• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn Nhóm Họp Khoá Thứ 19

Minh Đức

 

VATICAN. Một vài điều chỉnh và chuyển giao một số thẩm quyền giữa các Bộ, các vụ sáp nhập mới, thẩm quyền của các Tòa Án Giáo Hội và việc tuyển chọn và đào tạo nhân viên - giáo sĩ cũng như giáo dân - làm việc cho Tòa Thánh: đây là những đề tài trong chương trình nghị sự của Khoá họp thứ 19 của Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn, diễn ra từ thứ Hai 24 đến thứ Tư 26 tháng Tư tại Vatican.

Trong những ngày này, Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn sẽ kết thúc những thảo luận về một vài điều chỉnh có thể có đối với thẩm quyền của một số Bộ, chẳng hạn Bộ Các Giáo Hội Đông Phương và Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc; đồng thời xem xét khả năng sáp nhập một vài cơ quan khác.

Về các Tòa Án Giáo Hội, các Hồng Y sẽ thảo luận về thẩm quyền của các Tòa Án, từ Tòa Xá Giải đến Tối Cao Pháp Viện Tòa Thánh. Không có những điều mới mẻ, nhưng điều được mong đợi là một sự tản quyền và do đó tăng cường vai trò của các Giáo Hội địa phương, như đã được Đức Giáo Hoàng đề cập trước đó trong Tông huấn Evangelii Gaudium (tháng 11 năm 2013).

Đề tài chính của khóa họp lần này là việc tuyển chọn và đào tạo các nhân viên làm việc cho Tòa Thánh, cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Chẳng hạn, liên quan đến hoạt động mục vụ của các linh mục ngoài Roma: các linh mục này nên tiếp tục công việc phục vụ của mình, đồng thời sẽ được chuẩn bị về chuyên môn. Ngoài phát biểu của các Hồng Y và của Đức Giáo Hoàng, còn có Phòng Nhân Sự Tông Tòa (ULSA) và Hội Đồng Kinh Tế Tòa Thánh.

Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập ngày 13-04-2013, Hội Đồng Hồng Y Tư Vấn nhóm họp khóa đầu tiên vào tháng Mười 2013. Khóa họp thứ 18 diễn ra từ ngày 13 đến 15-02-2017.

(Theo Vatican Insider, 24-04-2017)

 

 

 

 

Catechesis.Net