• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Triết Học Trong Xã Hội Đang Biến Đổi

Nhan đề bài thuyết trình ngắn này được gợi ý từ nhan đề một công trình nghiên cứu triết học nổi tiếng: “Triết học trong thế giới đã biến đổi” (“Philosophie in der veränderten Welt”), công bố năm 1972, được xem là opus magnum (tác phẩm chính) của Walter Schulz, triết gia Đức (1912-2000), giáo sư lâu năm tại đại học Tübingen, Đức, học trò của Martin Heidegger và Hans Georg Gadamer. Với tác phẩm đồ sộ này (902 trang!), tác giả nỗ lực rất lớn để “soi sáng thời đương đại từ triết học”. Tuy nhiên, ông không có tham vọng “nắm bắt thời đại của mình - ông gọi là “thời đại của sự đảo lộn” - bằng tư tưởng” như cách nói của Hegel, bởi một cái nhìn toàn bộ như thế không khác gì một “tổng đồ về toàn bộ Tồn tại” với tiền giả định rằng “triết học có năng lực đặt cơ sở cho toàn bộ vương quốc của Tinh thần, nghĩa là, trước hết, cho toàn bộ các ngành khoa học về hình thức lẫn nội dung”.

 

 

Nét Đẹp Trong Lịch Sử Triết Học

School20of20Athens

Ai cũng có ý niệm về cái đẹp, nhưng chắc sẽ gặp lúng túng khi phải giải thích: “Đẹp là gì? Cái gì đẹp? Dựa vào đâu là khẳng định rằng một người hay một vật nào đó là đẹp?”.

Siêu Nhân Trong Tư Tưởng Của Nietzsche

Siêu nhân là một chủ đề trọng tâm trong tư tưởng Nietzsche. Có thể nói ta bắt gặp tư tưởng này rất nhiều trong những tác phẩm của ông. Có lẽ ước mơ xây dựng con người thượng đẳng hay siêu nhân là điều mà Nietzsche khắc khoải nhất.

Những Nét Chính Của Xã Hội Hy Lạp Thời Thượng Cổ

Lịch sử của nền văn minh đô thị Hy-lạp thời thượng cổ là một lịch sử rất ngắn ngủi so với các nền văn minh khác như Ấn Độ hay Trung Hoa. Những bộ lạc thuộc chủng tộc Aryen, ở Bắc Trung Âu khoảng 2.000 năm trước Tây lịch

Tự Do Trong Lập Trường Đạo Đức Của Kant

Con người là sinh vật có lý trí và ý chí. Trong đó, lý trí giúp con người nhận biết hoặc xác định mục đích tối hậu của mình; và ý chí điều phối các hoạt động để đạt đến mục đích đó. Không thụ động như các thụ tạo khác, con người tự mình hành động, tự làm chủ vận mạng đời mình, tự coi mình là chủ thể và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Để có chủ thể tính đó, nhất thiết đòi hỏi đặc tính tự do nơi con người. Tự do này là tự do triết lý, bên trong mỗi người, khác với tự do bên ngoài của bối cảnh xã hội, chính trị. Theo nghĩa này, tự do là hành động phát xuất từ bên trong con người, là khả năng chọn lựa cách thức hành động mà không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài; mọi hành động phải do tôi quyết định và tự tôi đảm lấy.

Martin Heidegger: Khái Lược Con Người - Sự Nghiệp - Tư Tưởng

Heidegger tiếp nối hiện tượng luận của Husserl nhưng đồng thời cũng triển khai những nét mới. Cụ thể, hiện tượng luận không còn là ngã học nữa mà đúng hơn là thực thể học – Dasein.

Quan Niệm Về Con Người Theo Karl Jaspers

Theo Jaspers, không phải bất cứ con người nào, bất cứ ai cũng có thể vươn tới cấp độ hiện sinh nhân vị. Từ cấp độ sự vật đến cấp độ hiện sinh, con người luôn cần đến một bước nhảy, một sự vượt bỏ. Đối với ông, con người tuy được sinh ra làm người, nhưng do chưa thực sự vươn tới mức hiện sinh, nên họ vẫn sống chỉ như cây cỏ, cầm thú, sống vô ý thức, vô trách nhiệm, sống nô lệ cho dư luận... và do vậy, họ chỉ như những đơn vị người, chứ chưa phải là những nhân vị tự do và đạt được tự do.

 

Nhận Diện Dung Mạo Diogenes Qua Các Họa Phẩm Và Giai Thoại

Diogenes thành Sinope (412-323 TCN) được biết tới như là một trong những khuôn mặt tiêu biểu của phái Khuyển sỹ thời Thượng cổ. Các sử gia xác nhận một Diogenes Khuyển sỹ lịch sử

Giải Thích Học

Truyền thống “giải thích học” có lịch sử bắt nguồn từ triết học Hy Lạp cổ đại. Ở thời Trung Cổ và Phục Hưng, “giải thích học” trở thành bộ môn chú giải Kinh Thánh, nhưng sau đó bao gồm cả việc chú giải các văn bản và các nền văn hóa cổ xưa.

Hegel Trong Tương Quan Với Vận Mệnh Của Triết Học

Khởi đầu Lời Tựa, Hegel phê bình cách thông thường diễn tả chân lý triết học trong một tác phẩm triết học.

Đức Tin Và Phương Pháp Suy Tư Thần Học Của Edward Schillebeeckx

Ở cao điểm của Tân Kinh Viện, Đức Giáo Hoàng Leo XIII muốn tái tạo nền triết học Công Giáo vững chắc trên nền tảng của Thánh Thomas d’Aquin, một di sản vàng son của thời Trung Cổ.

Tìm Hiểu Triết Học Aristote (2)

Đạo đức học Aris­tote thẳng thắn hướng đến mục đích. Ông quan tâm đến hành vi, không phải hành vi tự nó đúng bất chấp mọi nhận định khác, mà là hành vi đưa đến điều thiện cho con người.

Tính Đoàn Lũ Trong Giới Trẻ Việt Nam Hiện Nay Nhìn Từ Góc Độ Triết Học Của Karl Jaspers

Hiểu cho gọn ghẽ, “tính đoàn lũ” là hạn từ chỉ một hiện tượng: Cá nhân chịu ảnh hưởng của người khác, có ý thức hoặc không có ý thức làm theo người khác, là hành vi theo số đông. Hành vi theo số đông được tạo nên từ tâm lý theo số đông.

Tìm Hiểu Triết Học Aristote (1)

Aris­tote chia các bản thể thành những bản thể biến dịch và những bản thể bất dịch, nhưng trong cuốn 12 ông phân biệt ba loại bản thể

Đạo Đức Học

Trong tiến trình phát triển, lịch sử đạo đức học đã tiến hóa theo hai chiều hướng sau đây. Chiều hướng thứ nhất được gọi là “đạo đức qui chuẩn” (prescriptive ethics).

Tìm Hiểu Triết Học Aristote

Mặc dù Aris­tote phân chia triết học một cách hệ thống bằng nhiều cách vì những duyên cớ khác nhau, chúng ta có thể xem sau đây là những cái nhìn của ông về triết học

Catechesis.Net