• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tác Phẩm: Hành Trình Tâm Linh Với Thánh Đaminh

Chúng ta thuộc về Dòng Giảng Thuyết, và người cha, vị Tổ Phụ của chúng ta là Thánh Đa Minh. Thánh nhân đã khai sáng ra một Dòng, và hơn thế, một Gia Đình với sứ mạng lớn lao là loan báo Tin Mừng khắp thế giới.

 

Tác Phẩm: Những Người Đaminh

Như tên gọi, Dòng Anh Em Giảng Thuyết bao gồm những anh em chuyên lo việc giảng thuyết để loan báo Tin Mừng cứu độ.

Tác Phẩm: Linh Đạo Đaminh

Trong cuốn sách rất lý thú này, anh Erik Borgman cũng cho thấy Linh đạo Đa Minh vẫn luôn hợp thời và độc đáo để cống hiến cho các Kitô hữu thuộc mọi bậc sống xét vì nó đáp ứng những đòi hỏi của thế giới hôm nay.

Tác Phẩm: Vitae Fratrum - Đời Sống Anh Em

“Đời Sống Anh Em” không phải là một tập sách lịch sử thuần tuý nói về nguồn gốc của Dòng, cũng không phải là những qui tắc luật lệ qui định nếp sống của những người trong Dòng.

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Tín Ngưỡng – Số 62

Một luồng thần học Tin lành (đại biểu nơi Karl Barth) đối chọi giữa đức tin và tín ngưỡng (faith and religion), dựa theo sự đối chọi giữa đức tin và việc làm mà thánh Phaolô đề cập trong thư Rôma.

Tác Phẩm: Thánh Giaxintô - Dấu Chân Tin Mừng

Hành trình lịch sử 800 năm Dòng Anh em Giảng thuyết hiện diện và phục vụ cũng là hành trình đánh dấu sự tăng trưởng đức tin được khắc hoạ qua chân dung Đấng Sáng Lập và hương thơm nhân đức các thánh Dòng.

Tác Phẩm: Hạt Mầm Đức Tin - Bài Giảng Chúa Nhật Năm A

Những bài giảng trong cuốn sách này là tập hợp các bài giảng Chúa Nhật Năm C của cha Jude Siciliano. Với sự cho phép của tác giả, Anh Em Học Viện Đa Minh Việt Nam chuyển ngữ các bài giảng này

Thời Sự Thần Học: Thần Học Đại Kết – Số 63

Nhằm ghi nhớ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa đức Phaolô VI giám mục Rôma và đức Athenagoras giám mục Constantinople vào ngày 5/1/1964 tại Giêrusalem (đôi bên đã ra vạ tuyệt thông cho nhau từ năm 1054).

Tác Phẩm: Chấm Nối Chấm - Suy Niệm Tin Mừng Hằng Ngày - Năm A

Từng ngày sống phải là cuộc tìm kiếm không ngừng vẻ đẹp đức tin. 365 ngày chính là những “cánh cửa hy vọng” dẫn con người bước vào tương quan với Thiên Chúa.

Tác Phẩm: Tìm Hiểu Dòng Đaminh

Nguồn gốc của tập "Tìm hiểu Dòng Đaminh" là những bài viết cho các tập sinh vào cuối thế kỷ XX, được đăng trên nguyệt san của phụ tỉnh Canada

Thời Sự Thần Học: Đức Tin Và Luân Lý – Số 61

Số báo này được phát hành nhân kỷ niệm 20 năm Đức thánh cha Gioan Phaolô II ban hành thông điệp Veritatis splendor bàn về nền tảng luân lý Kitô giáo (6/8/1993).

Tác Phẩm: Chân Dung Cha Đa Minh Theo Các Nhân Chứng

Gia đình Đa Minh đang trong giai đoạn 10 năm chuẩn bị mừng 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Uỷ ban Chuẩn bị Năm thánh của Trung ương Dòng đưa ra 8 chủ đề

Tác Phẩm: Thần Học Đức Tin - Đời Sống Tâm Linh XI

Trong tự sắc Porta fidei, mở Năm Đức tin, đức thánh cha Bênêđictô XVI đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có việc “suy tư về đức tin” để ý thức hơn lòng gắn bó với Đức Kitô,

Tác Phẩm: Thánh Vinh Sơn Phêriê

Thánh Vinh Sơn đến Việt Nam theo chân các nhà truyền giáo Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI và được các tín hữu sùng kính một cách đặc biệt. Vị thánh trở nên nổi tiếng và dễ gần hơn với người Công giáo Việt Nam.

Tác Phẩm: Bộ Sách "Giải Thích Giáo Luật" - Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

Bộ sách "Giải Thích Giáo Luật" của Cha Giuse Phan Tấn Thành, OP., trước đây đã được xuất bản tại Roma, Italia. Bộ sách này từ khi được xuất bản đã gây được tiếng vang lớn về uy tín; 

Tác Phẩm: Chỉ Nam Giáo Luật Và Mục Vụ

Vì được tổ chức như một xã hội hữu hình, Giáo hội cũng cần có những quy tắc: hoặc để phân định rõ rệt cơ cấu phẩm trật và cơ cấu tổ chức, hoặc để tổ chức cách xứng hợp việc thi hành các nhiệm vụ

Catechesis.Net