• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cái Nhìn Của Hegel Và Kierkegaard Về Con Người

Đến cuối thời cận đại triết gia người Đức Hegel đã đưa ra một cái nhìn rất thú vị về con người trong tổng hợp triết học đồ sộ của ông.

 

Luân Lý Thực Tồn Trong Nhãn Giới Của Karl Rahner

Rahner học hỏi triết thuyết của Maréchal lấy quan điểm động tính của triết gia J.G. Fichte để giải quyết những quan niệm thuyết kinh viện để phát giác ra những điều kiện để xây dựng nền siêu hình học của ông.

“Tình Bạn” Theo Đường Hướng “Thân Chủ Trọng Tâm” Của C. Rogers

Kitô Giáo là Đạo của Tình Bạn. Là tổ chức tôn giáo có cơ cấu, tức có tôn ti phẩm trật. Nhưng phẩm trật tôn ti chỉ có mục đích duy nhất là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. 

Lập Trường Phê Bình Tôn Giáo Của Albert Camus

Camus muốn trình bày hình ảnh con người của phi lý, của nổi loạn và của hiện sinh. Cái phi lý (l’absurde) chỉ hệ tại nơi thế giới một khi con người sống trong cái thế giới đó.

Nhân Bản Tính Qua Lối Nhìn “Trong Sự Giằng Co Sáng Tạo” Nơi Bản Tính Con Người

Cuộc sống con người chứa đầy sự phong phú và ‘huyền nhiệm’; và một trong những nét huyền nhiệm đó là những “mối căng thẳng sáng tạo” nội tại nơi con người chúng ta được thể hiện ra ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Định Hướng Về Kinh Tế Học Của Adam Smith Trong Triết Học

Smith nhận thấy rằng mô hình kinh tế hiện tại hoàn toàn không cho người ta thịnh vượng. Bởi vì phái Trọng thương[5] đã tin rằng nền kinh tế thế giới là trì trệ và sự giàu có là không đổi

Catechesis.Net