• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thực Tập “Từ Bi” Trong Đạo Phật

“Từ bi” là Hán dịch của chữ “Karunâ” trong kinh sách tiếng Pali. “Từ” là lành, hiền từ; “bi” là thương xót, thương hại. Theo tiếng Hán, “Từ” là một phẩm tính của trái tim diễn tả thái độ lành, hiền từ mang lại hạnh phúc và an lạc cho người khác

 

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 5

Nhiều người Công Giáo có vẻ hơi khó chịu vì họ luôn cho Chúa của mình là vượt trên tất cả. Thật ra, Giáo lý Công Giáo muốn phân biệt Đấng Siêu Việt với các thần thánh khác

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 1

Dường như thời đại nào cũng vậy, cuộc sống được gắn liền với “cuộc truy tìm hạnh phúc” phát xuất từ khát khao thẳm sâu trong thâm tâm mỗi con người.

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 4

Trước hết, Phật giáo luôn tin vào thực tại Tự Tánh là đầy đủ vốn thanh tịnh bên trong mình, không ỷ lại hay nương nhờ quá vào tha lực bên ngoài. “Tự Tánh là gì?”

Quan Niệm Về Cứu Độ Theo Anh Em Phật Giáo

Phật giáo chẳng phải là tôn giáo về sự cứu độ con người khỏi tội lỗi và những hậu quả kéo theo của tội. Hầu hết trong các tôn giáo đều nói đến sự cứu độ khỏi tội lỗi.

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 3

Bằng cách nào để Giác ngộ đó là điều mà nhiều trường phái Thiền khác nhau ra đời. Tuy vậy, đến thời của Huệ Năng, vấn đề của Giác ngộ mới phân ra thành Đốn ngộ và Tiệm ngộ.

Phật Giáo Quan Niệm Thế Nào Về Sự Chết Và Luân Hồi ?

Qua đề tài “Phật giáo quan niệm thế nào về cái chết và luân hồi” để hiểu hơn những ý tưởng của luận điểm tôn giáo khác về sự chết, và qua đó như một sự đối chiếu với nhãn giới thần học về cánh chung của Giáo Hội Công Giáo

Giác Ngộ “Tự Tánh” Trong Thiền Phật Giáo - 2

Vô minh thực chất là cái gì? Rõ hơn, Vô minh thật ra chẳng là cái gì cả, bản chất của nó chỉ là một ý niệm do lý trí phân biệt nảy sinh ra trong tâm thức của con người.

Tánh Không (Sunyata) Phật Giáo – Quan Niệm “Nhập Thể” Trong Triết Giáo Đông Phương

Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, kinh điển tóm kết toàn bộ hệ tư tưởng và con đường hành trì giáo pháp của Phật giáo Đại thừa, đã xác định thực tại về con người là “ở trong” Tuyệt Đối

Từ Vô Ngã Đến Tánh Không

Sự Im Lặng đó, với Giáo Lý Nguyên Thủy Nam Tông, là sự im lặng của một con người dám THĐY tất cả là không có thực, không có tự tánh.

Catechesis.Net