• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tác Phẩm: Chân Dung Cha Đa Minh Theo Các Nhân Chứng

Gia đình Đa Minh đang trong giai đoạn 10 năm chuẩn bị mừng 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Uỷ ban Chuẩn bị Năm thánh của Trung ương Dòng đưa ra 8 chủ đề

 

Tác Phẩm: Thánh Vinh Sơn Phêriê

Thánh Vinh Sơn đến Việt Nam theo chân các nhà truyền giáo Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI và được các tín hữu sùng kính một cách đặc biệt. Vị thánh trở nên nổi tiếng và dễ gần hơn với người Công giáo Việt Nam.

Tác Phẩm: Thần Học Đức Tin - Đời Sống Tâm Linh XI

Trong tự sắc Porta fidei, mở Năm Đức tin, đức thánh cha Bênêđictô XVI đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có việc “suy tư về đức tin” để ý thức hơn lòng gắn bó với Đức Kitô,

Tác Phẩm: Chỉ Nam Giáo Luật Và Mục Vụ

Vì được tổ chức như một xã hội hữu hình, Giáo hội cũng cần có những quy tắc: hoặc để phân định rõ rệt cơ cấu phẩm trật và cơ cấu tổ chức, hoặc để tổ chức cách xứng hợp việc thi hành các nhiệm vụ

Tác Phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" - Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

Bộ sách "Giải Thích Giáo Luật" của Cha Giuse Phan Tấn Thành, OP., trước đây đã được xuất bản tại Roma, Italia. Bộ sách này từ khi được xuất bản đã gây được tiếng vang lớn về uy tín; 

Tác Phẩm: Linh Đạo Đaminh

Trong cuốn sách rất lý thú này, anh Erik Borgman cũng cho thấy Linh đạo Đa Minh vẫn luôn hợp thời và độc đáo để cống hiến cho các Kitô hữu thuộc mọi bậc sống xét vì nó đáp ứng những đòi hỏi của thế giới hôm nay.

Tác Phẩm: Bô Sách "Về Nguồn" (Bộ Mới)

Bộ sách Về Nguồn được viết vào dịp chuẩn bị mừng biến cố 2000 năm bắt đầu kỷ nguyên Kitô giáo, và được phát hành từ năm 1997. Kỷ niệm năm 2000 có nghĩa là kỷ niệm nguồn gốc của Kitô giáo,

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Tín Ngưỡng – Số 62

Một luồng thần học Tin lành (đại biểu nơi Karl Barth) đối chọi giữa đức tin và tín ngưỡng (faith and religion), dựa theo sự đối chọi giữa đức tin và việc làm mà thánh Phaolô đề cập trong thư Rôma.

Tác Phẩm: Nghi Thức Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế - Diễn Giải

Trong đời sống của một Học viện Dòng tu (cũng tựa như Chủng viện), lễ phong chức là một “biến cố” quan trọng nhất:

Tác Phẩm: Hạt Mầm Đức Tin - Bài Giảng Chúa Nhật Năm A

Những bài giảng trong cuốn sách này là tập hợp các bài giảng Chúa Nhật Năm C của cha Jude Siciliano. Với sự cho phép của tác giả, Anh Em Học Viện Đa Minh Việt Nam chuyển ngữ các bài giảng này

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Những Vấn Đề Xã Hội - Số 60

Số báo này được phát hành nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp Pacem in terris của chân phước Gioan XXIII.

Tác Phẩm: Chấm Nối Chấm - Suy Niệm Tin Mừng Hằng Ngày - Năm A

Từng ngày sống phải là cuộc tìm kiếm không ngừng vẻ đẹp đức tin. 365 ngày chính là những “cánh cửa hy vọng” dẫn con người bước vào tương quan với Thiên Chúa.

Thời Sự Thần Học: Thông Truyền Đức Tin – Số 59

Ngay từ thời các thánh tông đồ, huấn giáo được coi như một công tác quan trọng trong việc đào tạo đức tin. Tuy nhiên, trải qua dòng thời gian, đã có những thay đổi quan điểm về huấn giáo

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Luân Lý – Số 61

Số báo này được phát hành nhân kỷ niệm 20 năm Đức thánh cha Gioan Phaolô II ban hành thông điệp Veritatis splendor bàn về nền tảng luân lý Kitô giáo (6/8/1993).

Thời Sự Thần Học: Năm Đức Tin – Số 58

Số báo này phát hành vào dịp khai mạc Năm đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticano II và 20 năm ban hành Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo.

Catechesis.Net