• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thần Học Phụng Vụ Giờ Kinh

 

LỜI GIỚI THIỆU

(Bản dịch Việt ngữ)

 

Khi dựa vào truyền thống rất cổ kính, đồng thời lưu tâm đến những đòi hỏi của thời đại ngày nay mà canh tân toàn diện lối cầu nguyện chính thức của mình, Hội thánh rất mong muốn cho các Giờ kinh Phụng vụ vừa thấm nhuần, phục hồi, hướng dẫn và diễn tả mọi cách thức cầu nguyện của người Kitô hữu, vừa nuôi dưỡng hữu hiệu đời sống thiêng liêng của dân Chúa (Laudis Canticum, số 8).

Để đạt được điều mà Hội thánh mong muốn, khi cử hành Phụng vụ Giờ kinh, chúng ta không chỉ thực hiện đúng các chỉ dẫn cử hành, nhưng còn phải cử hành sốt sắng, lòng trí phải hợp với lời kinh tiếng hát, hầu có thể gặp Chúa Kitô và hiểu biết sâu xa hơn nữa về mầu nhiệm của Người.

Tác giả Daniel de Reynal, qua tác phẩm Théologie de la Liturgie des Heures, cung cấp cho chúng ta những suy tư thần học về Phụng vụ Giờ kinh, dựa trên chủ đề chính là cuộc đối thoại với Ba Ngôi – ca tụng Thiên Chúa Cha, không ngừng tưởng nhớ Chúa Kitô, và công trình của Thánh Linh thực hiện trong và cùng với Giáo hội.

Chúng tôi chuyển ngữ tác phẩm này, trước hết làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên thần học trong việc nghiên cứu và học hỏi, đồng thời cũng mong muốn gửi tới độc giả những suy tư thần học hữu ích. Nhờ đó, khi cử hành các Phụng vụ Giờ kinh, chúng ta thêm sốt sắng, và đời sống cầu nguyện của chúng ta được nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, tác phẩm là phần chính của một luận án tiến sĩ, nên khi chuyển ngữ, chúng tôi lược bỏ một số đoạn hoặc từ ngữ, để bản dịch trở nên tương tự như một cuốn sách.

Anh em Học viện Đa Minh xin trân trọng gửi đến quý độc giả bản dịch Việt ngữ của tác phẩm.

Tu viện Rất thánh Mân Côi

Lễ thánh Vinh Sơn Phêriê, ngày 05/05/2017

Anh em Học viện Đa Minh

 

***********************************

 

MỤC LỤC

 

Mục lục           5

Lời giới thiệu7

DẪN NHẬP     9

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT           11

Chương 1.

NỀN TẢNG CỦA THẦN HỌC PHỤNG VỤ GIỜ KINH      12

I. Bí tích Thánh Thể -

“Mặt trời” của Phụng vụ Giờ kinh   12

II. Phụng vụ Giờ kinh:

Đối thoại với Ba Ngôi Thiên Chúa   22

III. Cấu trúc Ba Ngôi của

thần học Phụng vụ Giờ kinh28

Phụ lục I         45

Phụ lục II        56

Chương 2.

CA TỤNG THIÊN CHÚA       60

I. Ca ngợi Thiên Chúa,

Đấng Tạo Hóa tốt lành và toàn năng          62

II. Ca tụng Thiên Chúa,

Đấng đầy lòng thương xót, bạn của con người     76

III. Ca ngợi Thiên Chúa – Cùng đích của con người          80

Chương 3.

KHÔNG NGỪNG TƯỞNG NHỚ CHÚA KITÔ        85

I. Chúa Kitô là Ánh Sáng của chúng ta        86

II. Từ đêm tối tới bình minh – ngày của Chúa Kitô            96

III. Ngày của Chúa Kitô bừng lên trong đêm tối    109

IV. Ánh sáng chiến thắng:

Mầu nhiệm Chúa Giêsu Phục Sinh   119

Phụ lục III       149

Phụ lục IV       155

Chương 4.

PHU QUÂN, HIỀN THÊ, VÀ THÁNH LINH            158

I. Chúa của Giáo hội  159

II. Mầu nhiệm lễ Hiện xuống            168

III. Thánh Linh – Đấng làm cho con người nên thánh            186

Phụ lục V      201

KẾT LUẬN     215

Catechesis.Net