• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Heidegger Và Thông Diễn Học Hiện Đại

Với Heidegger, con người là hiện hữu trong thế giới (being-in-the-world), là hiện hữu rõ ràng có đó: Da-sein, là cái thể hiện cụ thể mà con người cần học hiểu khám phá chứ không cần phải nỗ lực chứng minh nữa.

 

Chủ Thể Và Nội Tâm

Hữu của cái Tôi có một âm lượng và âm sắc rất đặc biệt, khắc hẳn với những hữu thể còn lại. Đứng về mặt ngữ học, thì những đại từ như Tôi, Anh, Hắn chỉ được dùng cho những thể có linh tính

Lập Trường Phê Bình Tôn Giáo Của Albert Camus

Camus muốn trình bày hình ảnh con người của phi lý, của nổi loạn và của hiện sinh. Cái phi lý (l’absurde) chỉ hệ tại nơi thế giới một khi con người sống trong cái thế giới đó.

Lý Thuyết Đạo Đức Của Imamanuel Kant

Đóng góp của Imamanuel Kant trong lãnh vực triết học, cách riêng trong lãnh vực tri thức luận và đạo đức học, rất quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn.

Định Hướng Về Kinh Tế Học Của Adam Smith Trong Triết Học

Smith nhận thấy rằng mô hình kinh tế hiện tại hoàn toàn không cho người ta thịnh vượng. Bởi vì phái Trọng thương[5] đã tin rằng nền kinh tế thế giới là trì trệ và sự giàu có là không đổi

Triết Lý Giáo Dục Của Plato

Đối với Plato, triết học chính trị liên hệ mật thiết với triết học đạo đức.  Công chính là nhân đức tổng hợp của người đạo đức; công bằng là đặc nét của xã hội tốt.

“Tình Bạn” Theo Đường Hướng “Thân Chủ Trọng Tâm” Của C. Rogers

Kitô Giáo là Đạo của Tình Bạn. Là tổ chức tôn giáo có cơ cấu, tức có tôn ti phẩm trật. Nhưng phẩm trật tôn ti chỉ có mục đích duy nhất là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. 

Học Thuyết Nhân Vị Trong Tư Tưởng Của Kant, Scheler và Đức Gioan Phaolô II

Câu hỏi chủ yếu đối với những người yêu Thần Học Thân Xác (THTX) của Đức Gioan Phaolô II là: họ nên đọc nền thần học này trong ngữ cảnh nào.

Nhân Bản Tính Qua Lối Nhìn “Trong Sự Giằng Co Sáng Tạo” Nơi Bản Tính Con Người

Cuộc sống con người chứa đầy sự phong phú và ‘huyền nhiệm’; và một trong những nét huyền nhiệm đó là những “mối căng thẳng sáng tạo” nội tại nơi con người chúng ta được thể hiện ra ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Triết Học Kitô Giáo Của Thánh Augustine

Thiên Chúa tạo ra thế giới, nên Thiên Chúa là nguôn chân lý cao nhất tất yếu và vĩnh cửu, nhưng Thiên Chúa không đồng nhất với thế giới mà siêu việt, vượt ra ngoài thế giới.

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (4)

Chúng ta đã cố gắng dùng lý trí tự nhiên để chứng minh có Thiên Chúa. Biết có Thiên Chúa mà thôi, ta chưa toại nguyện, còn muốn đi xa hơn để biết bản tính của Ngài, nhưng nhận thức đó còn lộn xộn và hời hợt.

"Thái Độ Tự Nguyện Thứ Ba" Của Duns Scotus

Sự dữ xét như là (qua : [chu la tinh]) sự dữ không bao giờ được ước muốn và luôn phải bị từ bỏ; cũng vậy, sự thiện xét như là (qua) sự thiện không bao giờ có thể bị từ bỏ,

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (3)

Để hiểu chứng lý ngũ đạo thánh Toma Aquino, chúng ta lược sơ qua vài nhận xét chung theo hai quan điểm: quan điểm lịch sử và quan điểm giá trị.

Cái Nhìn Của Hegel Và Kierkegaard Về Con Người

Đến cuối thời cận đại triết gia người Đức Hegel đã đưa ra một cái nhìn rất thú vị về con người trong tổng hợp triết học đồ sộ của ông.

Vấn Đề Thượng Đế Dưới Nhãn Quan Triết Học (2)

Thượng Đế như chúng ta đã thấy, là một vấn đề quan trọng của suy tư triết học. Ở trên chúng ta đã lần lượt nhìn qua những giai đoạn triết học đã quan niệm Thượng Đế như thế nào.

Luân Lý Thực Tồn Trong Nhãn Giới Của Karl Rahner

Rahner học hỏi triết thuyết của Maréchal lấy quan điểm động tính của triết gia J.G. Fichte để giải quyết những quan niệm thuyết kinh viện để phát giác ra những điều kiện để xây dựng nền siêu hình học của ông.

Catechesis.Net