• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Karl Rahner: Tiến Tới Một Lối Giải Thích Thần Học Nền Tảng Về Vatican II

Trước nhất, Công Đồng lần đầu tiên chính thức là một công đồng của Giáo Hội thế giới. Ta chỉ cần so sánh nó với Vatican I thì thấy ngay rằng Công Đồng lần này là một biến cố mới về phương diện pháp chế chính thức.

 

Hai Thần Học Gia Karl Rahner Và Joseph Ratzinger Trong Những Vấn Đề Liên Hệ Với Công Đồng Vatican II

Với việc tham gia của họ vào Công Đồng Vatican II, hai nhà thần học Đức đã trở thành chủ yếu trong việc lên khuôn Đạo Công Giáo hiện đại, ít có ai sánh bằng. Đó là Karl Rahner và Joseph Ratzinger.

Vaticano II: Những Thành Tựu Và Thách Đố Về Thánh Kinh

“Dei Verbum” coi mình như tiếp nối của hai công đồng trước đây từng bàn tới Thánh Kinh: Công Đồng Trent (1545-63) và Công Đồng Vatican I (1869-70), và giống hai Công Đồng này, nó cũng dành rất nhiều chỗ để nói về ngữ cảnh rộng lớn của Thánh Kinh

Lối Nhìn Và Những Đóng Góp Của Nhà Thần Học Yves Congar Trong Công Đồng Vaticano II

Yves Congar là một linh mục Dòng Đa Minh, được coi như một trong các thần học gia sáng chói nhất của Công Giáo trong thế kỷ 20. Nổi tiếng vì các công trình về Giáo Hội học

Công Đồng Vatican II : Giáo Hội Có Một Cơ May Để Đối Thoại

Yves Congar (1904-1995), người Pháp, là một linh mục Dòng Đa Minh và là một thần học gia về Giáo hội học nổi tiếng với nhiều tác phẩm thần học.

Công Đồng Vatican II Dưới Nhãn Quan Của Các Chuyên Viên Tham Dự

Với một thái độ tự phát vĩ đại, các nghị phụ đã đáp ứng các đường hướng hết sức rõ ràng của Đức Phaolô VI trong diễn văn khai mạc đầy gợi hứng của ngài. Một cách mau mắn và đúng mục tiêu, ngài định ra tập chú cho khóa họp này của Công Đồng.

Tóm Lược Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem)

Thánh Công Ðồng muốn phát động mạnh mẽ hơn việc tông đồ của dân Thiên Chúa.  Trong những buổi đầu của Hội Thánh, việc tông đồ này thật là hăng say và kết quả.

Catechesis.Net