• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xã Hội Học Tôn Giáo

Có lẽ một trong những định nghĩa khó khăn nhất trong Xã-hội-học (viết tắt XHH) là định nghĩa tôn giáo và xác định nó như là một hiện tượng xã hội để nghiên cứu. Bài viết này muốn thu lượm vài đóng góp quan trọng nhất mà khoa XHH đã thực hiện để hiểu biết hiện tượng tôn giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội, khởi đi từ quan điểm lý thuyết (- đã được nhiều người chấp nhận - ) rằng sự hiểu biết chiều kích tôn giáo là điều cơ bản để hiểu biết sâu xa về toàn thể xã hội.

 

 

 

Hiện Tượng Luận Tôn Giáo

Hiện-tượng-luận tôn-giáo là một hình thức nghiên cứu hiện tượng tôn giáo nằm trong các bộ môn “khoa học tôn giáo”, được khai sinh với tác phẩm “Huyền thoại học đối chiếu” của Max Müller (1856).

 

 

Thực Tập “Từ Bi” Trong Đạo Phật

“Từ bi” là Hán dịch của chữ “Karunâ” trong kinh sách tiếng Pali. “Từ” là lành, hiền từ; “bi” là thương xót, thương hại. Theo tiếng Hán, “Từ” là một phẩm tính của trái tim diễn tả thái độ lành, hiền từ mang lại hạnh phúc và an lạc cho người khác

Triết Học Các Tôn Giáo

Trong thế kỷ XX, triết học tôn giáo (viết tắt THTG) đã chia sẻ cùng một số phận với nhiều ngành sử học tôn giáo, đó là phân rẽ về phương pháp và nội dung, từ đó dẫn đến tình trạng là “ngày nay không còn một sự thống nhất về đề tài, vấn đề, phương pháp và kết quả”.

 

 

 

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 5

Nhiều người Công Giáo có vẻ hơi khó chịu vì họ luôn cho Chúa của mình là vượt trên tất cả. Thật ra, Giáo lý Công Giáo muốn phân biệt Đấng Siêu Việt với các thần thánh khác

Cái Đẹp Có Phản Ánh Thiên Chúa Không?

“Nhờ vẻ đẹp của thụ tạo hữu hạn, Thiên Chúa cho thấy vẻ đẹp vô hạn của Ngài, ngõ hầu con người trở về với Thiên Chúa qua việc tìm lại những dấu vết của con đường đã thất lạc; và cũng để cho con người đã bị vẻ đẹp làm xa lìa khỏi hình thái của thụ tạo thì có thể gặp lại vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa nhờ vẻ đẹp của các thụ tạo.

 

 

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 4

Trước hết, Phật giáo luôn tin vào thực tại Tự Tánh là đầy đủ vốn thanh tịnh bên trong mình, không ỷ lại hay nương nhờ quá vào tha lực bên ngoài. “Tự Tánh là gì?”

Sơ Lược Về Học Thuyết Của Lão Tử

Lão Tử là một triết gia và một nhà tư tưởng vĩ đại, có tầm ảnh hưởng rất lớn và quan trọng đối với nền triết học Đông phương cũng như của nhân loại sau này. Có thể nói, ông sánh ngang với Khổng Tử và một số tư tưởng gia khác trong lịch sử triết học cổ đại của Trung Hoa. Thậm chí có phần hơn. Chính vì vậy, học thuyết cũng như tư tưởng của ông có địa vị quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến đời sau.

 

 

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 3

Bằng cách nào để Giác ngộ đó là điều mà nhiều trường phái Thiền khác nhau ra đời. Tuy vậy, đến thời của Huệ Năng, vấn đề của Giác ngộ mới phân ra thành Đốn ngộ và Tiệm ngộ.

Lão Tử: "Ngạo Đời Tựa Như Ngu Độn Và Ẩn Dật"

Thực là ngược đời, cái triết học "giảo hoạt" của Lão tử lại sản sinh ra cái lý tưởng cao thượng nhất về hòa bình, khoan dung, giản phác và tri túc. Giáo huấn của ông gồm bốn điểm

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 2

Vô minh thực chất là cái gì? Rõ hơn, Vô minh thật ra chẳng là cái gì cả, bản chất của nó chỉ là một ý niệm do lý trí phân biệt nảy sinh ra trong tâm thức của con người.

Chữ “Nhân” Theo Quan Điểm Của Khổng Tử Trong Tác Phẩm "Luận Ngữ"

Khổng Tử cũng xây dựng hệ tư tưởng của mình dựa trên quan điểm chủ đạo trên. Trong đó, ông phát huy đức “Nhân” như là một trọng tâm của đời sống đạo đức  con người

Từ Vô Ngã Đến Tánh Không

Sự Im Lặng đó, với Giáo Lý Nguyên Thủy Nam Tông, là sự im lặng của một con người dám THĐY tất cả là không có thực, không có tự tánh.

Chữ "Tín" Trong Truyền Thống Của Nho Giáo

Nho giáo là đường lối đào tạo nên những con người cần thiết cho phúc lạc và ổn định xã hội. Vì thế, Nho giáo đã đưa ra một hệ thống đạo lý có khả năng điều hòa tốt đẹp mọi sinh hoạt xã hội

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 1

Dường như thời đại nào cũng vậy, cuộc sống được gắn liền với “cuộc truy tìm hạnh phúc” phát xuất từ khát khao thẳm sâu trong thâm tâm mỗi con người.

Khổ Và Cứu Khổ

Từ thế kỷ 19, sau Kant, người ta không muốn triết học chỉ là một mớ kiến thức vu vơ, một trò chơi luận lý sách vở không ăn nhập gì với thân phận con người trong thời gian và biến hóa của lịch sử.

Catechesis.Net