• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Main_LongThuongXot

NĂM THÁNH

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

***

***

 CÁC TÀI LIỆU VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

 

1/.  Tông Thư "Misericordiae Vultus" - Khuôn Mặt Xót Thương - Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 11 - 04 - 2015 (Ấn Định Mở Năm Thánh Ngoại Thường)

2/.  Thông Điệp "Redemtor Hominis" - Đấng Cứu Độ Con Người - Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  Ngày 04-03-1979

3/.  Thông Điệp “Dives In Misericordia” - Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót - Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  Ngày 30-11-1980

4/.  Tông Huấn "Reconciliatio et Paenitentia" - Hòa Giải và Sám Hối - Của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II  Ngày 02-12-1984

5/.  Tông Huấn "Sacramentum Caritatis" - Bí Tích Tình Yêu - Của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI  Ngày 22-02-2007

6/.  Nghi Thức Khai Mở Và Kết Thúc Năm Thánh Lòng Chúa Xót Thương

7/.  Nghi Thức Chúc Lành Cho Khách Hành Hương Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

8/.  Sắc Lệnh Về Các Điều Kiện Và Thể Thức Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá Trong Năm Thánh

9/.  Khi "Cửa" Không Chỉ Là "Cửa" Mà Là "Cửa Thánh"

10/.  Năm Thánh Trong Bốn Chữ

11/.  Tìm Hiểu Về Năm Thánh Và Năm Thánh Lòng Thương Xót

12/.  Cửa Thánh! Cửa Của Lòng Thương Xót Và Hy Vọng

 

 ***

NHỮNG SUY TƯ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

 

1/.  Lòng Thương Xót: Kinh Thánh Và Thần Học (Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.)

2/.  Kiến Giải Về Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Kitô Giáo Dưới Góc Độ Ngã Vị (Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP.)

3/.  Thiên Chúa Chúng Ta Đầy Lòng Thương Xót (Lc 1,78) (Lm. Vinh-sơn Nguyễn Minh Thực, PSS.)

4/.  Bài Ca Của Đức Maria: Bài Ca Của Lòng Chúa Thương Xót (Lm. Inhaxio Hồ Thông)

5/.  Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót Với Việc Tân Phúc-Âm-Hóa Đời Sống Xã Hội

6/.  Thiên Chúa Hằng Thương Xót Từ Đời Nọ Đến Đời Kia

7/.  Lời Giải Đáp Của Tin Mừng Lòng Thương Xót Cho Chất Vấn Về Người Di Dân Và Tị Nạn

8/.  Chỉ Có Lòng Thương Xót Chúa Mới Cứu Rỗi Chúng Ta (Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương)

9/.  Để Nên Sứ Giả Của Lòng Thương Xót Chúa (Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương)

10/.  Đọc Sách Ngôn Sứ Jonah Nhân Dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót (Lm. Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J.)

11/.  Cái Nhìn Của Đức Giêsu (Lm. Giuse Nguyễn Tiến Dũng, OFM.)

12/.  Đức Giêsu: Vị Mục Tử Nhân Lành (Ga 10,1-18) (Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, Đaminh Tam Hiệp)

13/.  Phẩm Giá Con Người Do Lòng Thương Xót (Văn Phòng HĐGMVN)

14/.  Gia Đình Phản Chiếu Dung Mạo Lòng Thương Xót Giữa Lòng Xã Hội (Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình/HĐGMVN)

15/.  Ân Huệ Của Lòng Thương Xót Trong Bí tích Hòa Giải (Phêrô Nguyễn Văn Tú, Tu hội Thừa Sai Bác Ái - Vinh)

16/.  Huấn Dụ Đức Thánh Cha: Hãy Thương Xót Và Sửa Lỗi

17/.  Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Được Biểu Tỏ Trong Phụng Vụ (Lm. Antôn Hà Văn Minh, Giáo phận Phú Cường)

18/.  Lao Động Thể Hiện Phẩm Giá Thụ Tạo Theo Hình Ảnh Của Đấng Hay Thương Xót (Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)

19/.  Bí Tích Hòa Giải: Bí Tích Của Lòng Thương Xót (Pet. Võ Tá Đương, OP.)

20/.  Tội Lỗi Và Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa (Giuse Trần Hồng Phúc, Tu hội Thừa Sai Bác Ái - Vinh)

21/.  Tên Người Là Thương Xót  (Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương)

22/.  Còn Chăng Nỗi Khát Khao Ơn Tha Thứ Và Chữa Lành? (Mary Nguyễn Hòa, Hội Dòng Mến Thánh Giá - Qui Nhơn)

23/.  Đối Thoại Xã Hội: Truyền Thông Lòng Thương Xót (Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)

 

***

THÔNG TIN VỀ NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

1/.  Đức Thánh Cha Tuyên Bố Mở Năm Thánh Đặc Biệt: Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

2/.  Đức Thánh Cha Công Bố Tông Sắc Khuôn Mặt Xót Thương

3/.  Ý Nghĩa Huy Hiệu Và Kinh Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

4/.  Chương Trình Tổng Quát Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

5/.  Bài Hát Chủ Đề Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

6/.  Tòa Thánh Nhận Đơn Đăng Ký Thừa Sai Lòng Thương Xót

7/.  Năm Thánh Lòng Thương Xót Khai Mạc Bằng việc Mở Cửa Thánh

8/.  Đức Thánh Cha Phanxicô Xác Định Cách Thức Nhận Ân Xá Trong Năm Thánh

9/.  Cử Hành Nghi Thức Kiểm Soát Chuẩn Bị Mở Cửa Năm Thánh

10/.  Chương Trình Khai Mạc và Mở Cửa Năm Thánh Ngày 08 - 12 - 2015

11/.  Mọi Thành Phần Giáo Hội Được Mời Gọi Tham Gia Năm Thánh Lòng Thương Xót

12/.  Năm Thánh Lòng Thương Xót Khai Mạc Trong Ánh Sáng

13/.  Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI Sẽ Tham Dự Lễ Khai Mạc Năm Thánh

14/.  Tăng Cường An Ninh Trước Thềm Khai Mạc Năm Thánh

15/.  Đức Thánh Cha Phanxicô Đặc Cử 1071 Vị Thừa Sai Lòng Thương Xót

16/.  Đức Thánh Cha Mời Gọi Các Tín Hữu Cam Kết Dấn Thân Sống Lòng Thương Xót Của Chúa

17/.  Đức Thánh Cha Kêu Gọi Phổ Biến Tình Yêu Thương Và Sự Tha Thứ

18/.  Ngày Năm Thánh Của Các Cơ Quan Trung Ương Tòa Thánh

19/.  Đức Thánh Cha Phanxicô: “Không Còn Án Tử Hình Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót”

20/.  Xe Buýt Lòng Thương Xót Của Giáo Phận Salford, Anh Quốc

21/.  Giáo Hội Chính Thống Nga Muốn Mở Cửa Các Địa Điểm Hành Hương Cho Người Công Giáo

22/.  Những “Sứ Giả Thương Xót”, Họ Làm Gì?

23/.  Đức Phanxicô Sẽ Đón 6000 Người Vô Gia Cư Hành Hương

24/.  Vatican Phát Hành Hai Tem Mới Về Các Việc Làm Của Lòng Thương Xót

 

 

 

Catechesis.Net