• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tu viện Mân Côi - Học Viện Mừng Lễ Kính Thánh Thánh Tổ Phụ Và Nghi Thức Lặp Lại Lời Khấn

Thông Tin Học Viện

 

HVĐM (10-08-2016) - Hôm nay, ngày 08-08, hòa cùng niềm vui với Giáo Hội, cách riêng toàn thể Dòng Anh Em Giảng thuyết, Tu viện Rất Thánh Mân Côi và Học Viện long trọng mừng lễ kính thánh tổ phụ Đaminh. Trong thánh lễ tạ ơn này, 19 anh em thuộc Tu viện Alberto và Rất Thánh Mân Côi đã lặp lại lời khấn; Cũng trong dịp này, Tu viện mừng kỷ niệm 44 năm ngày thụ phong linh mục của Cha Giuse Nguyễn Văn Luật, OP. và 40 năm khấn dòng của Cha Giuse Nguyễn Tất Trung, OP.

Chủ sự thánh lễ và nhận lời khấn do Cha Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, OP., Đại diện Giám tỉnh, cử hành. Cùng đồng tế có Cha Bề trên Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Quý Cha Giáo và Quý Cha thuộc Tu viện.

Trong lời ngỏ đầu Thánh lễ, Cha Đại diện Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị thánh nhiệt huyết trong việc loan giảng Tin Mừng: Thánh Đaminh. Cha Đại diện cũng mời gọi cộng đoàn, đặc biệt những anh em sắp lặp lại lời khấn, luôn ý thức bản thân mình là người tu sĩ chia sẻ đoàn sủng của Thánh Tổ Phụ Đaminh; luôn trung thành và hăng say phục vụ Tin Mừng.

Quảng diễn Lời Chúa, Cha Đại diện nhắc lại tinh thần từ bỏ của người môn đệ muốn bước theo chân Đức Kitô, biết chọn việc phục vụ Nước Trời làm ưu tiên hàng đầu. Việc rao giảng Tin mừng chắc chắn sẽ gặp khó khăn thử thách, nhưng khi vững tin vào ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa, người sứ giả Tin Mừng đích thực sẽ nhận được vòng hoa chiến thắng. Thánh phụ Đaminh chính là gương mẫu cho chúng ta trong việc từ bỏ mọi sự để phục vụ Tin Mừng, dẫu biết chắc rằng phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Trải qua 800 năm, Dòng Anh Em Giảng Thuyết đã cố gắng nối tiếp sống tinh thần, linh đạo và thi hành sứ vụ mà Cha Thánh Đaminh gầy dựng. Do đó, là những người con của Cha Thánh Đaminh, chúng ta cần luôn ý thức sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã ủy thác.

Tiếp đó là nghi thức tuyên khấn. Sau lời cầu nguyện, từng khấn sinh tiến lên, đặt tay trên sách Hiến Pháp trong tay cha Đại diện Giám tỉnh, để tuyên khấn.

Cuối thánh lễ, Cha Bề trên Tu viện thay lời cho anh em Khấn Sinh và Anh Em trong Tu viện Rất Thánh Mân Côi cám ơn cha Đại diện đã đến chủ tế lễ kính Thánh Phụ và nhận lời khấn của Anh Em.

Cầu chúc các Anh Em luôn trung thành với lời đã tuyên khấn và hăng say trong tinh thần của Cha Thánh Đaminh!

 

 

 

 

 

Catechesis.Net