• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ Điệp Jam in Pontificatus Của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII Gửi Hàng Giáo Phẩm Việt Nam - Năm 1961

Ngay từ khi mới lên ngôi Giáo Hoàng, Ta đã có dịp may mắn để gửi tới Chư Huynh lời an ủi, cầu chúc trong dịp trọng đại hồi tháng 2 năm 1959 ở bên Quý Quốc đã tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu.

 
Catechesis.Net