• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sắc Chỉ Thiết Lập Giáo Phận Đà Lạt Và Mỹ Tho (Quod Venerabiles Fratres) Của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 27-11-1960

Những khu vực hành chánh quen gọi là Long An, Kiến Tường, Kiến Phong và Định Tường, TA tách biệt ra khỏi địa phận Sài Gòn và thiết lập thành địa phận mới gọi là Mỹ Tho theo tên tỉnh lỵ Mỹ Tho. Cũng bởi địa phận Sài Gòn

 

Sắc Chỉ Thiết Lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (Venerabilium Nostrorum) Của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII 24-11-1960

Chư Huynh đáng kính, là Hồng Y Giáo Hội Roma, phụ trách tại Thánh Bộ Truyền Giáo, sau khi tham thảo ý kiến hiền tử MARIO BRINI Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương, đã nghĩ việc thiết lập Phẩm trật Giáo Hội tại Việt Nam là thích thời và tối lợi cho giáo sự.

Catechesis.Net