• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Học Viện Đaminh: Thánh Lễ Bế Giảng Và Nghi Thức Trao Tác Vụ Đọc Sách và Giúp Lễ - 2016

Học Viện Đaminh

 

HVĐM: Vào lúc 06 giờ 00’, sáng ngày 28-05-2016, tại Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ Bế Giảng năm học 2015-2016 và nghi thức trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho 18 anh em kết thúc 2 năm Triết học, trước khi thực tập mục vụ. Các anh em nhận lãnh tác vụ năm nay thuộc Tu viện Rất Thánh Mân Côi và Tu viện Alberto.

Trong bầu khí ấm cúng "nội bộ", tham dự và cùng đồng tế với Cha Giám Tỉnh, có sự hiện diện của Cha Bề trên Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Quý Cha Giám sư sinh viên của hai Học Viện tư giáo và tu huynh, Quý Cha thuộc cộng đoàn Curia và Tu viện Rất Thánh Mân Côi, cũng như các anh em sinh viên.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha Giám Tỉnh nói lên ý nghĩa cũng như vai trò và trách vụ của những người lãnh nhận tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ; đồng thời, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ, cách đặc biệt, những anh em chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận các tác vụ được Hội Thánh trao phó.

Trong bài giảng, Cha Giám Tỉnh khái lược về lịch sử và ý nghĩa của các thừa tác vụ trong Hội Thánh. Những tác vụ này không phải là chức thánh, nhưng được trao cho những người xứng đáng trong Giáo Hội để cộng tác và và hỗ trợ các mục tử để phục vụ cộng đoàn. Trên hết, sự phục vụ này phải khởi đi từ lòng yêu mến và làm cho Tin Mừng được triển nở trong chính đời sống của những người lãnh nhận tác vụ này. Từ đó, mọi người có thể nhận ra tình thương của Thiên Chúa ngay trong đời sống của họ qua chính sự phục vụ của anh em. Qua đó, Cha Giuse mời gọi các anh em chuyên chăm thi hành tác vụ mình đã lãnh nhận, xứng đáng là người công bố Lời Chúa và phục vụ bàn thánh.

Nghi thức trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ được cử hành với lời nguyện trên các anh em sắp lãnh tác vụ. Sau đó, rồi từng anh em tiến lên trước mặt Cha Giám Tỉnh để nhận Sách Thánh, như dấu chỉ trao - nhận Lời Chúa; và bình đựng Mình Thánh, như dấu chỉ chấp thuận cho phép anh em phụng sự bàn thánh.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP., Bề trên Tu viện Rất Thánh Mân Côi, thay lời cho cộng đoàn cũng như các anh em lãnh tác vụ cảm ơn Cha Giám Tỉnh. Và sau Thánh lễ này, các anh em Học Viện chính thức bước vào thời gian hè với những sứ vụ khác nhau.

Xin cảm tạ Thiên Chúa. Cầu chúc các anh em lãnh nhận tác vụ luôn tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa và sự hăng say phục vụ Tin Mừng, xứng đáng với trách vụ mà Giáo Hội và Tỉnh Dòng trao phó. Cầu chúc các anh em Học Viện có khoảng thời gian mục vụ hè đạt được nhiều niềm vui và thành quả cũng như kinh nghiệm tốt đẹp.

View full image

 

 

Catechesis.Net