• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Điệp Spe Salvi (Niềm Hy Vọng Cứu Rỗi) Của ĐGH Benedict XVI (Ngày 30-11-2007)

SPE SALVI facti sumus” – Chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng, Thánh Phaolô đã nói như thế với dân chúng thành Rôma, cũng như với chúng ta (Rom 8:24).

 

Thông Điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa Là Tình Yêu) Của ĐGH Benedict XVI (Ngày 25-12-2005)

“Thiên chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16). Những lời này được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Gioan

Thông Điệp Fides Et Ratio (Đức Tin Và Lý Trí) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 14-09-1998) – (2)

Giáo Hội không đề nghị một triết học riêng, cũng không phong thần cho một nền triết học đặc thù, gây thương tổn cho các triết học khác.

Thông Điệp Ecclesia De Eucharistia (Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 17-04-2003)

Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể. Chân lý này không chỉ diễn tả một kinh nghiệm hằng ngày của đức tin, nhưng dưới hình thức tổng hợp nó còn gồm tóm cả cốt lõi của mầu nhiệm Giáo Hội.

Thông Điệp Fides Et Ratio (Đức Tin Và Lý Trí) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 14-09-1998) – (1)

Đức tin và Lý trí là như đôi cánh giúp cho trí tuệ con người băng mình lên để chiêm niệm chân lý. Thiên Chúa đã in vào tâm khảm con người khát vọng nhận biết chân lý

Catechesis.Net