kitô và bản tính đích thực của Hội Thánh chân chính

Công Đồng Vatican II: Một Cuộc Cách Mạng Hay Một Cuộc Cải Cách?

Năm nay Hội Thánh long trọng kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Vaticanô II. Công Đồng đã được khai mạc đã tròn nửa thế kỷ, nhưng cuộc bút chiến về Công Đồng vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay.

Tóm Lược Hiến Chế Lumen Gentium

Lumen gentium là một trong bốn hiến chế nền tảng của Công Đồng Vaticanô II.  Muốn hiểu những văn kiện của Công Đồng, người ta trước hết phải hiểu hiến chế này.

Nhìn Lại Công Đồng Vatican II: Lịch Sử Cứu Độ

Hai bản văn quan trọng của Công đồng về Giáo hội, Lumen gentium và Gaudium et spes, được thổi xuyên qua bởi làn gió lịch sử và sự hoàn tất của nó, vì toàn bộ sự tạo dựng được nhắm đến cho sự cứu độ.

Kỷ Niệm Vatican II: Nối Kết Giữa Sắc Lệnh Ad Gentes Và Thông Điệp Redemptoris Missio

“Cho tới thời Công Đồng, Giáo Hội vốn sống qua một mùa truyền giáo sốt sắng như chưa từng có”. Đó là lời nhận định của Cha Piero Gheddo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại (PIME).

Nhìn Lại Công Đồng Vatican II: “Lời Chúa Và Thánh Kinh”

Dei Verbum, “Lời Chúa” : đây là những từ mở đầu cho hiến chế tín lý về Mặc khải của công đồng Vatican II và được lấy làm tựa đề cho hiến chế này. Như thế, Mặc khải đưa đến một Lời.

Đổi Mới Trong Tiếp Diễn: Diễn Dịch Của Giáo Hoàng Benedict XVI Về Vatican II

Giờ đây đã 50 năm qua kể từ ngày Giáo hoàng Gioan XXIII làm thế giới bất ngờ bằng tuyên bố ý định triệu tập công đồng giáo hội.

Catechesis.Net