• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới thiệu Tông huấn Gaudete et Exsultate

Để đánh dấu năm năm ngày khai mạc sứ vụ kế vị thánh Phêrô (19/3/2013-18), Đức Thánh Cha đã ban hành tông huấn Gaudete et exsultate (GE) “bàn về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay”. Văn kiện này được giới thiệu với báo chí trong cuộc họp báo vào thứ hai 9/4/2018, đại lễ Truyền tin.

 

 

 

 

Tông Huấn Amoris Laetitia Với Học Thuyết Thomas

Tông huấn Amoris Laetitia, được đức giáo hoàng Phanxicô ban hành ngày 19/3/2016, là kết quả của hai Thượng hội đồng giám mục 2014 và 2015. Khi vừa được ban hành, Amoris Laetitia đã mở ra một cuộc tranh luận rộng rãi, đặc biệt trong lãnh vực liên ngành giữa thần học và đạo đức triết học.

 

 

 

Tông Huấn Verbum Domini (Lời Chúa) Của ĐGH Benedicto XVI (Ngày 30-11-2010) – (1)

“Lời Chúa đời đời bền vững. Đó chính là Lời Tin Mừng đã được loan báo cho anh em” (1 Pr 1, 25; x. Is 40, 8). Với lời khẳng định trên đây của Thư thứ nhất của thánh Phêrô, lấy lại các lời của tiên tri Isaia

Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 19-03-2016) - (2)

Gia đình là khung cảnh trong đó sự sống mới không những được sinh ra mà còn được chào đón như một ơn phúc của Thiên Chúa. Mỗi sự sống mới “đều giúp chúng ta biết đánh giá chiều kích hoàn toàn nhưng không của lòng yêu thương,

Tông Huấn Sacramentum Caritatis (Bí Tích Tình Yêu) Của ĐGH Benedict XVI (Ngày 22-02-2007) – (2)

Thượng Hội Đồng Giám Mục đã suy tư thấu đáo mối liên hệ nội tại giữa đức tin Thánh Thể và cử hành Thánh Thể

Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Yêu Thương) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 19-03-2016) - (1)

Tông Huấn này đặc biệt hợp thời trong Năm Thánh Thương Xót đang diễn ra. Trước nhất, vì nó thay cho lời mời các gia đình Kitô hữu trân quý các hồng ân hôn nhân và gia đình, và kiên trì trong một tình yêu được tăng cường nhờ các nhân đức

Tông Huấn Sacramentum Caritatis (Bí Tích Tình Yêu) Của ĐGH Benedict XVI (Ngày 22-02-2007) – (1)

Bí tích Thánh Thể là quà tặng của Đức Giêsu Kitô tự hiến chính mình; với Bí tích này, Người mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Tổng Quan Và Nhận Định Về Tông Huấn Amoris Laetitia (Niềm Vui Của Tình Yêu)

Tông huấn Amoris Laetitia được ký vào ngày 19-03-2016, lễ thánh Giuse, giáp ba năm Đức Thánh Cha Phanxicô nhậm chức mục tử của Giáo Hội, và được phát hành qua cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 08-04-2016.

Tông Huấn Ecclesia In Asia (Giáo Hội Tại Á Châu) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 06-11-1999) – (2)

Theo kế hoạch đời đời của Chúa Cha, Giáo Hội, được tiên báo từ lúc khởi đầu thế giới, được chuẩn bị trong Cựu Ước, được Đức Giêsu thiết lập

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 24-11-2013) – (3)

Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần có nghĩa là những nhà truyền giáo mở lòng ra với tác động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi.

Tông Huấn Ecclesia In Asia (Giáo Hội Tại Á Châu) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 06-11-1999) – (1)

Giáo Hội tại Á Châu hát lời ngợi khen “Thiên Chúa cứu độ” (Tv 68,20) vì Người đã chọn khởi sự kế hoạch cứu độ của Người tại phần đất Á Châu, qua những người nam nữ của lục địa này.

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 24-11-2013) – (2)

Loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của Hội Thánh. Nhưng chủ thể của việc loan báo Tin Mừng này còn hơn là một cơ cấu có hệ thống và phẩm trật,

Tông Huấn Vita Consecrata (Đời Sống Thánh Hiến) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1996) - (3)

Theo hình ảnh Đức Giê-su, Con yêu dấu "mà Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian" (Ga 10,36), những người Thiên Chúa gọi theo Người, cũng được thánh hiến và sai đến thế gian để bắt chước gương Người

Tông Huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) Của ĐGH Phanxicô (Ngày 24-11-2013) – (1)

Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu.  Những người để cho mình được Người cứu độ được giải thoát khỏi tội lỗi,

Tông Huấn Vita Consecrata (Đời Sống Thánh Hiến) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 25-03-1996) - (2)

Chủng viện được coi như là một thời gian và là một nơi chốn, nhưng trên hết chủng viện được coi như là một cộng đoàn giáo dục theo những bước tiến lần lượt

Tông Huấn Verbum Domini (Lời Chúa) Của ĐGH Benedicto XVI (Ngày 30-11-2010) – (2)

Đức Chúa công bố Lời của Ngài để Lời Ngài được đón nhận bởi những kẻ đã được tạo dựng “bởi” chính Ngôi Lời. “Người đã đến nhà mình” (Ga 1,11)

Catechesis.Net