• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thời Sự Thần Học: Con Người – Số 67

"Con người” là một chủ đề quan trọng của thần học, và thậm chí trở thành một một môn chuyên ngành “anthropologia theologica” (nhân-luận thần-học).

 

Tác phẩm: Tôma Aquinô: Học Giả - Thi Nhân - Nhà Huyền Bí - Vị Thánh

Nhưng Tôma Aquinô là ai? Là một nhà học thuật, một thi sĩ, một nhà thần bí và nhất là một vị thánh. Đó là những gì cha Antonin Gilbert Sertillanges, O.P. (1863-1948) trình bày

Thời Sự Thần Học: Phụng Vụ Và Lòng Đạo Đức Bình Dân – Số 64

Ngoài việc soạn thảo các sách Nghi thức cử hành phụng vụ, Bộ Phụng tự còn quan tâm đến việc dịch thuật cùng với việc hội nhập văn hoá. Một Huấn thị về việc hội nhập văn hoá đã được ban hành năm 1994.

Tác Phẩm: Thánh Tôma Aquinô - Câu Chuyện "Con Bò Câm"

Cuốn sách nhỏ này được viết dưới hình thức tự thuật của chính nhân vật về cuộc đời của mình. Sách kể chuyện dành cho thiếu nhi, nhưng không kém phần hấp dẫn đối với người lớn.

Tác Phẩm: Hành Trình Tâm Linh Với Thánh Đaminh

Chúng ta thuộc về Dòng Giảng Thuyết, và người cha, vị Tổ Phụ của chúng ta là Thánh Đa Minh. Thánh nhân đã khai sáng ra một Dòng, và hơn thế, một Gia Đình với sứ mạng lớn lao là loan báo Tin Mừng khắp thế giới.

Thời Sự Thần Học: Đời Sống Thánh Hiến – Số 66

Đời sống thánh hiến có thể được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh, về lý thuyết cũng như thực hành. Các sách báo viết về đề tài này khá phong phú.

Tác Phẩm: Những Người Đaminh

Như tên gọi, Dòng Anh Em Giảng Thuyết bao gồm những anh em chuyên lo việc giảng thuyết để loan báo Tin Mừng cứu độ.

Tác Phẩm: Chấm Nối Chấm - Suy Niệm Tin Mừng Hằng Ngày - Năm B

Người tín hữu cần được bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể dưỡng nuôi. Nơi bàn tiệc Lời Chúa, chúng ta được nghe Chúa nói và nói với Chúa.

Tác Phẩm: Vitae Fratrum - Đời Sống Anh Em

“Đời Sống Anh Em” không phải là một tập sách lịch sử thuần tuý nói về nguồn gốc của Dòng, cũng không phải là những qui tắc luật lệ qui định nếp sống của những người trong Dòng.

Tác Phẩm: Hạt Mầm Đức Tin - Bài Giảng Chúa Nhật - Năm B

Thiên Chúa đã gieo hạt mầm đức tin vào mảnh đất cuộc đời mỗi người, để nhờ tấm lòng quảng đại chăm sóc và lòng kiên trì, cây đức tin trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành.

Tác Phẩm: Thánh Giaxintô - Dấu Chân Tin Mừng

Hành trình lịch sử 800 năm Dòng Anh em Giảng thuyết hiện diện và phục vụ cũng là hành trình đánh dấu sự tăng trưởng đức tin được khắc hoạ qua chân dung Đấng Sáng Lập và hương thơm nhân đức các thánh Dòng.

Thời Sự Thần Học: Giáo Hội Học Và Thánh Mẫu Học – Số 65

Trong vòng nửa thế kỷ vừa qua, rất nhiều sách báo đã được viết về Hội thánh đến nỗi có người đã nói rằng thế kỷ XX là “thế kỷ của Hội thánh”,

Thời Sự Thần Học: Thần Học Đại Kết – Số 63

Nhằm ghi nhớ cuộc gặp gỡ lịch sử giữa đức Phaolô VI giám mục Rôma và đức Athenagoras giám mục Constantinople vào ngày 5/1/1964 tại Giêrusalem (đôi bên đã ra vạ tuyệt thông cho nhau từ năm 1054).

Tác Phẩm: Tìm Hiểu Thánh Lễ

Tác giả Edward Sri qua tập sách nhỏ này, hướng dẫn độc giả qua một chuyến du lịch Kinh Thánh nhằm khám phá sâu xa hơn ý nghĩa của cử hành phụng vụ

Tác Phẩm: Tìm Hiểu Dòng Đaminh

Nguồn gốc của tập "Tìm hiểu Dòng Đaminh" là những bài viết cho các tập sinh vào cuối thế kỷ XX, được đăng trên nguyệt san của phụ tỉnh Canada

Tác Phẩm: Thuật Ngữ Thần Học Anh - Việt

"Thuật ngữ thần học Anh - Việt'' là thành quả từ những nỗ lực của anh em sinh viên Đa Minh, năm học 2001-2002, đã cố gắng lượm lặt, tham khảo, tra cứu, dịch thuật từ nhiều tài liệu

Catechesis.Net