• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông Điệp Laborem Exercens (Lao Động Của Con Người) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 14-09-1981)

Chính nhờ lao động mà con người kiếm ra được lương thực hằng ngày và đóng góp vào sự tiến bộ liên tục của khoa học kỹ thuật và nhất là làm cho cộng đồng xã hội anh em của mình luôn luôn thăng tiến về văn hóa và đạo đức.

 

Thông Điệp Dives in Misericordia (Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 30-11-1980)

“Thiên Chúa giàu lòng thương xót” là Đấng mà Đức Giêsu Kitô đã mạc khải cho chúng ta biết là Cha: Chính Người là Con Thiên Chúa đã tỏ lộ và cho chúng ta biết Cha nơi chính bản thân mình.

Thông Điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 25-07-1968)

Nhiệm vụ lưu truyền đời sống là một nhiệm vụ trọng đại của đôi phối ngẫu, một nhiệm vụ khiến họ trở nên những người tự động tham dự vào trách nhiệm tạo dựng của Ðấng Tạo Hóa

Thông Điệp Redemtor Hominis (Đấng Cứu Độ Con Người) Của ĐGH Gioan Phaolô II (Ngày 04-03-1979)

Nhờ sự Nhập Thể, Thiên Chúa đã ban cho đời sống con người cái kích thước mà Ngài vốn đã muốn ban cho con người ngay từ giây phút đầu tiên

Thông Điệp Populorum Progressio (Phát Triển Các Dân Tộc) Của ĐGH Phaolô VI (Ngày 26-03-1967)

Thông điệp “Phát triển các dân tộc” (Populorum progessio) của Đức Phaolô VI xuất hiện trong dịp lễ Phục Sinh năm 1967 (26/03) để mang đến ánh sáng của Tin Mừng và của sự Phục sinh cho các vấn đề xã hội của thời đại.

Catechesis.Net