• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

15 Ngày Với Thánh Đaminh

 

Dẫn nhập

 

Thánh Đa Minh sống vào đầu thế kỷ XIII. Khởi đầu 15 ngày sống hành trình thiêng liêng với thánh nhân, thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng một người sống trong Giáo hội vào thời Trung Cổ hẳn không có cung cách sống và suy nghĩ như chúng ta ngày nay. Bối cảnh chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ chắc chắn khác với tình hình hiện nay, và ngay cả tâm thức con người cũng khác. Tuy vậy, vẫn có một số nét tương đồng : đó là sự nở rộ các cộng đoàn tu trì mới, sự lan rộng của Hồi giáo, sự khai sinh nhiều phong trào sử dụng Thánh kinh và đạo lý Kitô giáo nhưng không chấp nhận những đòi hỏi của Kitô giáo. Và trên tất cả, trong tâm hồn con người vẫn có những vấn đề : vấn đề đau khổ và sự chết, lòng khát khao cầu nguyện và làm thế nào để cầu nguyện cách đúng đắn, một số người khát khao tìm Thiên Chúa, trong khi một số người lại dửng dưng...

Mặc dù thánh Đa Minh cách xa chúng ta tám thế kỷ, nhưng nhân cách, cảm thức và tính năng động của ngài có liên hệ đến chúng ta. Càng biết nhiều về ngài, ta càng yêu mến ngài hơn, và cũng yêu mến các anh chị em trong Dòng của ngài. Với các anh chị em, thánh Đa Minh quả là bậc xuất chúng, anh hùng trong cầu nguyện, kiên trì trong giảng thuyết, nhiều yêu cầu với các anh em, kỹ lưỡng trong công việc, luôn luôn trên đường, không bao giờ ngơi nghỉ. Thánh Đa Minh là một vị thầy, ngài có những trực cảm sâu xa, biết kiện toàn và làm cho trực cảm ấy thành hình. Ngài luôn ân cần với những người thân cận, hướng dẫn và đồng hành với họ trong đời sống Kitô giáo. Ngài chính là vị thầy tâm linh chúng ta chạy đến xin ngài hướng dẫn trong suốt 15 ngày tĩnh tâm này.

 

 

 

 

****************************************

 

 

 

Mục lục

 

Dẫn nhập       5

Cầu nguyện với thánh Đa Minh       11

Ngày 1 : Người có tấm lòng              15

Ngày 2 : Con người quyết định        22

Ngày 3 : Con người đứng đầu          29

Ngày 4 : Con người của Thiên Chúa           36

Ngày 5 : Con người cầu nguyện      41

Ngày 6 : Con người của Lời             48

Ngày 7 : Con người phụng vụ          56

Ngày 8 : Con người quản trị            64

Ngày 9 : Con người trí tuệ               72

Ngày 10 : Con người từng trải         81

Ngày 11 : Con người thập giá          89

Ngày 12 : Con người của Đức Mẹ    97

Ngày 13 : Con người lữ hành           104

Ngày 14 : Con người Giáo hội          111

Ngày 15 : Một con người, một anh em,

một người cha                                     118

Mục lục                                                  126

Catechesis.Net