• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Luân Lý – Số 61

Số báo này được phát hành nhân kỷ niệm 20 năm Đức thánh cha Gioan Phaolô II ban hành thông điệp Veritatis splendor bàn về nền tảng luân lý Kitô giáo (6/8/1993).

 

Tác Phẩm: Thần Học Đức Tin - Đời Sống Tâm Linh XI

Trong tự sắc Porta fidei, mở Năm Đức tin, đức thánh cha Bênêđictô XVI đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có việc “suy tư về đức tin” để ý thức hơn lòng gắn bó với Đức Kitô,

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Những Vấn Đề Xã Hội - Số 60

Số báo này được phát hành nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Pacem in terris của chân phước Gioan XXIII.

Tác Phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" - Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

Bộ sách "Giải Thích Giáo Luật" của Cha Giuse Phan Tấn Thành, OP., trước đây đã được xuất bản tại Roma, Italia. Bộ sách này từ khi được xuất bản đã gây được tiếng vang lớn về uy tín; 

Thời Sự Thần Học: Thông Truyền Đức Tin – Số 59

Ngay từ thời các thánh tông đồ, huấn giáo được coi như một công tác quan trọng trong việc đào tạo đức tin. Tuy nhiên, trải qua dòng thời gian, đã có những thay đổi quan điểm về huấn giáo

Tác Phẩm: Bô Sách "Về Nguồn" (Bộ Mới)

Bộ sách Về Nguồn được viết vào dịp chuẩn bị mừng biến cố 2000 năm bắt đầu kỷ nguyên Kitô giáo, và được phát hành từ năm 1997. Kỷ niệm năm 2000 có nghĩa là kỷ niệm nguồn gốc của Kitô giáo,

Thời Sự Thần Học: Năm Đức Tin – Số 58

Số báo này phát hành vào dịp khai mạc Năm đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticano II và 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

Tác Phẩm: Nghi Thức Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế - Diễn Giải

Trong đời sống của một Học viện Dòng tu (cũng tựa như Chủng viện), lễ phong chức là một “biến cố” quan trọng nhất:

Catechesis.Net