• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tông Thư Spiritus Et Sponsa Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 04-12-2003)

Trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh này, Công Đồng Chung Vaticano II, hoa trái đầu mùa của “đại hồng ân sinh phúc cho Giáo Hội trong thế kỷ XX”

 

Tông Thư Rosarium Virginis Mariae (Kinh Mân Côi) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 16-10-2002)

Kinh mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong Ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được Huấn quyền khuyến khích.

Tông Thư Bát Thập Niên (Octogesima Adveniens) Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 14-05-1971

Tông thư kỷ niệm 80 năm thông điệp “Rerum Novarum” (Octogesima adveniens) này của Đức Phaolô VI gởi cho đức hồng y Roy, chủ tịch Ủy Ban “Công Lý và Hòa Bình” và Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về giáo dân

Tông Thư Misericordia Dei (Lòng Thương Xót Chúa) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 07-04-2002)

Do lòng thương xót của Chúa, Chúa Cha Đấng giao hoà chúng ta với chính Người, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm trong lòng thanh sạch của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria để cứu “dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1, 21) và để mở rộng cho họ “con đường cứu độ đời đời”.

Một Nguyên Nhân Mới Cho Tiến Trình Phong Thánh

Cho đến nay, có hai con đường chính để mở hồ sơ phong thánh, đó là: tử đạo; thực hành nhân đức anh hùng; bây giờ thêm một con đường nữa là hiến dâng mạng sống mình cho tha nhân, sẵn sàng đón nhận cái chết chắc chắn vì muốn theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã trao hiến mạng sống mình cho chúng ta.

Tông Thư Novo Millennio Inuente (Khởi Đầu Thiên Niên Kỷ Mới) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 06-01-2001)

Duc in altum ! Những lời nói đó vang lên với chúng ta ngày nay, và kêu mời chúng ta nhớ lại dĩ vãng với lòng biết ơn, sống thời hiện tại cách phấn khởi và nhìn vào tương lai với niềm tin tưởng : "Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi đến muôn đời" (Dt 13, 8).

Tự Sắc Lavanda Dei Piedi Nella Liturgia Della Messa In Coena Domini (Về Rửa Chân Trong Thánh Lễ Tiệc Ly) Của ĐGH Phanxicô – Ngày 20-12-2014

Tôi thay đổi quy định, kể từ nay, các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người được tham dự vào nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa.

Tông Thư Dies Domini (Ngày Của Chúa) của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 31-05-1998)

Ngày của Chúa – được gọi là Chúa Nhật từ thời các Tông Đồ – hằng được đặc biệt chú trọng tới trong lịch sử của Giáo Hội vì mối liên hệ chặt chẽ của ngày này với chính cốt lõi của mầu nhiệm Kitô giáo.

Tự Sắc “Mitis Iudex Dominus Iesus” Về Cải Tổ Hôn Nhân Của Đức Thánh Cha Phanxicô – 15-08-2015

Việc phục hồi sự gần gũi giữa Thẩm Phán và các tín hữu, sẽ không thể nào thành công nếu Hội Đồng Giám Mục không khuyến khích từng vị Giám Mục và cùng nhau giúp đỡ để tiến hành việc cải tổ thủ tố tụng hôn nhân.

Tông Thư Tertio Millennio Adveniente (Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 10-11-1994)

Trong lúc Ngàn Năm Thứ Ba của một tân thiên niên gần đến, thì tâm tưởng của chúng ta tự nhiên nghĩ đến những lời của thánh tông đồ Phaolô: “Khi thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến, được hạ sinh bởi một người nữ” (Gal.4:4).

Tự sắc "Mitis Judex Dominus Jesus" Và "Mitis et Misericords Jesus" Về Cải Tổ Luật Hôn Nhân - 08-09-2015

Theo tin của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, thì ngày 8 tháng 9 hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã ban hành hai Tự Sắc lần lượt tên là Mitis Judex Dominus Jesus và Mitis et Misericords Jesus để cải tổ các thủ tục liên quan đến việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu.

Tông Thư Vicesimus Quintus Annus Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 04-12-1988)

Hai mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày 4 tháng 12 năm 1963, khi Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành Hiến chế Sacrosanctum Concilium về Phụng vụ thánh vừa mới được các nghị phụ của Công Đồng Vatican II hợp nhất trong Chúa Thánh Thần

Tự Sắc "Motu Proprio" Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Việc Thành Lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh

LTS: Ngày thứ Bẩy 27 tháng Sáu năm 2015, Tòa Thánh đã công bố một Tông Thư dưới dạng Tự Sắc của Đức Thánh Cha thành lập Bộ Thông Tin Tòa Thánh.

Tông Thư “Dominicae Cenae” (Bữa Tiệc Của Chúa) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 24-02-1980)

Trong phụng vụ tạ ơn của ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cùng với các linh mục, anh em nhắc lại những lời hứa và cam kết mà anh em đã công khai nói lên khi lãnh nhận chức thánh.

Tự Sắc Việc Quản Lý Tài Sản Kinh Tế Của Toà Thánh (Fidelis et Dispensator Prudens) Của Đức Thánh Cha Phanxicô 24-02-2014

Việc quản lý các lĩnh vực kinh tế và tài chính của Toà Thánh gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của Toà thánh, không chỉ trong việc phục vụ thừa tác vụ phổ quát của Đức Thánh Cha, mà còn liên quan đến công ích, theo quan điểm phát triển con người toàn vẹn.

Tông Thư Ấn Định Một Số Quy Luật Về Chức Phó Tế Của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (Ngày 15-08-1972)

Thầy Phó Tế ở bên cạnh Đức Giám Mục để tận hiến cho toàn thể dân Chúa và nâng đỡ các bệnh nhân cùng những người nghèo túng. Vì thế mà Thầy Phó Tế đáng được gọi là “bạn các cô nhi, bạn của tất cả những ai thành tâm lo việc đạo đức, nâng đỡ những người góa bụa, những người nhiệt tâm tông đồ…

Catechesis.Net