• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trung Tâm Học Vấn Đaminh: Thư Mời Lễ Bổn Mạng Và Trao Bằng Tốt Nghiệp - Năm 2017

 

***

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN LÃNH BẰNG TỐT NGHIỆP

Năm 2017

 

 

 

I. Niên khóa: 2011 – 2015

     01/. Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN HỘI, S.M.M.R.

     02/. Phanxicô Xaviê NGUYỄN PHÚC HƯNG, M.S.C.

     03/. Phanxicô Xaviê NGUYỄN TRÍ THỨC, S.M.

II. Niên khóa: 2012 – 2016

     01/. Giuse ĐẬU THÁI BÌNH, C.S.J.B.

     02/. Đaminh NGUYỄN NGỌC CẢNH, O.P.

     03/. Antôn NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG, O.P.

     04/. Giuse HOÀNG HẢI ĐĂNG, O.P.

     05/. Micae PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, O.P.

     06/. Giuse TRẦN VĂN ĐÔNG, O.P.

     07/. Gioan Baotixita NGUYỄN TUẤN DŨNG, O.P.

     08/. Vincente TRẦN VĂN DUY, C.S.C.

     09/. Giuse TRẦN THANH HẢI, S.V.D.

     10/. Gioan Baotixita NGUYỄN DUY HÀNH, C.M.

     11/. Martinô VŨ THÁI HIỆP, O.P.

     12/. Giuse ĐỖ HUY HOÀNG, O.P.

     13/. Giuse VŨ TUYÊN HUẤN, C.M.

     14/. Đaminh M. NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O. Carm.

     15/. Gioan Damaso TRẦN MINH MẪN, C.M.C.

     16/. Vincente PHẠM NGỌC MINH, M.S.C.

     17/. Phanxicô Xaviê PHAN NGUYỄN KHẮC NGUYÊN, S.S.S.

     18/. Phaolô ĐINH TIẾN NHÂN, M.F.

     19/. Giuse ĐỖ VĂN PHI, O.P.

     20/. Martinô Augustinô BÙI VĂN HỒNG PHÚC, S.S.S.

     21/. Phaolô ĐẶNG MINH QUANG, M.S.C.

     22/. Phaolô VŨ HOÀNG BẢO SƠN, I.C.M.

     23/. Phêrô LÂM DUY SƠN, S.P.

     24/. Giuse VŨ NGỌC MINH THÁI, C.S.J.B.

     25/. Phaolô NGUYỄN CAO THẮNG, O.P.

     26/. Antôn PHÙNG VĂN THIỆN, C.S.J.B.

     27/. Phaolô HOÀNG XUÂN TRẦN HỒNG TÍN, C.S.J.B.

     28/. Phêrô NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, S.S.S.

     29/. Giuse VŨ VĂN TUẤN, C.S.C.

     30/. Đaminh TRẦN ĐÌNH TUYỀN, S.S.S.

     31/. Augustinô HÀ VŨ, C.M.

     32/. Phêrô VŨ VĂN VƯỢNG, C.S.C.

     33/. Giuse TRẦN VĂN YÊN, C.S.C.

 

 

 

 

 

Catechesis.Net