• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (1)

Con người ngày nay còn đặt vấn đề Thượng Đế nữa chăng? Hay người ta cho rằng Thượng đế đã chết. Trả lời cho câu hỏi này là “còn”.

 

Có Thượng Đế!!!

Những người vẫn “khư khư chủ trương KHÔNG CÓ Thượng Đế” sẽ CHẲNG bao giờ chứng minh được rằng “không có Ngài” CHO DÙ họ dựa vào những phát minh mới về Khoa Học! Tại sao vậy?

Lý Học Về Thượng Đế: Sự Dữ Và Vấn Đề Thượng Đế

Sự dữ và đau khổ là những vấn đề có liên quan mật thiết với nhân sinh luôn làm cho tâm trí con người bối rối, cả về phương diện thần học lẫn triết học.

Giả Thuyết: Nếu Không Có Thượng Đế...?

Là Kitô hữu tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, VÌ vâng nghe Lời Chúa Giêsu phán dạy: ''Còn ai chối Ta trước mặt người đời THÌ Ta cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Ta trên trời.''

Lý Học Về Thượng Đế: Tương Quan Giữa Con Người Và Thượng Đế

Con người khi đối diện với Thượng Đế thường bộc lộ 3 thái độ: 1) Truy nhận Thượng Đế (thái độ hữu thần), 2) Phủ nhận Thượng Đế (thái độ vô thần), 3) Dửng dưng tôn giáo (thái độ thờ ơ).

Lý Học Về Thượng Đế: Thánh Tôma Aquinô Và Thuyết Big-Bang

Hawking chỉ đưa ra câu khẳng định quá giản đơn: “Nếu vũ trụ khác đi một chút thì chúng ta đã không ở đây” (p.184)

Lý Học Về Thượng Đế (Thần Luận Hay Thượng Đế Luận)

Lý học về Thượng Đế còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: triết học về Thượng Đế (philosophy of God); thần học tự nhiên (natural theology); thần luận (theodicy); thần triết học (philosophical theology)

Lý Học Về Thượng Đế: Thánh Tôma Aquinô Và Thuyết Vũ Trụ Hiện Đại

Đối với thánh Toma, trí tuệ con người không có được ý niệm về tạo dựng nếu không đón nhận nó từ mạc khải Do thái và Kitô giáo, vì khuynh hướng tự nhiên của trí tuệ có phần cưỡng lại một loại ý tưởng như vậy.

Luận Lý Học Hình Thức: Phán Đoán Và Mệnh Đề (Jugement et Proposition)

Chữ “phán đoán” phát xuất từ động từ “juger”. Như một thẩm phán, sau khi đã cứu xét cẩn thận, mới đưa ra phán quyết của mình để giải quyết một vụ kiện, thì thông thường trí năng cũng tiến hành như vậy trong phán đoán của mình

Lý Học Về Thượng Đế: Ngũ Đạo Của Thánh Tôma Aquinô

Năm con đường (ngũ đạo) của thánh Toma được cấu trúc theo cùng một kiểu, rõ rệt nhất nơi 3 con đường đầu tiên. Con đường nào cũng khởi đi từ một kinh nghiệm về những thực tại khả giác

Luận Lý Học Hình Thức: Ý Tưởng Và Từ Ngữ

Nói tổng quát thì nhận thức là một hành động nội tại (acte immanent), có ý thức (conscient) và hữu hướng (intentionnel), nhờ đó chủ thể nhận thức (le connaissant) thấu hiểu được đối tượng.

Lý Học Về Thượng Đế: Những Chứng Cứ Về Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

Điều lưu ý trước khi bước vào vấn đề chứng cứ để giải quyết có Thượng Đế là xác định ý nghĩa và tầm mức của những chứng cứ trong môn học này.

Luận Lý Học Hình Thức (Logique Formelle)

Trong phán đoán (jugement) (1), nhận thức (connaissance) (2) được trở nên hoàn hảo. Cũng trong phán đoán, có vấn đề chân lý luận lý (3)

Lý Học Về Thượng Đế: Tự Do Và Vấn Đề Thượng Đế

Con người hiện đại là con người say mê tự do. Và tự do đã trở thành một thách đố quyết liệt đối với sự hiện hữu của Thượng Đế. Qua đó, con người hoặc tự đặt mình trong tương quan với Ngài hoặc tranh thủ chống lại Ngài.

Tri Thức Luận: Tri Thức Học Theo Thánh Tôma Aquinô

Đối với thánh Tôma, tri thức con người là sự liên hợp giữa nhận thức giác quan và nhận thức trí năng. Cảm giác vừa có khía cạnh hữu chất vừa vô chất.

Lý Học Về Thượng Đế: Khoa Học Và Vấn Đề Thượng Đế

Khoa học ngày nay do được phổ biến rộng rãi nên đã trở thành một yếu tố, cốt lõi của nền văn hóa hiện đại. Thế giới ngày nay càng in đậm dấu ấn của con người. Con người đang tự tạo chính mình bằng cách biến đổi thế giới.

Catechesis.Net