• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tông Huấn Vita Consecrata (Đời Sống Thánh Hiến) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1996) - (2)

Chủng viện được coi như là một thời gian và là một nơi chốn, nhưng trên hết chủng viện được coi như là một cộng đoàn giáo dục theo những bước tiến lần lượt

 

Tông Huấn Vita Consecrata (Đời Sống Thánh Hiến) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1996) - (1)

Bản văn Công Đồng nhấn mạnh đến sự phối hợp sâu đậm phải có giữa các phương diện khác nhau của nền đạo nhân bản, thiêng liêng và trí thức

Tông Huấn Reconciliatio Et Paenitentia (Hòa Giải Và Sám Hối) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 02-12-1984)

Đối với người thời này khi nói về Hòa giải và Sám hối là mời gọi họ tái khám phá và chuyển ra ngôn ngữ riêng của mình, những lời mà Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ và là Thầy chúng ta đã khai mạc cuộc giảng thuyết

Tông Huấn Pastores Dabo Vobis (Đào Tạo Linh Mục Trong Hoàn Cảnh Ngày Nay) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1992) - (4)

Nhờ tác dụng của bí tích là sự tuôn đổ Thánh Thần Đấng thánh hiến và sai phái, linh mục nên đồng hình dạng với Đức Giêsu Kitô, Đầu và Mục Tử của Giáo Hội

Tông Huấn Redemptionis Donum (Hồng Ân Cứu Chuộc) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1984)

Hồng ân cứu chuộc, mà Năm Thánh ngoại lệ này làm sáng tỏ một cách đặc biệt, bao gồm một lời mời gọi hoán cải và hòa giải với Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.

Tông Huấn Pastores Dabo Vobis (Đào Tạo Linh Mục Trong Hoàn Cảnh Ngày Nay) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1992) - (3)

Thần Khí Chúa ngự trên tôi (Lc 4,18). Chúa Thánh Thần được ban tặng nhờ bí tích Truyền Chức Thánh là nguồn mạch thánh thiện và là lời mời gọi thánh hoá.

Tông Huấn Familiaris Consortio (Gia Đình Kitô Hữu) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 22-11-1981) – (2)

Vai trò xã hội của gia đình chắc chắn không thể giới hạn vào việc truyền sinh và giáo dục, cho dù hai công việc này là hình thức đầu tiên không thể thay thế được

Tông Huấn Pastores Dabo Vobis (Đào Tạo Linh Mục Trong Hoàn Cảnh Ngày Nay) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1992) - (2)

“Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Đức Giêsu đã trả lời cho hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả như thế, khi hai vị hỏi Ngài ở đâu. Chúng ta tìm thấy nơi câu nói này ý nghĩa của ơn gọi.

Tông Huấn Familiaris Consortio (Gia Đình Kitô Hữu) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 22-11-1981) – (1)

Vào thời đại chúng ta, gia đình cũng như các cơ cấu khác và có thể còn hơn các cơ cấu khác nữa, đã bị ảnh hưởng do những biến đổi rộng rãi sâu xa, ồ ạt của xã hội và văn hoá.

Tông Huấn Pastores Dabo Vobis (Đào Tạo Linh Mục Trong Hoàn Cảnh Ngày Nay) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1992) - (1)

Chính dưới ánh sáng của sự “chiêm ngắm” này mà các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã suy tư về vấn đề đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay.

Tông Huấn Catechesi Tradendae (Huấn Giáo Trong Thời Đại Chúng Ta) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 16-10-1980)

Danh từ dạy Giáo Lý được dùng rất sớm để chỉ toàn thể cố gắng trong Hội Thánh để làm cho người ta thành môn đệ,

Tông Huấn Redemptoris Custos (Đấng Chăm Sóc Đấng Cứu Thế) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 15-08-1989)

“Này ông Giuse, con cháu Ðavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Tông Huấn Evangelii Nuntiandi (Loan Báo Tin Mừng) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 08-12-1975)

Nỗ lực loan báo Phúc Âm cho con người ngày nay, thành phần đang ôm ấp hy vọng, đồng thời cũng thường bị sợ hãi và buồn khổ đè nén,

Tông Huấn Christifideles Laici (Sứ Mệnh Người Giáo Dân) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 30-12-1988) – (2)

Chúng ta hãy lấy lại hình ảnh Thánh Kinh của cây nho và cành nho. Nó giúp chúng ta nhận xét về sự phong phú và sức sống một cách dễ dàng tự nhiên.

Tông Huấn Marialis Cultus (Sùng Kính Đức Maria) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 02-02-1974)

Theo những tiêu chuẩn thực hành được Công Đồng Chung Vaticanô II ban hành (9), thì chỉ có Lễ Nghi này mới là đối tượng cho vấn đề sâu xa canh tân.

Tông Huấn Christifideles Laici (Sứ Mệnh Người Giáo Dân) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 30-12-1988) – (1)

“ƠN GỌI VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI TÍN HƯU GIÁO DÂN (Chistifideles laici), trong Giáo Hội và thế giới” đã được Thượng Hội Đòng Giám Mục năm 1987 dùng làm đề tài thảo luận.

Catechesis.Net